Kinh - Vấn Đáp

kinh

https://www.youtube.com/watch?v=yzURWeLF4aw - Vì sao đức phật mới sinh mà đi được 7 bước - Very good

https://www.youtube.com/watch?v=lE74e3ksKbU - 7 đặc điểm của người có phúc khí

https://www.youtube.com/watch?v=tis9CSy72QA - Thức ăn cúng cô hồn, cúng vong, người tu có ăn không | Thầy Pháp Hòa
https://www.youtube.com/watch?v=hFCCO_Dy3t0 - Những ai thờ PHẬT Trong Xe thì nên biết điều này - Thầy Thích Pháp Hòa (quá hay 2017)
https://www.youtube.com/watch?v=8sk2CODJs7Y - Chuyện có thật, Rắn trả thù giết chết cả 3 dòng họ, thật đáng sợ | Thầy Pháp Hòa
https://www.youtube.com/watch?v=A7FE4dli-rU - Ma là gì, tại sao ta sợ ma - Thầy Pháp Hòa
https://www.youtube.com/watch?v=9RIgJ6vT66Y
https://www.youtube.com/watch?v=4ugWuJXXtB4
https://www.youtube.com/watch?v=6ERejJmRd7s
https://www.youtube.com/watch?v=pvZiQAWAxk0
https://www.youtube.com/watch?v=wqa-jLJLIIM
https://www.youtube.com/watch?v=l6yLQHtTJO8
https://www.youtube.com/watch?v=o1Md-RpxGEc
https://www.youtube.com/watch?v=Q8ObwuW4i3o
https://www.youtube.com/watch?v=ILgwvCE4akk
https://www.youtube.com/watch?v=4hCfcaIXxfA
https://www.youtube.com/watch?v=6zk8ouKupbA
https://www.youtube.com/watch?v=ZVnX7MxOpig
https://www.youtube.com/watch?v=k2RqXI0GrtE
https://www.youtube.com/watch?v=tPuq5x75N_Q
https://www.youtube.com/watch?v=0KkrHA398DY
https://www.youtube.com/watch?v=2C59CJZLaEE
https://www.youtube.com/watch?v=_EFUcarx-vk
https://www.youtube.com/watch?v=l07w63fLKwU

https://www.youtube.com/watch?v=NzDLRkKmq4E - Pháp Thoại của Sư Ông Làng Mai trong Ngày Quán Niệm Tiếng Việt ở Đại Học Brock
https://www.youtube.com/watch?v=hFCCO_Dy3t0 - Những ai thờ PHẬT Trong Xe thì nên biết điều này - Thầy Thích Pháp Hòa

https://www.youtube.com/watch?v=kDTOfpCidjw - DI LẶC THỌ KÝ - HT. Thích Trí Quảng

https://www.youtube.com/watch?v=4wWGjy4gDJg - Hai hướng tu tập - Rèn luyện để trở thành hay Buông xả để trở về? - HT. Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=R0BB1-D8wWM - Vấn đáp: Đạo Phật nguyên chất ( nguyên thuỷ ) | Thích Nhật Từ
https://www.youtube.com/watch?v=UOpm-F9zWM4 - Hỏi đáp về Sự bình yên - Cách nghe pháp - HT Viên Minh

https://www.youtube.com/watch?v=PSwF2E63yYY - Thích Trung Đạo - Phước Đức Của Việc Tu Tập
https://www.youtube.com/watch?v=wLTvohQ0RR4 - Tu Niệm Phật Và Lòng Đại Từ Đại Bi (Chùa Phật Huệ)

https://www.youtube.com/watch?v=XXSdezK5MeU - ĐEO TƯỢNG PHẬT VÀO NHÀ VỆ SINH CÓ TỘI KHÔNG? - THẦY THIỆN CHẤN TRẢ LỜI.

https://www.youtube.com/watch?v=cnZOb50K-DA - Nhan duyen, River Crossing
https://www.youtube.com/watch?v=X3EEVyeeF6E - Cuu ca nha
https://www.youtube.com/watch?v=MkKO55M0724 - gap 1 trong 3 nguoi

Kiềm Chế:
https://www.youtube.com/watch?v=e-XxnuHLQR4 - 04. Kiềm chế - TT. Thích Chân Quang

Tình Yêu:
https://www.youtube.com/watch?v=U2kO2YM8n5o - Vấn đáp: Đức Phật dạy về tình yêu - TT. Thích Nhật Từ

https://www.youtube.com/watch?v=PBtJbtQ0tXs
https://www.youtube.com/watch?v=dNhw5n7x1tA

https://www.youtube.com/watch?v=MX_wIr4TeEo

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License