Kinh - Tu Đúng

kinh

https://www.youtube.com/watch?v=thVmAp_VBZQ
https://www.youtube.com/watch?v=beIPQxq8wCI
https://www.youtube.com/watch?v=Lpbj6FNTtsc
https://www.youtube.com/watch?v=dRmabv3UDY0
https://www.youtube.com/watch?v=rlZtlu09WjA
https://www.youtube.com/watch?v=CH3eKpiZXPE
https://www.youtube.com/watch?v=1haew2tnEUw
https://www.youtube.com/watch?v=_mHY6TwVBoA
https://www.youtube.com/watch?v=dUXvWBSJoD0
https://www.youtube.com/watch?v=KS8IuoxFdiU
https://www.youtube.com/watch?v=rG-AlEUXOm8 - Dưới Bóng Bồ Đề: Vị bác sĩ mặc áo cà sa

Thầy Thích Phước Tiến:
https://www.youtube.com/watch?v=xz31NJuFq-0 - Tìm Hiểu Về Lý Và Sự Pháp Môn Tịnh Độ - Đại Đức Thích Phước Tiến
https://www.youtube.com/watch?v=zt_X6nhKxRY

https://www.youtube.com/watch?v=IS3HHxEMJOo - Bài pháp hay nhất tôi từng nghe từ 1 vị NI SƯ (xuất bản video 14.03.2020) - done watching
https://www.youtube.com/watch?v=AOtUqXj8DC8 - TT. THÍCH NHẬT TỪ | TỶ PHÚ BILL GATES NÓI VỀ MỤC ĐÍCH TÂM LINH CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 - done watching

https://www.youtube.com/watch?v=2tSL0BWMmaU - Nhớ rõ 4 điều ĐỂ LÒNG THANH THẢN, CHO ĐỜI BÌNH AN - Thầy Thích Trí Quảng - done watching
https://www.youtube.com/watch?v=6FLqfUilIsg - Khi Gặp Ma Hoặc Bóng Đè Cần Phải Làm Gì - done watching, need transcribe
https://www.youtube.com/watch?v=fWyLvBq3P4w - THẦY DẶN Đi Chùa Đừng Mang Theo Những Thứ Này Kẻo Tạo Nghiệp, RƯỚC HỌA VÀO THÂN - done watching, giảm tham ăn
https://www.youtube.com/watch?v=vIqZ_W4994E - Câu Chuyện BÍ ẨN Về Chiếc Xe Đưa Thầy Đi Hoằng Pháp 40 Năm Về Trước … Thầy Kể Chuyện Cực Hay - done watching
https://www.youtube.com/watch?v=c_PJsLd4ljQ - Phải Biết Điều Này Càng Sớm Càng Tốt - done watching

https://www.youtube.com/watch?v=XhVbHovZMhU - Người Tu Tịnh Độ Cần Biết - Thầy Thích Phước Tiến - done watching

https://www.youtube.com/watch?v=7PL2lRw-oVc - Đại Bi Thập Chú 1 - Thầy.Thích Pháp Hòa - done watching, cúng tam tai, tam hợp

https://www.youtube.com/watch?v=AJZBVtt7CNA - Công đức trì mật chú - Thầy Thích Trí Huệ - done watching
https://www.youtube.com/watch?v=GD9ayvOyafs - Mật tông căn bản - HT Thích Nhật Quang - [Thực hành] Trì chú vãng sanh
https://www.youtube.com/watch?v=0mfTXxK5jbw - Việc nên làm những ngày đầu xuân tết Canh Tý 2020 | Ni sư Thích nữ Hương Nhũ

https://www.youtube.com/watch?v=B9Huqu8aGRc - Tụng Niệm Làm Sao Để Giúp Cho Cửu Huyền Thất Tổ , Montreal, 2016 - TT Thích Trung Đạo - done watching, very good
https://www.youtube.com/watch?v=uWXQ2Ykxdp8 - Pháp thoại đặc biệt của TRƯỞNG LÃO HT. THÍCH TRÍ QUẢNG - done watching

https://www.youtube.com/watch?v=r3EhSdg_teE - Chân Thật Sám Hối - HT. Thích Trí Quảng (thuyết pháp)
https://www.youtube.com/watch?v=dVDd7Yo2PSU - Chân Thật Sám Hối - Thầy Thích Trí Quảng (thuyết pháp)

https://www.youtube.com/watch?v=X_eVV0AEL_Y - Sám Hối - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2018
https://www.youtube.com/watch?v=sFMJ4yg5MpQ - Sám Hối Phần 1 - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2018
https://www.youtube.com/watch?v=cTyNTahy0kU - Sám Hối Phần 2 - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2018
https://www.youtube.com/watch?v=Mt2N2_UVw6c - Sám Hối Phần 3 - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2018
https://www.youtube.com/watch?v=iBoNw_nE63k - Sám Hối Phần 4 - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2018
https://www.youtube.com/watch?v=y1Yt0U4gr-Q - SÁM HỐI 5 - HT. THÍCH TRÍ QUẢNG thuyết giảng ngày 14.04.2018
https://www.youtube.com/watch?v=YDd2sNWpZ0g - Sám Hối Phần 6 - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2018
https://www.youtube.com/watch?v=smrzRT5VPOg - SÁM HỐI 6 - HT. THÍCH TRÍ QUẢNG thuyết giảng ngày 14.05.2018
https://www.youtube.com/watch?v=kPFDgXgYz50 - Hoà Thượng Đệ nhất Phó Pháp Chủ dạy cách SÁM HỐI tiêu tai NGHIỆP CHƯỚNG cực nhanh 2019

https://www.youtube.com/watch?v=HJ2A-CADTaw - SÁM HỐI HỒNG DANH - HT. THÍCH TRÍ QUẢNG
https://www.youtube.com/watch?v=Rzv7qvb26FE - SÁM HỐI TỘI CĂN - HT. THÍCH TRÍ QUẢNG
https://www.youtube.com/watch?v=AUEn8JM7NFU - Sám Hối Hồng Danh - Thầy Thích Trí Quảng
https://www.youtube.com/watch?v=cHUwKGQwU0M - Hồng Danh Pháp Hoa - Thầy Thích Trí Quảng giảng pháp

https://www.youtube.com/watch?v=qygbfHdU5T0 - SÁM PHÁP HOA 1 - HT. THÍCH TRÍ QUẢNG thuyết giảng
https://www.youtube.com/watch?v=i1JiQScO_3s - SÁM PHÁP HOA 2 - HT. THÍCH TRÍ QUẢNG thuyết giảng

https://www.youtube.com/watch?v=qBq_IVQMsss - SÁM QUY MẠNG 2017 (P15) - HT. THÍCH TRÍ QUẢNG thuyết giảng
https://www.youtube.com/watch?v=T320lKSIvDk
https://www.youtube.com/watch?v=f7G0aw1xAqk
https://www.youtube.com/watch?v=72TDnhOoDYg
https://www.youtube.com/watch?v=sUgKgNKEaEc
https://www.youtube.com/watch?v=gEr3cvMqa1Q
https://www.youtube.com/watch?v=p8XN5R2qPEI
https://www.youtube.com/watch?v=GrpxqqACUlY
https://www.youtube.com/watch?v=cVQxmk7Z8rY
https://www.youtube.com/watch?v=qn4sSYupmiY
https://www.youtube.com/watch?v=w96pk1wyass
https://www.youtube.com/watch?v=72TDnhOoDYg
https://www.youtube.com/watch?v=Xzq4Zj-PMOI
https://www.youtube.com/watch?v=G2k8eHZ2a1E
https://www.youtube.com/watch?v=y1KGPb8wdbY
https://www.youtube.com/watch?v=0wS4bsqWYyo
https://www.youtube.com/watch?v=yb_jrBx3UKI
https://www.youtube.com/watch?v=Zi_z2oTlM1E
https://www.youtube.com/watch?v=EYBUpO7Uw6g
https://www.youtube.com/watch?v=wED2H-Mxe5s
https://www.youtube.com/watch?v=Ra9KM_aee_M
https://www.youtube.com/watch?v=JEZndcgs20g
https://www.youtube.com/watch?v=9RW0a4Hpv4M
https://www.youtube.com/watch?v=L0BgYPU3TUQ
https://www.youtube.com/watch?v=uvzHgRPYf6o
https://www.youtube.com/watch?v=y1Yt0U4gr-Q
https://www.youtube.com/watch?v=TPL3OcFkxKs
https://www.youtube.com/watch?v=smrzRT5VPOg
https://www.youtube.com/watch?v=NczmvccojLI
https://www.youtube.com/watch?v=8EM3UEZjRng
https://www.youtube.com/watch?v=u_X4LCSGp3s
https://www.youtube.com/watch?v=oyu9pZ1bhnQ
https://www.youtube.com/watch?v=HYaUciJdrUc
https://www.youtube.com/watch?v=0EKtqkwFoHw
https://www.youtube.com/watch?v=Yg1SkCmAmSI
https://www.youtube.com/watch?v=Vn6E-MQ20Cw
https://www.youtube.com/watch?v=hdgu9uKKiY0
https://www.youtube.com/watch?v=rGEG0Sbaxv4
https://www.youtube.com/watch?v=7W93BXKPnWM
https://www.youtube.com/watch?v=LonxJqad2pw
https://www.youtube.com/watch?v=V8o4onYHa8w
https://www.youtube.com/watch?v=euc_rj4-rdQ

https://www.youtube.com/watch?v=tyXdPQZwr1c

https://www.youtube.com/watch?v=ZjNwTDXeAXc

https://www.youtube.com/watch?v=fMV8jGgphSA - Nếu Muốn Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát Linh Ứng Nhất Định Phải Xem Video Này Mỗi Đêm Phật Bà Phù HỘ - done listening

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License