Kinh - Thiền

kinh

Videos
Chướng Ngại / Thiền Bệnh
Note
Good

https://www.youtube.com/watch?v=LHYGMzE-Kew - Dụng công lúc ngồi thiền - SC Hạnh Chiếu - 14 minutes - done watching
https://www.youtube.com/watch?v=4QFin0O9G5w - Tại sao phải ngồi thiền - Lời Phật dạy - 10 minutes - done watching
https://www.youtube.com/watch?v=xgAKEcKLgGs - Chương 1: Thiền - Lý Do Và Phương Pháp - done watching

https://www.youtube.com/watch?v=iEHrRG5Bles - Hướng dẫn ngồi thiền chữa bệnh tận gốc - Thầy Thích Tuệ Hải

https://www.youtube.com/watch?v=9ZugbH_e02Y - Phương Pháp Mở Khớp Ngồi Thiền Kiết Già - 15 minutes - done watching, good
https://www.youtube.com/watch?v=tD6dz0CYuiA - Yoga Tại Nhà: Cách Ngồi Thiền Ít Bị Đau Chân - 16 minutes - done watching, same as above
https://www.youtube.com/watch?v=QVANHrmYLwY - MỞ KHỚP NGỒI THIỀN KIẾT GIÀ ÍT ĐAU VÀ XẢ THIỀN - done watching, good
https://www.youtube.com/watch?v=edlUku5xw24 - THIỀN KIẾT GIÀ - CÁCH VƯỢT QUA TÊ CHÂN

https://www.youtube.com/watch?v=ev8LPL0lxPc - Sóng âm kích hoạt giúp mở con mắt thứ 3 của bạn _ Cực mạnh

https://www.youtube.com/watch?v=JLTpC1WGJIY - CON ĐƯỜNG ĐỘC NHẤT ĐƯA ĐẾN SỰ THANH TỊNH | KINH ĐẠI NIỆM XỨ | KINH TẠNG NIKAYA
https://www.youtube.com/watch?v=4-ePjTG4WWU - CÁCH RANG VÀ NẤU TRÀ GẠO LỨT GIÚP THANH LỌC CƠ THỂ GIẢI ĐỘC GAN ĐẸP DA - CKK
https://www.youtube.com/watch?v=AY270Fe5wO0 - Hướng Dẫn Ngồi Thiền - Thiền Sư Minh Niệm 2018
https://www.youtube.com/watch?v=w1j5c_WPqeY - HƯỚNG DẪN NGỒI THIỀN - 24 minutes - done watching, interesting voice but not able to hear clearly

Good:
https://www.youtube.com/watch?v=73hsrEUTNcw - THIỀN YÊN LẶNG - TT. THÍCH GIÁC NHIỆM - 37 minutes - done watching, good, a bit complicated
https://www.youtube.com/watch?v=c7Dw2KqFSdM - Hướng Dẫn 30 Phút Ngồi Thiền (Thiền Thư Giãn) Mỗi Ngày - 23 minutes - done watching, good
https://www.youtube.com/watch?v=cy2hGY6QoJI - Hướng Dẫn Thiền Cơ Bản - 38 minutes - done watching, good, vipassana, guided

Long:
https://www.youtube.com/watch?v=UdriDt5tGW8 - Thiền căn bản cho người bắt đầu - Cách ngồi thiền tại gia - 2 hours 41 minutes - Trửơng Lão Thích Thông Lạc
https://www.youtube.com/watch?v=GamAH8WPTjE - Giới Thiệu & Hướng Dẫn THIỀN QUÁN - THIỀN MINH SÁT - 2 hours
https://www.youtube.com/watch?v=igkOuQkZ2pE - Hướng dẫn tọa thiền - Trúc Lâm Yên Tử - Chùa Ba Vàng - Thầy Thích Trúc Thái Minh - 1 hour 35 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=PFhbyJ4SOrI - Thiền thư giãn & Quán thân - Thầy Thích Tuệ Hải - 1 hour 42 minutes

https://www.youtube.com/watch?v=IcuV2fsCOxQ - Cách Ngồi Thiền Căn Bản Đúng Cách || Thiền căn bản cho người bắt đầu

Căn Bản Thiền Minh Sát:
https://www.youtube.com/watch?v=ZcNwVxTuaKU - Căn Bản Thiền Minh Sát (Part 1)
https://www.youtube.com/watch?v=Fn8cx28AZIw - Căn Bản Thiền Minh Sát (Part 2)
https://www.youtube.com/watch?v=LeEoKgzCO0U - Căn Bản Thiền Minh Sát (Part 3 - End)

Thiền Buông Thư:
https://www.youtube.com/watch?v=626G4riWGGA - Hướng dẫn thiền để ngủ ngon - Buông Thư - 18 minutes - done watching, good
https://www.youtube.com/watch?v=uLcOG5y1BXA - 30 phút Thiền Buông Thư mỗi ngày giúp ngủ ngon - 30 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=Q7x0Lz_Y0uI - Hướng Dẫn Thiền Buông Thư (Full) - Sư Cô Chân Không (Làng Mai) - done watching, very good
https://www.youtube.com/watch?v=T7UhszM9dyU - THIỀN Buông Thư Sư Cô Chân Không Làng Mai Hướng Dẫn giúp thư giãn, chữa bệnh - done watching, very good
https://www.youtube.com/watch?v=0tJCKhqHNVE - Thiền Buông Thư - 44 minutes - done watching, very good
https://www.youtube.com/watch?v=uv5ZiOhmMJQ - Nguyễn Phi Hùng - Hướng dẫn bài tập thiền nằm thư giãn ,ngủ ngon, theo phương pháp Ấn độ
https://www.youtube.com/watch?v=yU_SYBJmsKQ
https://www.youtube.com/watch?v=2XbdacVLfqY
https://www.youtube.com/watch?v=c_h3OLH9ToU
https://www.youtube.com/watch?v=cy2hGY6QoJI
https://www.youtube.com/watch?v=R-fKgP7tKrA
https://www.youtube.com/watch?v=naggCaXXQUk
https://www.youtube.com/watch?v=uG6sp9z9pbA
https://www.youtube.com/watch?v=nE8jiX5-gAk
https://www.youtube.com/watch?v=L3h88-kPu84
https://www.youtube.com/watch?v=SykXez6yioE

Thiền - Hơi Thở:
https://www.youtube.com/watch?v=avm-UlzE6kg - Sư Minh Niệm || Hướng Dẫn Chi Tiết CáchThực Hành Thiền Và Trả Lời Các Câu Hỏi Về Thiền
https://www.youtube.com/watch?v=absYEzzo2Qc - Đường về ngôi nhà của chính mình (rất hay) Thầy Minh Niệm mới nhất 2018
https://www.youtube.com/watch?v=nQGdV_qS2PY - Thiền là gì? (cách ngồi thiền hiệu quả) - 1/5 | Đại đức Thích Trí Huệ 2016
https://www.youtube.com/watch?v=pK72yV_rcMo - Thiền là gì? (cách ngồi thiền hiệu quả) - 2/5 | Đại đức Thích Trí Huệ 2016
https://www.youtube.com/watch?v=U5f9AQilr5Q - Thiền là gì? (cách ngồi thiền hiệu quả) - 3/5 | Đại đức Thích Trí Huệ 2016
https://www.youtube.com/watch?v=T89PLRscqFM - Thiền là gì? (cách ngồi thiền hiệu quả) - 4/5 | Đại đức Thích Trí Huệ 2016
https://www.youtube.com/watch?v=a4OeXoBvOdk - Thiền là gì? (cách ngồi thiền hiệu quả) - 5/5 | Đại đức Thích Trí Huệ 2016
https://www.youtube.com/watch?v=N1gzwAgIucU - Ngồi thiền tại nhà (ý nghĩa) Thầy Thích Trí Huệ
https://www.youtube.com/watch?v=HKuUEqaOYpY - NGÔI NHÀ THIỀN ĐỊNH - Thích Bảo Nguyên
https://www.youtube.com/watch?v=fALuaHdo-UU - CÁCH TU ĐỊNH NIỆM HƠI THỞ-THÍCH THANH THIỆN
https://www.youtube.com/watch?v=5bbPSwFHt6c - Định niệm hơi thở - Trưởng Lão Thích Thông Lạc

Thiền Tông & Thiền Nguyên Thủy:
https://www.youtube.com/watch?v=pmIWQ5qvV0k - Thiền Tông & Thiền Nguyên Thủy - Hỏi Đáp - HT. Viên Minh

Thiền - Ta là ai:
https://www.youtube.com/watch?v=6Y1XonkaJRA - Ta Là Ai (KT107) - Thầy Thích Phước Tiến
https://www.youtube.com/watch?v=0G2dpBJT2iM - Thử hỏi một lần ta là ai

Thiền Nguyên Thủy:
https://www.youtube.com/watch?v=BE1lz7K9y9g - Thiền của Phật giáo nguyên thủy là xả bỏ lòng ham muốn - Thích Thông Lạc

Thiền Quán:
https://www.youtube.com/watch?v=GVy97t7vIIc - Giảng về Thiền Quán - HT Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=uawbPW0W0Qs - Sống Thiền - HT Viên Minh giảng
https://www.youtube.com/watch?v=VG4q7W0jC7M - Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán (Phần 1) - 2 hours 50 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=8LUGlNGIkWA - Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán (Phần 2)
https://www.youtube.com/watch?v=BoTo02qjMsc - Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán (Phần 3 - Hết)

Thiền Định + Thiền Tuệ:
https://www.youtube.com/watch?v=gldEky9zTYM - Những Lời Phật Dạy Về Thiền Định và Cách Giữ Tâm Thanh Tịnh
https://www.youtube.com/watch?v=BIKAilkvCFc - Con đường Thiền Định - TT. Thích Chân Quang
https://www.youtube.com/watch?v=KyuwdOMr4WM - Thiền Định Phật Giáo - Phần 3 - Giảng sư Thích Tâm Đức - 54 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=qFv3rsfm_jI - Thiền định Thiền tuệ - Tánh Biết Tướng biết - Tùy duyên thuận pháp Vô ngã vị tha - HT Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=qFv3rsfm_jI - Thiền định Thiền tuệ - Tánh Biết Tướng biết - Tùy duyên thuận pháp Vô ngã vị tha - HT Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=dcAbgcNIjG4 - Hướng dẫn THIỀN ĐỊNH của Thiền Sư Jotika
https://www.youtube.com/watch?v=-5eqyyu6AWQ - Linh Hồn & Thiền Định
https://www.youtube.com/watch?v=E6_taSkaXnY - Tứ thiền định
https://www.youtube.com/watch?v=G4c4nRQWrDE

Thiền - TỨ NIỆM XỨ:
https://www.youtube.com/watch?v=Mbrvjt2kKp4 - Thiền Tứ Niệm Xứ - Phần 1: Quán Thân - TT. Thích Nhật Từ
https://www.youtube.com/watch?v=kkCtssUeVdk - Bốn Hơi Thở Cuối Và Tứ Thiền - Thầy Thích Nhất Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=5VRYryvAHrw - PHÁP HÀNH TỨ NIỆM XỨ - Thích Bảo Nguyên
https://www.youtube.com/watch?v=XDOl7Iaa4ZI - Thiền Tứ Niệm Xứ ( Nên nghe ) - Thầy Minh Niệm giảng tại Thiền Viện Trí Nghiêm
https://www.youtube.com/watch?v=G4c4nRQWrDE - Thiền Tứ niệm xứ trong đời thường 01
https://www.youtube.com/watch?v=2pZFC0n2GNI - Thiền Tứ niệm xứ trong đời thường 02

Thiền Xả Tâm:
https://www.youtube.com/watch?v=M_3fr1UgbR4 - Thiền Xả Tâm (thật vi diệu) - Thích Bảo Nguyên
https://www.youtube.com/watch?v=hF_VkhtNKaQ - Chánh Niệm Thiền Xả Tâm (rất hay) - Thích Bảo Nguyên
https://www.youtube.com/watch?v=Q3rAzdniydA - CHÁNH NIỆM XẢ TÂM THAM SÂN SI - Thích Bảo Nguyên

Thiền - Vipassana:
https://www.youtube.com/watch?v=3aZxG0Daqw0 - File thực hành thiền 1 giờ Vipassana tại nhà - Thầy Goenka
https://www.youtube.com/watch?v=AWTte-wJYnc
https://www.youtube.com/watch?v=LvKdSSwhntU - Phương pháp thiền quán Vipassana

Thiền Sư Ajahn Chah:
https://www.youtube.com/watch?v=70xTEvwZZ3M - Ngồi Thiền Căn Bản Cho Người Tại Gia Cư Sĩ - Thiền Căn Bản ( Tập 1 ) - Thiền Sư Ajahn Chah
https://www.youtube.com/watch?v=vCs6q4KpFNk - Ngồi Thiền Căn Bản Cho Người Tại Gia Cư Sĩ - Thiền Căn Bản ( Tập 2 ) - Thiền Sư Ajahn Chah
https://www.youtube.com/watch?v=QaPjJWeVfZY - Ngồi Thiền Căn Bản Cho Người Tại Gia Cư Sĩ - Thiền Căn Bản ( Tập 3 ) Thiền Sư Ajahn Chah

Goenka:
https://www.youtube.com/watch?v=-uRxEbJlUPE - Thiền ngay bây giờ

Thiền - Thầy Thích Đạo Thịnh:
https://www.youtube.com/watch?v=-zVa_Rjo-P8 - Phương pháp ngồi thiền tĩnh tâm - Hướng dẫn Đại Đức Thích Đạo Thịnh - 18 minutes

THƯỢNG TỌA THÍCH LỆ TRANG
https://www.youtube.com/watch?v=CuxdEzVXQIg - VẤN ĐÁP HÀNH TRÌ: VIẾT CHỮ GÌ KHI SÁI TỊNH? THƯỢNG TỌA THÍCH LỆ TRANG

Thiên - Thầy Thich Thong Lac:
https://www.youtube.com/watch?v=IcuV2fsCOxQ - Cách Ngồi Thiền Căn Bản Đúng Cách || Thiền căn bản cho người bắt đầu - 2 hours 49 minutes

Thiền - Thầy Thích Huyền Diệu:
https://www.youtube.com/watch?v=gRxXwBaVC3c - Thầy Thích Huyền Diệu 2017 hướng dẫn Ngồi Thiền Và Niệm Danh Hiệu Phật.

Thiền - Thầy Thích Tuệ Giác:
https://www.youtube.com/watch?v=KcGrRzRnIhw - Phương Pháp Tọa Thiền - TT Thích Tuệ Giác
https://www.youtube.com/watch?v=zdseESsDilY - Phương Pháp Tọa Thiền - TT Thích Tuệ Giác

Thiền - Thầy Thích Ngộ Phương:
https://www.youtube.com/watch?v=LK9ZH6VlinM - Hướng Dẫn Cụ Thể Các Bước Thiền Tọa Vipassana - ĐĐ. Thích Ngộ Phương
https://www.youtube.com/watch?v=Wr6EIP9qqHU - Phần 3 - Hướng dẫn thực tập 4 phép quán niệm hơi thở đầu tiên - Thích Ngộ Phương

TT. Thích Chân Quang:
https://www.youtube.com/watch?v=R__kl-5sc84 - Thiền và Khí công căn bản - TT. Thích Chân Quang
https://www.youtube.com/watch?v=SgBgdy3CXi0 - Tham vấn Khóa Thiền chùa Pháp Vân lần 01 - TT. Thích Chân Quang
https://www.youtube.com/watch?v=J7HHcDxFdMQ - 07. Điều thân - TT. Thích Chân Quang

Thiền - Thầy Thích Tâm Đức:
https://www.youtube.com/watch?v=ZJRVNWj8HJE - Thiền Định Phật Giáo - Phần 1 và 2 - Giảng sư Thích Tâm Đức - done watching - some good content
https://www.youtube.com/watch?v=KyuwdOMr4WM - Thiền Định Phật Giáo - Phần 3 - Giảng sư Thích Tâm Đức
https://www.youtube.com/watch?v=ZCDE71M8l5s - Thiền và sức khỏe - TT. Thích tâm Đức
https://www.youtube.com/watch?v=_ydc3lH_1f0 - Cách an tâm - giảng sư Thượng toạ Thích Tâm Đức
https://www.youtube.com/watch?v=fijFp16BCVg - Bình Minh Không Mặt Trời - ĐĐ. Thích Tâm Đức
https://www.youtube.com/watch?v=ZxGpfu467PY - Tâm Thiền Định - Giảng sư Thượng Tọa Thích Tâm Đức.
https://www.youtube.com/watch?v=8VhQ3ooItJw - Hạnh Phúc Chân Thật - ĐĐ Thích Tâm Đức
https://www.youtube.com/watch?v=r8VKUIsuGuk - Hướng dẫn thiền chỉ - TT. Thích Tâm Đức
https://www.youtube.com/watch?v=ce0YmANt7vM - Quán thân trên thân
https://www.youtube.com/watch?v=0iqvAfJQDO8 - Quán thọ trên thọ - Thượng tọa Thích Tâm Đức
https://www.youtube.com/watch?v=jGxV1jA5JFw - Thiền quán thân trên thân - TT. Thích Tâm Đức - I may want to listen to this
https://www.youtube.com/watch?v=_ydc3lH_1f0 - Cách an tâm - giảng sư Thượng toạ Thích Tâm Đức - Video 01/02
https://www.youtube.com/watch?v=ZxGpfu467PY - Tâm Thiền Định - Giảng sư Thượng Tọa Thích Tâm Đức.
https://www.youtube.com/watch?v=EMOGwRkFenk - Sự Tồn Tại Của Linh Hồn - ĐĐ. Thích Tâm Đức
https://www.youtube.com/watch?v=ZCDE71M8l5s - Thiền và sức khỏe - TT. Thích tâm Đức

Thiền - Thầy Thích Tuệ Hải:
https://www.youtube.com/watch?v=C6ean9pRRGc - Phương pháp tọa thiền 01 - 1 hour
https://www.youtube.com/watch?v=9w_HzReJFjw - Phương pháp tọa thiền 02 - 1 hour
https://www.youtube.com/watch?v=iD2DZTZaiYU - Phương pháp tọa thiền - DD. Thích Tuệ Hải
https://www.youtube.com/watch?v=k187mQ8izh0 - PHƯƠNG PHÁP TỌA THIỀN 2/5 THÍCH TUỆ HẢI 2011
https://www.youtube.com/watch?v=a7DFUuOsCiA - PHƯƠNG PHÁP TỌA THIỀN - 3/5 - THÍCH TUỆ HẢI 2011
https://www.youtube.com/watch?v=LAa7d_syhOo - PHƯƠNG PHÁP TỌA THIỀN 4/5 THÍCH TUỆ HẢI 2011
https://www.youtube.com/watch?v=mGFRJfEBYyg - PHƯƠNG PHÁP TỌA THIỀN 5/5 THÍCH TUỆ HẢI 2011

Thiền - Thầy Thích Phước Tiến:
https://www.youtube.com/watch?v=vnEv9YQKvew - Thiền Là Gì ? (KT78) - Thầy Thích Phước Tiến 2017 - 1 hour 43 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=X03sKTuNQLM - Sinh Hoạt và Hướng Dẫn Ngồi Thiền trong khóa tu 67 - Thầy Thích Phước Tiến
https://www.youtube.com/watch?v=IwNf9_X11cw - Thiền, Yoga và Sức Khoẻ - Thích Phước Tiến
https://www.youtube.com/watch?v=Z0Q_tgZtOb8 - Bốn lĩnh vực quán niệm

Thiền - Thầy Thích Nhất Hạnh:
https://www.youtube.com/watch?v=JMYrTXN5GO8 - Phật Pháp - Hướng Dẫn Ngồi Thiền - Thiến Sư Thích Nhất Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=bcnRzSACeXk - Hướng Thượng - Thiền Đi - Thầy Thích Nhất Hạnh

Thiền - Thầy Thích Pháp Hòa:
https://www.youtube.com/watch?v=CijG-yZR-g4 - Diệu Dụng Của Thiền - Thầy. Thích Pháp Hòa
https://www.youtube.com/watch?v=aqRVmTu2qSY - NGỒI THIỀN như thế nào để TÂM không bị VỌNG TƯỞNG - Thầy Thích Pháp Hòa
https://www.youtube.com/watch?v=tOkl-vI7dzY - Định Thiền (Vấn Đáp mới 12.06.2017) - Thầy. Thích Pháp Hòa
https://www.youtube.com/watch?v=CijG-yZR-g4
https://www.youtube.com/watch?v=9rGHlXwhKz8
https://www.youtube.com/watch?v=pQNThNqcX4A - Thầy Pháp Hòa chỉ cách NGỒI THIỀN không bị PHÂN TÂM - (xuất bản 07.07.2019)
https://www.youtube.com/watch?v=1i0zrwRzUVY - Giữ Tâm Thiền,Thầy Thích Pháp Hòa, Huntington Beach, California

Thiền - HT Thích Thanh Từ:
https://www.youtube.com/watch?v=UG2VjNxe3RQ - Mục đích, ý nghĩa & hướng dẫn ngồi thiền (HT Thích Thanh Từ giảng)
https://www.youtube.com/watch?v=O3gc2VVKgog
https://www.youtube.com/watch?v=fYpQo_0nYSw - HT. Thích Thanh Từ chỉ dạy cách ngồi thiền (tv Trúc Lâm, Đà Lạt, 4-1994)
https://www.youtube.com/watch?v=e0_Z-kQm-90
https://www.youtube.com/watch?v=dLsRaULEi_g - Hướng Dẫn Ngồi Thiền - HT Thích Thanh Từ - done watching
https://www.youtube.com/watch?v=xeZxv_PP9Oo
https://www.youtube.com/watch?v=0-ROnTgeA2c

Thiền - Thầy Thích Minh Niệm:
https://www.youtube.com/watch?v=3QYheC-owis
https://www.youtube.com/watch?v=SzCyYx7u970 - Hướng dẫn thực hành thiền đúng cách (rất hay) | Thầy Thích Minh Niệm mới nhất 2018 - 1 hour
https://www.youtube.com/watch?v=5j3VWI-opDM
https://www.youtube.com/watch?v=avm-UlzE6kg - Sư Minh Niệm || Hướng Dẫn Chi Tiết CáchThực Hành Thiền Và Trả Lời Các Câu Hỏi Về Thiền
https://www.youtube.com/watch?v=absYEzzo2Qc - Đường về ngôi nhà của chính mình (rất hay) Thầy Minh Niệm mới nhất 2018
https://www.youtube.com/watch?v=WcmNw1VRtYw - Hướng Dẫn Thiền Tọa - TS Thích Minh Niệm Mới Nhất 2016
https://www.youtube.com/watch?v=fmBxkIPGyTU - Ngồi Thiền Như Ngồi Chơi ( Rất sâu sắc )
https://www.youtube.com/watch?v=0vNUXbvBN6c
https://www.youtube.com/watch?v=MpjuRghetRE - Video Buổi Hướng Dẫn Ngồi Thiền | Thầy Minh Niệm Trực Tiếp Hướng Dẫn

Thiền - TT. Thích Nhật Từ:
https://www.youtube.com/watch?v=9PVgCjp715A - Thiền quán niệm hơi thở - TT. Thích Nhật Từ
https://www.youtube.com/watch?v=BE1J_IbLcTg
https://www.youtube.com/watch?v=yp9QEvA3UO8
https://www.youtube.com/watch?v=lFpUDEGT39I
https://www.youtube.com/watch?v=QJKvD4LtvKg - Vẩy Tay Dịch Cân Kinh Chữa Bệnh Mãn Tính
https://www.youtube.com/watch?v=KNyV9qk7Wts - Hướng dẫn tư thế ngồi thiền và xả thiền - Thích Nhật Từ
https://www.youtube.com/watch?v=FmbG8bfyB1Q - Hơi thở trị liệu - TT. Thích Nhật Từ | Pháp thoại mới nhất 2018

Thiền - Thầy Thích Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=MQLXe8tqngw - Thực Tại Hiện Tiền (Phật Giáo Chân Thực) - HT Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=FpihedD6gWk - Sống Trong Thực Tại - Thiền Sư Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=Z2oWqcSbV-E - Nhẫn nại với thực tại
https://www.youtube.com/watch?v=HO6Rz5hKr7w - Con Đường Hạnh Phúc
https://www.youtube.com/watch?v=86oF_8OA0VY
https://www.youtube.com/watch?v=g-ir4C6MQAk - Hướng dẫn ngồi thiền- Hỏi Đáp- HT. Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=ErpVt-0NZMw - Hành Thiền - HT Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=XwOEnL-wk74 - Thực tánh - Chế định- HT Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=FlU2IzRPHtA - Học và hành Vi Diệu Pháp- "Trả Kinh lại cho Kinh"- Tri kiến thanh tịnh … HT. Viên Minh

Thiền - Thầy Thích Trí Huệ:
https://www.youtube.com/watch?v=JmT4zABySIw - Thiền và cách ngồi thiền Dussendorg Đức Thích Trí Huệ
https://www.youtube.com/watch?v=6sef-7Fo3GY - Ngồi thiền tại nhà || Đại đức Thích Trí Huệ
https://www.youtube.com/watch?v=tYJcGSuwi6Y - Cách an trụ tâm, hàng phục tâm trong Kinh Kim Cang
https://www.youtube.com/watch?v=aKzrSaNAXTs
https://www.youtube.com/watch?v=E6_taSkaXnY
https://www.youtube.com/watch?v=Jsk2k-cYtJg
https://www.youtube.com/watch?v=LeYLNSfdn-M
https://www.youtube.com/watch?v=A0Ud-XWUE6s
https://www.youtube.com/watch?v=QPXXIOZq3Fw
https://www.youtube.com/watch?v=Hh-RVv_m6RA
https://www.youtube.com/watch?v=x4B-RohaROM
https://www.youtube.com/watch?v=Hh-RVv_m6RA
https://www.youtube.com/watch?v=x4B-RohaROM
https://www.youtube.com/watch?v=lqjG_HFpIqw
https://www.youtube.com/watch?v=fPTrS6R5TWE
https://www.youtube.com/watch?v=aKzrSaNAXTs
https://www.youtube.com/watch?v=nQGdV_qS2PY - Thiền là gì? (cách ngồi thiền hiệu quả) - 1/5 | Đại đức Thích Trí Huệ 2016
https://www.youtube.com/watch?v=pK72yV_rcMo
https://www.youtube.com/watch?v=U5f9AQilr5Q
https://www.youtube.com/watch?v=T89PLRscqFM
https://www.youtube.com/watch?v=a4OeXoBvOdk

Thích Trung Đạo:
https://www.youtube.com/watch?v=ngOuFEu5f-0 - Thích Trung Đạo Ý Nghĩa Việc Ngồi Thiền
https://www.youtube.com/watch?v=P7ZAW3CVUN0 - Thích Trung Đạo. Đề Tài :Trực chỉ chân tâm kiến Tánh thành Phật ( Chùa Phật Huệ ) Bến Lức - Long An
https://www.youtube.com/watch?v=eF3aThZxweg
https://www.youtube.com/watch?v=zHeIW92MbYY
https://www.youtube.com/watch?v=abQYNzRyij0
https://www.youtube.com/watch?v=HSzYUUvT_gE

Thiền Vô Vi - Thiền Sư Lương Sĩ Hằng:
https://www.youtube.com/watch?v=RCjouACFJUk - Hướng dẫn thực hành Thiền Vô Vi - Thiền Sư Lương Sĩ Hằng - phần 1
https://www.youtube.com/watch?v=goBwXLt1CkU
https://www.youtube.com/watch?v=xkvnglMVMsU
https://www.youtube.com/watch?v=AtCofzw3Me0
https://www.youtube.com/watch?v=6l29i7wKSNs
https://www.youtube.com/watch?v=UxIfNdgA2_c
https://www.youtube.com/watch?v=IoDqHB9WyWM
https://www.youtube.com/watch?v=Waez5CDYOi0
https://www.youtube.com/watch?v=wHFDkn80HM0
https://www.youtube.com/watch?v=KgYTEcG0eXI - Sai 1 li đi 1 dặm / thuyết giảng: Lương Sĩ Hằng, 1980
https://www.youtube.com/watch?v=IxiBZX5OKmA
https://www.youtube.com/watch?v=ncc4CaV1qSc - Hữu ích của Pháp Luân Thường Chuyển theo Pháp Lý Vô Vi - Lời Giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng
https://www.youtube.com/watch?v=_DMLcZLl1Bo - Phương Pháp Công Phu Phần Căn Bản Cho 6 Tháng Đầu
https://www.youtube.com/watch?v=Xcn11UAL6K4 - Cửu Huyền là gì? Thất Tổ là gì? Lời ĐT Lương Sĩ Hằng theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
https://www.youtube.com/watch?v=k-4Oooxxl6k - Vô Vi - VôVi IM 8.1: Chấn Động Từ Bi rất mạnh của Thượng Đế - Âm Ba Đại Hồn
https://www.youtube.com/watch?v=LFwic26Z_sQ - Cách luyện Niệm Phật theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp-Lời giảng của ĐT Lương Sĩ Hằng
https://www.youtube.com/watch?v=rwCvUoI_Iuo - Phương Thức Trị Bệnh Chơn Tâm, p15
https://www.youtube.com/watch?v=FV-ndW168B0 - Tâm là gì-Cái gì sanh ra tâm? Pháp Tràng Lời giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng
https://www.youtube.com/watch?v=4XaNINR-rCc - Niệm câu này Trọng Bệnh Nặng Đến Đâu cũng khỏi - Lời Phật Dạy
https://www.youtube.com/watch?v=sgFaCtkV7F8 - Tu để người kế tiếp được tu
https://www.youtube.com/watch?v=PWwbviAemiY - Thiền tứ thời- tu đời tu đạo là gì
https://www.youtube.com/watch?v=yp5P1RgK4bs - Ta tìm ta
https://www.youtube.com/watch?v=r1OIz1uVWio - Tuổi trẻ-Chúng ta là thiêng liêng-Trở về đường cũ (potential, share this one)
https://www.youtube.com/watch?v=xm9y3HEYkG4 - Kỷ Nguyên Di Lạc- Đức Phật Di Lạc-Thượng Ngươn Thánh Đức
https://www.youtube.com/watch?v=gxrjha9Zb7M - Tạo Nghiệp thọ nghiệp và giải nghiệp
https://www.youtube.com/watch?v=LFwic26Z_sQ - Cách luyện Niệm Phật theo Pháp Lý Vô Vi
https://www.youtube.com/watch?v=8BYUMZHx7_0 - Hiểu rõ chính mình là đại phước đức-Cái tôi-Phật tâm
https://www.youtube.com/watch?v=M5PvZa0sxto - Tóm lược 25 năm lời Đức Thầy khai ngộ dẫn tu đến Giải Thoát
https://www.youtube.com/watch?v=lrHS7tRxgTI - Bi Trí Dũng-Diêu Trì Kim Mẫu-Bi Trí Dũng học một ngàn kiếp chưa xong
https://www.youtube.com/watch?v=2V-t1QdoH8U - Hành Trình Ngộ Không
https://www.youtube.com/watch?v=cimrOUwyANw - Sống với Chơn Thức
https://www.youtube.com/watch?v=TwS8B50eEr4 - Giá Trị của sự Nhịn Nhục, 1986 Khóa 1
https://www.youtube.com/watch?v=xkvnglMVMsU - Chấn động lực Niệm Lục Tự Di Đà do Đức Thầy Lương Sĩ Hằng thực hiện
https://www.youtube.com/watch?v=-iPRzXe605o - Chơn Kinh 12
https://www.youtube.com/watch?v=zY497qzB_vA - Ân Điển Thượng Đế - Giải Đáp Vấn Thư của một số Tín Đồ Cao Đài
https://www.youtube.com/watch?v=goBwXLt1CkU - Thiền thực hành theo Pháp Lý Vô Vi
https://www.youtube.com/watch?v=MVRxWXxehMQ - Thiền định cách hành đúng và hữu ích
https://www.youtube.com/watch?v=uNp-vbJh-UQ - Pháp Soi Hồn-Phân tích-Ý nghĩa-cách hành đúng
https://www.youtube.com/watch?v=o1bml9lxgrY - Pháp Soi Hồn
https://www.youtube.com/watch?v=UxIfNdgA2_c - Tu thiền đạo pháp
https://www.youtube.com/watch?v=I6ZdfqJXscE - Nguyên Lý Nam Mô A Di Đà Phật - Phần 02: Niệm

Thiền - Vấn Đáp:
https://www.youtube.com/watch?v=-hWWVszZwJo - 2. Thiền Và Vấn Đáp - HT. Viên Minh giảng tại Thiền Viện Bát Nhã
https://www.youtube.com/watch?v=gYwySii_fsY - Nhận thức về Thiền - Hỏi Đáp - HT Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=WbxPA7oSHAg

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License