Kinh - Thập Nhị Nhân Duyên

kinh

Con Người Từ Đâu Có:
https://www.youtube.com/watch?v=-gK3SISAa8M - Con người từ đâu đến?-Lời giảng của ĐT Lương Sĩ Hằng theo Pháp Lý Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
https://www.youtube.com/watch?v=vTEhp4Wqdx4 - Con Người Từ Đâu Có, Sau Khi Chết Còn Hay Hết, Vấn Đề Luân Hồi - Tham vấn HT Thích Thanh Từ 76
https://www.youtube.com/watch?v=2_1ikgzs_rg - Nguồn Gốc Của Vũ Trụ Và Loài Người - Trưởng Lão Thích Thông Lạc - Chánh Phật Pháp Thực Tiễn
https://www.youtube.com/watch?v=jTgdTP8dR8o - Con Người Từ Đâu Mà Đến
https://www.youtube.com/watch?v=Db6bEUZPYgo - Thế gian và Thế giới - Đời và Đạo - Thoát khỏi Tam giới - Ba loại khổ - HT. Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=wHF1RkcY0_Y - Nhân Duyên Vợ Chồng những điều cần tránh trong quan hệ gia đình Sống theo Những Lời Phật dạy p4

https://www.youtube.com/watch?v=pd6zd3zLaI4 - Tìm Hiểu Thuyết Duyên Sinh - Vô Ngã - Thầy Thích Phước Tiến
https://www.youtube.com/watch?v=5rvKRpawTqE - Hóa ra khổ đau bất an và sợ hãi là do nguyên nhân này - NGHE ĐỂ MỘT ĐỜI AN NHIÊN - Thanh Tịnh Đạo

https://www.youtube.com/watch?v=vQeSBlrvhzo - Mười hai nhân duyên Hòa thượng Tuyên Hóa khai thị
https://www.youtube.com/watch?v=NHoYq6bR0W8 - 12 NHÂN DUYÊN (1) - Thích Bảo Nguyên
https://www.youtube.com/watch?v=kYn3hglwXB0 - 12 NHÂN DUYÊN 2 (thật vi diệu) - Thích Bảo Nguyên
https://www.youtube.com/watch?v=m7OHpWD37xU

https://www.youtube.com/watch?v=L84Xq4XBiE0 - Ý Nghĩa 12 nhân duyên trong thiền ( buổi 03) - HT Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=wZyosmaKXSk - Chọn lựa là sự vận hành của duyên nghiệp - Bài học cuộc đời - Nghiệp - HT Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=aslKvqRwwXQ - Cuộc đời là kính vạn hoa để soi chiếu chính mình - HT Viên Minh

https://www.youtube.com/watch?v=LJ2FtA8tgRc - 11 Loại Nhân Duyên Kiếp Trước - 46 minutes

Tuỳ Duyên Thuận Pháp:
https://www.youtube.com/watch?v=omUrJyypzjY - Các loại mục tiêu của đời sống - Hỏi đáp về Tập khí - Sống tùy duyên thuận pháp - HT Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=4tt0f77zd00 - Tùy duyên thuận pháp - Sự tương giao - Mối quan hệ - HT. Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=K-p-0ycXQQk - Tùy Duyên - TT.Thích Nhật Từ
https://www.youtube.com/watch?v=KUD97Ep-qWY - Cách sống tùy duyên - TT. Thích Chân Quang
https://www.youtube.com/watch?v=o-UD3bi02PY - Thận trọng - Chú tâm - Quan sát - Tùy duyên thuận pháp Vô ngã vị tha - HT. Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=OUTcwXgBu9U - SỐNG TRÊN ĐỜI PHẢI BIẾT TÙY DUYÊN - Thanh Tịnh Đạo
https://www.youtube.com/watch?v=-Kpd-ssil50 - Học Cách Sống Tùy Duyên [ Rất hay ] || Sư Minh Niệm

https://www.youtube.com/watch?v=9ilkRzA0hEI
https://www.youtube.com/watch?v=1z2FHl4wfN8
https://www.youtube.com/watch?v=seqhifXwTTM

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License