Kinh Sám Hối

kinh

https://www.youtube.com/watch?v=uu1BUQuIajE - Hướng dẫn niệm Phật tích lũy công đức.
https://www.youtube.com/watch?v=5kgHvgBW30Y - Bài lời khấn nguyện hàng ngày
https://www.youtube.com/watch?v=cYOfTFEGSTQ - Lời Cầu Nguyện Thành Tâm Sám Hối
https://www.youtube.com/watch?v=3duU569gHlc - Lời Cầu Nguyện Sám Pháp
https://www.youtube.com/watch?v=jTMCVf1fjOM - Kinh Rải Tâm Từ
https://www.youtube.com/watch?v=rhx4RlpyyJc - Pháp Thực Hành Chuyển Di Tâm Thức

https://www.youtube.com/watch?v=DONa1hg7bIE - Niệm Phật - Lễ Phật - Sám Hối - Vãng Sanh tập 1 ngày 22/12/2019
https://www.youtube.com/watch?v=m_5B9PLoH2I - SÁM HỐI & PHÁT NGUYỆN
https://www.youtube.com/watch?v=sep2RUTO1zk - Phát Nguyện Sám Hối
https://www.youtube.com/watch?v=7HpDhNRX0SE - 108 lạy và lời khấn nguyện / 108 kowtows (prostrations) & invocations

Sám Hối Hồng Danh:
https://www.youtube.com/watch?v=B_ehvzJnWnU - Kinh Nghi thức Sám Hối Hồng Danh-HT.T.Trí Quảng(tụng)Lê Văn Hùng-Pháp Thiện - tụng, very good
https://www.youtube.com/watch?v=N4UZzz2zxHU - Tuyển Tập Tụng Niệm - HT Thích Trí Quảng - Kinh Sám hối hồng danh - tụng
https://www.youtube.com/watch?v=PZzkXy8sXWA - Sám Hồng Danh.(HT.THÍCH TRÍ QUẢNG)(lê Văn Hùng-Pháp Thiện) - tụng
https://www.youtube.com/watch?v=8SQS73ZBYE0 - KINH SÁM HỐI HỒNG DANH [CÓ CHỮ] ĐẠI ĐỨC THÍCH VẠN MÃN TRÌ TỤNG
https://www.youtube.com/watch?v=2sYTdXbGu2M - KINH SÁM HỐI ĐẢNH LỄ 89 VỊ PHẬT | ĐẠI ĐỨC THÍCH VẠN MÃN TRÌ TỤNG
https://www.youtube.com/watch?v=NLykeHq6lA4 - Tụng Hồng Danh Bảo Sám - Thầy Thích Lệ Trang
https://www.youtube.com/watch?v=vyM7OUUBC3A - Kinh Sám hối hồng danh
https://www.youtube.com/watch?v=vQY-URtUzak - Kinh Sám Hối Hồng Danh Hồng Danh (89 Đức Phật)-Thầy Thích Trí Thoát tụng
https://www.youtube.com/watch?v=vYUam_OYsSA - KINH SÁM HỐI HỒNG DANH ( CÓ CHỮ - BẢN MỚI ) - TT. THÍCH TRÍ THOÁT TỤNG

Sám Hối Sáu Căn:
https://www.youtube.com/watch?v=L6mcO45hL0E - NGHI THỨC TỤNG KHÓA LỄ SÁM HỐI SÁU CĂN
https://www.youtube.com/watch?v=sQ8ph5J8sIM - Sám Hối Sáu Căn _ Thiền Viện Trúc Lâm Sùng Phúc
https://www.youtube.com/watch?v=wf2iV2hqh10 - Sám Hối 6 Căn Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt
https://www.youtube.com/watch?v=jOdu8WhuBh0 - Sám Hối Sáu Căn - HT. Thích Nhật Quang
https://www.youtube.com/watch?v=r3UKbkmIuCQ - Tụng sám hối 6 căn _ Chùa Lân (Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử).avi
https://www.youtube.com/watch?v=EMvvtgW2ysU - Sám Hối sáu căn tại TV. Trúc Lâm Yên Tử (Trọn khóa lễ)
https://www.youtube.com/watch?v=--K4sMTpGgw - Tụng Kinh Sám Hối 6 căn - Thích Thiện Xuân
https://www.youtube.com/watch?v=GTcPvnEsOr0 - TỤNG SÁM HỐI SÁU CĂN | CÓ CHỮ | HÒA THƯỢNG THÍCH NHẬT QUANG

Sám Kinh Dược Sư:
https://www.youtube.com/watch?v=2KSD2v98AF4 - Tuyển Tập Tụng Niệm - HT Thích Trí Quảng - Kinh Dược Sư - tụng

Sám Hối Khẩu Nghiệp:
https://www.youtube.com/watch?v=IoP74arVfoc - TỤNG SÁM HỐI KHẨU NGHIỆP ( CÓ CHỮ ) | THƯỢNG TỌA THÍCH TRÍ THOÁT
https://www.youtube.com/watch?v=ZUuZhA2p5B4 - Kinh Sám Hối Khẩu Nghiệp _ HT. Thích Trí Thoát

Sám Hồng Trần:
https://www.youtube.com/watch?v=OmBlpMteTZY - SÁM HỒNG TRẦN (Cảnh tỉnh vô thường II)
https://www.youtube.com/watch?v=DWAbzgXrnyI - SÁM HỒNG TRẦN (SÁM TỐNG TÁN)THÍCH HUỆ DUYÊN
https://www.youtube.com/watch?v=S0VHGzj1GT8

Sám Hối Nghiệp Chướng:
https://www.youtube.com/watch?v=INHs1gHfyiM - KINH SÁM HỐI ÁC NGHIỆP - CHỮ LỚN CHO ĐIỆN THOẠI, Nghe Kinh Sám Hối tiêu trừ tội lỗi-Thích Trí Thoát

Lương Hoàng Sám:
https://www.youtube.com/watch?v=NPHynZrDt8Y - Tụng Kinh Sám Hối Hay Nhất Lương Hoàng Sám, Thầy Thích Trí Thoát Nghe Mỗi Đêm Phật Phù Hộ Phước Tăng
https://www.youtube.com/watch?v=opgZAR8N5SA - Lương Hoàng Sám
https://www.youtube.com/watch?v=c6x_7ze5_bE - LƯƠNG HOÀNG SÁM PHÁP - Tụng 1/2
https://www.youtube.com/watch?v=-tZOfOakI-Q - LƯƠNG HOÀNG SÁM PHÁP - Tụng 2/2

Từ Bi Thủy Sám:
https://www.youtube.com/watch?v=FIuJ-VINWAM - Kinh Từ Bi Thủy Sám - Thầy Thích Trí Thoát tụng
https://www.youtube.com/watch?v=iDU93LFxnMY - Sách Nói Phật Giáo - Kinh Từ Bi Thủy Sám (Trọn bộ) - Tác Giả ĐĐ Thích Linh Như chuyển thể Sám Thi
https://www.youtube.com/watch?v=DLGUGPEG08k - Kinh Thủy Sám - Q1 - Ni Sư Thích Nữ Nguyên Chủng

Sám Hối Nghiệp Chướng

Other:
https://www.youtube.com/watch?v=AGXZ6aNkCZ8 - CÁC BÀI SÁM - ĐĐ. Thích Thiện Xuân
https://www.youtube.com/watch?v=Zce62M6pwUY - 10 BÀI TỤNG KINH SÁM HỐI - ĐĐ. THÍCH TRÍ THOÁT
https://www.youtube.com/watch?v=VPxzKKWopo4 - Tổng hợp các bài kinh sám hối ( giúp tâm thanh tịnh ) HT. Thích Trí Thoát
https://www.youtube.com/watch?v=qHNPnUKkq1s - Tổng hợp các bài kinh sám hối ( giúp tâm thanh tịnh ) HT. Thích Trí Thoát
https://www.youtube.com/watch?v=9_vbY0Fb4RM - Kinh Tụng Sám Hối | Hàng triệu người nghe và yêu thích - Thích Huệ Duyên trì tụng
https://www.youtube.com/watch?v=GKQni40MI_I - Kinh Tụng Sám Hối Nên Nghe Hằng Ngày Thầy Thích Huệ Duyên Trì Tụng
https://www.youtube.com/watch?v=4EUJhsblF40 - Nghi Thức Lạy Sám Hối - Phần 1 - HT Thích Phước Tịnh
https://www.youtube.com/watch?v=kn7GZJrkRmw - Nghi Thức Lạy Sám Hối - Phần 2 - HT. Thích Phước Tịnh

Thầy Thích Pháp Hòa:
https://www.youtube.com/watch?v=EfBThpT7nq0 - Lời Khấn Nguyện - Thầy. Thích Pháp Hòa (Nov. 30, 2003)

Thầy Thích Trí Quảng:
https://www.youtube.com/watch?v=N4UZzz2zxHU&list=RDN4UZzz2zxHU&start_radio=1

Thầy Thích Lệ Trang:
https://www.youtube.com/watch?v=98ZO2HIjGC4 - Sám hối - TT. Thích Lệ Trang (pháp thoại, need to listen again)
https://www.youtube.com/watch?v=vVVLU5p47-k - SÁM HỐI - TT. THÍCH LỆ TRANG (pháp thoại, need to listen again)

Thầy Thích Trí Thoát:
https://www.youtube.com/watch?v=oSaTczX6xR8 - Niệm Phật và lạy Sám Hối - TT. Thích Trí Thoát
https://www.youtube.com/watch?v=oSaTczX6xR8 - Niệm Phật và lạy Sám Hối - TT. Thích Trí Thoát
https://www.youtube.com/watch?v=4y_lFFxYxX8

Thầy Thích Chơn Thức:
https://www.youtube.com/watch?v=xKEccdeVI_Y - Kinh Cầu An, Sám Hối - Thích Chơn Thức

Thầy Thích Minh Đức:
https://www.youtube.com/watch?v=2wMr5D5oaW8 - Phương Pháp Lễ Lạy Sám Hối Thiền Sư Thích Minh Đức

Thầy Thích Minh Niệm:
https://www.youtube.com/watch?v=V7RM5GCzuCg - Chuyển Hóa Nghiệp Lực Khổ Đau Bằng Pháp Sám Hối [ Rất thực Tế ] || Thầy Minh Niệm

Thầy Thích Viên Minh:
https://www.youtube.com/watch?v=c4x1g7gURFE - Sự cô đơn - Đời sống tu tập - Hỏi đáp về Sám hối - Lục đạo - Nhân quả - HT Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=l8S1Nb_YE3Q - Hỏi đáp về Sám hối - Nhân quả - Kinh sách - HT Viên Minh

Võ Tá Hân:
https://www.youtube.com/watch?v=oicCujuTz18 - PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI - Võ Tá Hân phổ nhạc

Các Thầy Khác:
https://www.youtube.com/watch?v=LtgRe0mtt0I - Tổng hợp các bài kinh sám hối ( Giải trừ nghiệp báo & phiền não )
https://www.youtube.com/watch?v=pUCYgN7jVQI - Nghi thức sám hối - lạy Hồng Danh
https://www.youtube.com/watch?v=SaocQB9LsEg - Nên Nghe Một lần Phật Dạy Để Dứt Sạch Nghiệp Tiêu Tan Bệnh Khổ - Rất hay Và Ý Nghĩa
https://www.youtube.com/watch?v=hGxhOvbdobM - Phương Pháp Lạy Sám Hối Chuyển Nghiệp- Hoàng Quý Sơn
https://www.youtube.com/watch?v=fwCDaowR1nE - Kinh Sám Hối (Cực hay) - Ai Có Duyên Với Phật Nghe Kinh Này Dù Chỉ 1 lần sẽ thấy linh nghiệm vô cùng - tụng
https://www.youtube.com/watch?v=KXOyiiFjV6k - Sấm Trạng Trình Tiên Tri : Tận Thế Nhân Loại Đã Cận Kề
https://www.youtube.com/watch?v=zjPDED0Ng7E - Nghe Kinh Phật này cực kỳ linh nghiệm - Sám hối tội lỗi hết nghiệp chướng, vận may sẽ tìm đến bạn - tụng
https://www.youtube.com/watch?v=AYGbedMqVQg - Tụng Kinh Sám Hối Tuyệt Hay, Nghe Mỗi Đêm Nghiệp Tiêu Phước Đức Tăng Thêm, Phật Tổ PHù hộ may mắn - tụng
https://www.youtube.com/watch?v=C-Ts4FVqPsY - nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật ( kinh đại nam p2)
https://www.youtube.com/watch?v=2D7R9b5nmjo - Đại Nam Tâm Kinh Phần 1
https://www.youtube.com/watch?v=Oz9Hy1D04xc - Đại Nam Tâm Kinh Phần 2
https://www.youtube.com/watch?v=8p8cHW1H2ts - Kinh Sám Hối Tội Lỗi Nghiệp Chướng - A Di Đà Phật - Những Lời Phật Dạy - tụng
https://www.youtube.com/watch?v=O-y3u_Rd5RI - Sám Nguyện An Tịnh
https://www.youtube.com/watch?v=N_JbKRWg4C8 - Tụng Kinh Sám Hối Tội Lỗi - Niệm Phật Giải Phiền Não - tụng
https://www.youtube.com/watch?v=IT1uNzdoJ1A - Tụng Kinh Sám Hối Tội Lỗi - Tan Nghiệp Chướng
https://www.youtube.com/watch?v=mbGg4SBchYM - Kinh Sám Hối Tội Lỗi - Nghe Mỗi Tối Nghiệp Tiêu Phước Đức Tăng Thêm Bồ Tát Phù Hộ May Mắn An Lành - tụng
https://www.youtube.com/watch?v=njG3siSdHAg - Nếu Nghe Tụng Kinh Sám Hối Này mỗi Đêm Nghiệp Chướng Tiêu Trừ Theo Từng Lời tụng Như Lời Phật Dậy
https://www.youtube.com/watch?v=11MWDKjloMA - BÀI SÁM HỐI VÀ HỒI HƯỚNG NHIỆM MẦU
https://www.youtube.com/watch?v=3WXgVn4rL7k - KINH SÁM HỐI (CỰC HAY)
https://www.youtube.com/watch?v=2XxoqPQtgD0 - Kinh sám hối (tiêu trừ nghiệp chướng)
https://www.youtube.com/watch?v=3BqDKPIoDZw - Phật Dạy Kiếp Người Ngắn Ngủi Vạn Vật Vô Thường Học cách Sám Hối Để Chuyển Nghiệp
https://www.youtube.com/watch?v=1EmydFsFcTs - Kinh Quan Am Cuu Kho (Pho Mon Kinh)
https://www.youtube.com/watch?v=9_MEwA3nm4c - KINH ĐẠI THÔNG PHƯƠNG QUẢNG SÁM HỐI DIỆT TỘI TRANG NGHIÊM THÀNH PHẬT
https://www.youtube.com/watch?v=sml93HPRMpE - CÁC BÀI SÁM VỀ CHA MẸ
https://www.youtube.com/watch?v=GJ7U8ZYFygI - KINH ĐẠI THÔNG PHƯƠNG QUẢNG SÁM HỐI DIỆT TỘI TRANG NGHIÊM THÀNH PHẬT - Đọc
https://www.youtube.com/watch?v=Qr5-UP7LCG0 - 108 lạy Hồng Danh Bửu Sám
https://www.youtube.com/watch?v=57Kbsq9C3jY - Kinh Tụng Hồng Danh Sám Hối ( Chùa Bửu Liên )
https://www.youtube.com/watch?v=n2VL2v9GmsU - Cách Sám Hối Để XÓA SẠCH TỘI LỖI Đã Làm Để Có Cuộc sống Hạnh Phúc, An Vui, Chết Đi Được Về CỰC LẠC
https://www.youtube.com/watch?v=VPhUgo6K4aA - Hồng Danh Sám Hối Cho Phật Tử Tại Gia
https://www.youtube.com/watch?v=8-N970ZMlh4 - Sám Hối Như Thế Nào Mới Chuyển Nghiệp
https://www.youtube.com/watch?v=hA75O4gQ-7U - Bệnh Sẽ Biến Mất Hoàn Toàn Khổ Đau Sẽ Không Còn Khi Nghe Kinh Này Ngay Hôm Nay Vô Cùng Linh Nghiệm
https://www.youtube.com/watch?v=3WXgVn4rL7k - Kinh Sam Hoi
https://www.youtube.com/watch?v=5eqsxEKicdI - Kinh Đặc Biệt Nhất Nghe Là Hết Bệnh Hết Khổ Tai Qua Nạn Khỏi Thành Công Tiền Về Như Nước Linh Lắm
https://www.youtube.com/watch?v=hwqfRHH0gr8 - Đang Gặp Vận Hạn Khó Khăn Hãy Nghe Lời Phật Dạy Này Làm Gì Cũng Gặp May Mắn ,Tiền Tài Phát Lộc Ngay
https://www.youtube.com/watch?v=suUIF-L7VZE - Tụng Kinh Sám Hối( Cực Hay) Nghe Chỉ 1 lần Tiêu Trừ Nghiệp Chướng Quán Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn

https://www.youtube.com/watch?v=SFiwRbHZt9Q - Sám Hối Sáu Căn Và Hồng Danh – Thầy Thích Thiện Xuân Tụng
https://www.youtube.com/watch?v=0mw2fWdyoa8 - Sám Hối - Mỗi Tối Nghe Kinh Này Cả Ngày May Mắn Vận May Tài Lộc Đến Ngay
https://www.youtube.com/watch?v=0sdqLcCnF3o - Tụng ba bộ luật nhanh

Nhạc:
https://www.youtube.com/watch?v=TVtfbI59Og0 - Nhạc Phật - Cuộc đời Đức Phật Thích Ca - Thích Thiện Trang
https://www.youtube.com/watch?v=WyV_tOM76WA - Nhạc Kinh Sám Hối Về Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca
https://www.youtube.com/watch?v=BGBeiRaybv8 - LỜI KHẤN NGUYỆN. Giọng đọc : Lâm Ánh Ngọc. Thực hiện clip: Điệp Văn
https://www.youtube.com/watch?v=xOjb-JR3MGQ - Nghe Lời khấn nguyện - Như lý tác ý | Viện Đào tạo Bách Khoa | Giọng Đọc Kim Ngân
https://www.youtube.com/watch?v=TXQkkByOWUA - Lời khấn nguyện

https://www.youtube.com/watch?v=57-yJUmiMMA - Nghi thức sám hối và cầu an (Phái Khất Sĩ) - PT : Tịnh xá Ngọc Quan
https://www.youtube.com/watch?v=SPWxHLcNa7U - NGHI THỨC TỤNG KHÓA LỄ SÁM BA NGHIỆP

Giảng:
https://www.youtube.com/watch?v=2tSL0BWMmaU - Nhớ rõ 4 điều ĐỂ LÒNG THANH THẢN, CHO ĐỜI BÌNH AN - Thầy Thích Trí Quảng

https://www.youtube.com/watch?v=RA95HUjkOb4
https://www.youtube.com/watch?v=-jg5_-jkvQk
https://www.youtube.com/watch?v=a1NBZYCCjEI
https://www.youtube.com/watch?v=-c6GuXMeLM0
https://www.youtube.com/watch?v=TbmiL3J_L24
https://www.youtube.com/watch?v=wuuf6TLn4rw
https://www.youtube.com/watch?v=42523VzUKIU
https://www.youtube.com/watch?v=wUHI_Huuh_4 - Thích Pháp Tịnh: Chuẩn Đề Ngũ Bộ Chú và sám Sám Hối - good
https://www.youtube.com/watch?v=bf_kvwwO7W4 - Đại Bi Và Ngũ Bộ Chú - good
https://www.youtube.com/watch?v=z13OUm9toOI - Niệm Bồ Tát - chùa Hương 28-01-2010 - 8 minutes - good
https://www.youtube.com/watch?v=xCKlazwNi0I - Thỉnh sư đăng bảo toạ || Sám chủ: HT. Thích Giác Đạo || Nghi Lễ Phật Giáo Huế.
https://www.youtube.com/watch?v=GTA0Hp9_zV8

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License