Kinh - Quá Trình Tu Học

kinh

https://www.youtube.com/watch?v=_8ol-Sln7dY - Đừng đặt giải thoát (đạo đức) trước giác ngộ - Thấy ra sự thật & thích ứng với sự thật -HT Viên Minh - done watching
https://www.youtube.com/watch?v=N2G30lJJjjs - Đặt nặng giải thoát trước giác ngộ - HT Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=47Ip0nx5EK0 - Các cấp độ của việc thấy Pháp như nó đang là - HT Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=ZfaKThOY_SA - Phiền não tức Bồ-đề - Đại định - Sống đúng với hiện tại của mình - Tâm - HT. Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=3i_IRB4Fo1A - Phiền não tức Bồ-đề - Đại định - Sống đúng với hiện tại của mình - Tâm - HT. Viên Minh

Những Điều Cần Biết:
https://www.youtube.com/watch?v=bxh2ww1LDO8 - Những quan niệm sai lầm khi niệm Phật [Rất hay] || Thích Trí Huệ 2017 - done watching
https://www.youtube.com/watch?v=XhVbHovZMhU - Người Tu Tịnh Độ Cần Biết - Thầy Thích Phước Tiến - done watching
https://www.youtube.com/watch?v=6pxNcik8tJ0
https://www.youtube.com/watch?v=5o-2JqQL-ZQ - Bạn Có Biết Niệm Phật Phóng Quang Là Có Thật Không ???
https://www.youtube.com/watch?v=8PM3GCi0r9E - 48 CÁCH NIỆM PHẬT THEO LỜI PHẬT DẠY
https://www.youtube.com/watch?v=8vqIfWLL91A
https://www.youtube.com/watch?v=4X0VTz7yN3k
https://www.youtube.com/watch?v=aac6znLH3KM
https://www.youtube.com/watch?v=Nk-gfCTGEMk - Người quy y Tam Bảo phải biết 8 điều này | Thích Chân Tính
https://www.youtube.com/watch?v=TYCmdd6VAkw - TÁM ĐIỀU NGƯỜI TU TỊNH ĐỘ CẦN BIẾT - Sư Cô : Thích Nữ Như Lan
https://www.youtube.com/watch?v=HPhvskgIpvA - 4 ĐIỀU CẤM KỴ ĐỐI VỚI NGƯỜI TU TỊNH ĐỘ- Sư Cô : Thích Nữ Như Lan
https://www.youtube.com/watch?v=WHd8vMdXaeY - Hành giả tu Tịnh Độ cần biết - Thầy Thích Trí Huệ
https://www.youtube.com/watch?v=NPGdwLGlAPk - Ba điều trọng yếu khi niệm Phật (rất hay) Thầy Thích Trí Huệ
https://www.youtube.com/watch?v=ZPOvhMkq4yo - Những sai lầm trong đường tu (rất hay) Thầy Thích Trí Huệ
https://www.youtube.com/watch?v=1zND2hjDYF4 - Thuyết pháp Thích Trí Huệ | Sự nhiệm mầu của niệm Phật và trì chú Thầy Thích Trí Huệ
https://www.youtube.com/watch?v=jPJtHr_qT7I - Người Tại Gia Tu Phật Làm Thế Nào Niệm Phật Để Thành Phật Nên Tránh Những Sai Lầm Học Lời Phật Dậy
https://www.youtube.com/watch?v=I-ueTtQoFB4 - Những Quan Niệm Chưa Đúng Về Đạo Phật - Thích Phước Tiến 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dMv4NgK57qA - Tụng Kinh Phật Và Những Sai Lầm Trong Tu Tập (Rất Hay) ĐĐ Thích Thiện Thuận
https://www.youtube.com/watch?v=mxVhnX33ujc - Quan Niệm Sai lầm Về ĐẠO PHẬT
https://www.youtube.com/watch?v=PQeclYl02Sw - Những hiểu lầm phổ biến về Phật giáo ở Việt Nam
https://www.youtube.com/watch?v=xUqpAMLyimk - Người Niệm Phật Tại Gia Nên Niệm Phật Như Thế Nào Để An Lành Tự Tại Trong Đời Sống - Lời Phật Dạy
https://www.youtube.com/watch?v=prWajcqsHXU - Phật Tử Tại Gia Cần Tu Những Gì - Pháp Âm Thích Phước Tiến
https://www.youtube.com/watch?v=-6K-UlUmzuo - Phật Tử Tại Gia Những Điều Cần Biết (KT10) - Thuyết Pháp Thích Phước Tiến
https://www.youtube.com/watch?v=Ra67p4Z6HHw - NHỮNG ĐIỀU CẦN THIẾT CHO SỰ TỤNG NIỆM - TT THÍCH TRUNG ĐẠO
https://www.youtube.com/watch?v=324pKShnTC0 - Năm điều trọng đại
https://www.youtube.com/watch?v=DXincFJevwY - Người Niệm Phật Cần Biết
https://www.youtube.com/watch?v=ftQH5iEm4mU - Những Điều Cần Hiểu Của Người Tu Phật (KT65) - Thầy Thích Tuệ Hải
https://www.youtube.com/watch?v=HId-RL8G7LA - Điều TỐI KỴ khi thờ Phật tại tư gia
https://www.youtube.com/watch?v=S1m_rAP51z4 - Niệm Phật Mà KHÔNG BIẾT điều này thì chưa phải con Phật
https://www.youtube.com/watch?v=ftQH5iEm4mU - Những Điều Cần Hiểu Của Người Tu Phật (KT65) - Thầy Thích Tuệ Hải
https://www.youtube.com/watch?v=GUZwwX_KGcI - BA ĐIỀU THIẾT YẾU ĐỪNG QUÊN - Sư Cô : Thích Nữ Như Lan
https://www.youtube.com/watch?v=HrQwhLyY974 - Ăn Chay Đi Chùa Niệm Phật Đều Vô Ích Khi Chưa Nghe Những Điều Này - Nghe 1 Lần Để Giác Ngộ Hết Khổ
https://www.youtube.com/watch?v=Nk-gfCTGEMk - Người quy y Tam Bảo phải biết 8 điều này | Thích Chân Tính
https://www.youtube.com/watch?v=ShiWPsye9Go - Phật Tử Tại Gia Những Điều Cần Biết ( Trọn bộ ) - ĐĐ. Thích Phước Tiến
https://www.youtube.com/watch?v=4QyAkMriGDc - Phương Pháp Niệm Phật Cư Sĩ Tại Gia Cần Nên Biết Rất Hay
https://www.youtube.com/watch?v=D0qLbcRuilE - Những Bước Tu Hành Không Thể Thiếu Sót (1)
https://www.youtube.com/watch?v=_kzlIE8KjRE - Những Bước Tu Hành Không Thể Thiếu Sót (2)
https://www.youtube.com/watch?v=dsj9gSSSxqw - Những Bước Tu Hành Không Thể Thiếu Sót (3)
https://www.youtube.com/watch?v=fq5eMX585nQ - Những chuyện lạ trong đời tu
https://www.youtube.com/watch?v=n6Ye5LZuOZw - 04.Học đạo: Xưa và nay - Những hiểu sai lời Phật dạy - HT. Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=MiPHEdDpSw4 - Phân biệt buông bỏ, buông xả - Tâm, tướng của tâm - Thấy bản lai diện mục - HT. Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=7fSGphtcnUw - Đâu là Luân hồi sinh tử; Đâu là Giải thoát Niết-bàn - HT. Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=XC9lXD97zWQ - Không bước tới , không dừng lại - HT. Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=kixEi3fZ070 - Mười món ma đại nạn của người tu
https://www.youtube.com/watch?v=OyPWJQunOPY - Sáu pháp diệt trừ bản ngã
https://www.youtube.com/watch?v=GYWytqkmRZs - Làm gì khi ma nghiệp đến
https://www.youtube.com/watch?v=u1dA_t4Kobg - Đời sống sau khi chết 01
https://www.youtube.com/watch?v=IqWcRYg6ELM - Đời sống sau khi chết 02
https://www.youtube.com/watch?v=HlB7b631SV0 - Cúng thế nào có phước
https://www.youtube.com/watch?v=JTT8-MC--XQ - Nhân quả sau khi chết || Thầy Thích Trí Huệ
https://www.youtube.com/watch?v=hNoq3VlKhqw - Chưa đến Tây phương chớ vội quay về
https://www.youtube.com/watch?v=P4JYVSprpxg - Chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng
https://www.youtube.com/watch?v=McCoVPeN7zM - Pháp Tu Hằng Ngày - Thầy Hằng Trường Biên Soạn
https://www.youtube.com/watch?v=bVoB2BJuemk - Cách Thức Tụng Kinh Trì Chú Niệm Phật Của Phật Tử Tại Gia (KT39) - Thích Phước Tiến Mới Nhất 2014
https://www.youtube.com/watch?v=bg0Cg26vpGE - 3 Cách Giải Nghiệp Tạo Phước Đơn Giản - Thầy Thích Giác Nhàn 06/06/2019
https://www.youtube.com/watch?v=5Vj-119xJUc - Hoa Rơi Cửa Phật l Đại Đức Thích Minh Thiền
https://www.youtube.com/watch?v=iKG8MBdHFKI - TU MAU KẺO TRỄ | Sư Bửu Chánh
https://www.youtube.com/watch?v=w6EQHs2pT9A - MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM - Kinh phật (New 2011)
https://www.youtube.com/watch?v=iFMsCfCDc1g - PHẬT THUYẾT KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT
https://www.youtube.com/watch?v=aN-f0CfMGTI - Tóm tắt lời Phật dạy - Sư Giới Đức
https://www.youtube.com/watch?v=wG1ApjJS_M8 - bảy thiện Tu Kíp Kíp Nếu Không Quá Trễ 1(mới nhất)
https://www.youtube.com/watch?v=yws4Etclgjc - TỌA THIỀN NIỆM PHẬT | | HT THÍCH TRÍ TỊNH | SÁCH NÓI VẠN ĐỨC
https://www.youtube.com/watch?v=GonogkvjNhM - 108 Lời Phật Dạy Kinh Điển Trong Kinh Phật Giáo
https://www.youtube.com/watch?v=o20KoRQB2-Q - Thập Thiện Nghiệp (Phần 1) |Sư Thích Giác Thiện
https://www.youtube.com/watch?v=p8wSI3Ao-zk - Phương Pháp Niệm Phật Cư Sĩ Tại Gia Cần Nên Biết Rất Hay
https://www.youtube.com/watch?v=sqrdKtRIOHE - Phương Pháp Trì Danh Niệm Phật - Huỳnh Lão Cư Sĩ
https://www.youtube.com/watch?v=kyGWQxKdt38 - Hành Trình Tới Giác Ngộ Và Giải Thoát - Full
https://www.youtube.com/watch?v=CxDlBAvdaQE - Hành Trình Tới Giác Ngộ Và Giải Thoát (Phần 1)
https://www.youtube.com/watch?v=U0LiOkY6f9c - Hành Trình Tới Giác Ngộ Và Giải Thoát (Phần 2 - Hết)
https://hoavouu.com/tag/5042/1/phat-hoc-pho-thong

Con Đường Tu Tắt:
https://www.youtube.com/watch?v=QLkwbP_462A - Con Đường Tu Tắt
https://www.youtube.com/watch?v=vu6XrDMNNaw - Con Đường Tu Tắt

Ma chướng:
https://www.youtube.com/watch?v=Vv-OpF3hmCA
https://www.youtube.com/watch?v=SwZPGTgX1p4 - SỨC MẠNH VƯỢT QUA NỘI MA NGOẠI CHƯỚNG - Ni Sư : Thích Nữ Như Lanhttps://www.youtube.com/watch?v=9ILnlZE4Ddc - Những cảnh giới và các loại ma chướng của người tu - Đại sư Thiền Tâm
https://www.youtube.com/watch?v=y-MVNvcPgxM - Những Bệnh Của Người Tu Thiền
https://www.youtube.com/watch?v=_---AT_HZE8 - Ngũ Ấm Ma - Hòa thượng Thích Trí Quảng 2017 mới nhất
https://www.youtube.com/watch?v=NjkFORTpxJE - 50 Hiện Tượng Ấm Ma - Hòa Thượng Tuyên Hóa
https://www.youtube.com/watch?v=9ILnlZE4Ddc - Những cảnh giới và các loại ma chướng của người tu - Đại sư Thiền Tâm
https://www.youtube.com/watch?v=J-76qreSGS0 - Thấy Tức Là Hành - Chướng Ngại Tu Tập - Làm cha mẹ - Kinh Duy Ma Cật … - HT Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=o2W__FyqBxs - Các Loại Thiền Và Thiền Bệnh
https://www.youtube.com/watch?v=Qq0l1X0Nu5A - 04 Những Ma Chướng và Trở Lực của Thiền Định

Quá Trình Tu Tập:
https://www.youtube.com/watch?v=tOZjFtzpYJc - Giới Định Tuệ - Trình tự tu tập - Thiền Sư Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=AZJnrXpoW98 - Lộ Trình Giải Thoát - Thích Phước Tiến (2014)
https://www.youtube.com/watch?v=2QdfcOzorFo - Bốn giai đoạn tiến hóa trên con đường giác ngộ giải thoát- Hỏi đáp - HT Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=dgVeY9aw0gI - LỘ TRÌNH TU TẬP GIẢI THOÁT - Thích Bảo Nguyên
https://www.youtube.com/watch?v=oNNH4B1myDc - Hướng đi của sự tu tập - HT Viên Minh

Other:
https://www.youtube.com/watch?v=5F3EzkEyO_U - Khôn Dại Không Bằng Thật Tu 2018 - ĐĐ. Thích Tâm Đức
https://www.youtube.com/watch?v=dDny2-ObrnM - Muốn thay đổi vận mệnh DUY NHẤT chỉ cách này? - Sư Cô Thích Nữ Như Lan
https://www.youtube.com/watch?v=RAtmBS-Wsjg - Biết Không Thật Liền Dứt Khổ Đau (KT71) - Thầy Thích Phước Tiến
https://www.youtube.com/watch?v=5j3VWI-opDM - Hạnh Phúc Lớn Nhất của con người (Rất hay) Thầy Minh Niệm
https://www.youtube.com/watch?v=LIfzegyxMQ4 - Cách loại bỏ cái tôi ích kỉ của mình (rất hay) Thầy Minh Niệm
https://www.youtube.com/watch?v=7ZjN9GEe0ho - Người Phật tử thuần thành chân chính
https://www.youtube.com/watch?v=YEIzuI2A7N8 - Phương pháp trị bệnh HÔN TRẦM không cần tới BÁC SĨ
https://www.youtube.com/watch?v=4wWGjy4gDJg - Hai hướng tu tập - Rèn luyện để trở thành hay Buông xả để trở về? - HT. Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=XC9lXD97zWQ - Không bước tới , không dừng lại - HT. Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=9F8ZlWzUZHQ - Sự thật nơi mỗi người - Tâm Từ - làm cha mẹ cũng là thiền - Đúng sai - HT. Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=n6Ye5LZuOZw - 04.Học đạo: Xưa và nay - Những hiểu sai lời Phật dạy - HT. Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=MiPHEdDpSw4 - Phân biệt buông bỏ, buông xả - Tâm, tướng của tâm - Thấy bản lai diện mục - HT. Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=3-V1F7JtgRA - KỆ NIỆM PHẬT HẠ THỦ CÔNG PHU | HT THÍCH TRÍ TỊNH | SÁCH NÓI VẠN ĐỨC
https://www.youtube.com/watch?v=1qs4lt6Ydtc - thiền sư an lạc hạnh|"trực chỉ chơn tâm-minh tâm kiến tánh thành phật"
https://www.youtube.com/watch?v=kpojV_Qw9oQ - Phật Dạy 2 VIỆC LÀM THẤT ĐỨC Mà Hầu Hết Người Đời Ai Cũng Mắc Phải - Nghe 1lần Để Tránh Bị Quả Báo
https://www.youtube.com/watch?v=Oi7fsdiWJxo - Phát hiện Hot Girl 9X TRIỆU USD tại chùa Hoằng Pháp khiến cả giảng đường BẤT NGỜ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License