Kinh - Niệm Phật

kinh

https://www.youtube.com/watch?v=p8wSI3Ao-zk
https://www.youtube.com/watch?v=5o-2JqQL-ZQ
https://www.youtube.com/watch?v=5D9KAvNtF6I
https://www.youtube.com/watch?v=ci-6nepGX28
https://www.youtube.com/watch?v=XrWtOuc-8FU
https://www.youtube.com/watch?v=NtRBU88Pm7s - Những truyện niệm Phật cảm ứng mắt thấy tai nghe
https://www.youtube.com/watch?v=HrfV3cMb65s
https://www.youtube.com/watch?v=zUZGnjsV40k - PHƯƠNG PHÁP LẠY PHẬT A DI ĐÀ - TĂNG SỨC KHỎE VÀ CÔNG ĐỨC
https://www.youtube.com/watch?v=vwnWEdetYCc - Niem Phat Lay Phat- Cach Tu Tap Tai Nha Cho Gia Dinh - Dao Trang (To Dinh Ho Phap)
https://www.youtube.com/watch?v=2gcQul692BU - Thờ Phật, Lạy Phật, và Cúng Phật (Rất hay) - TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)

https://www.youtube.com/watch?v=J7gm5PCx_Ek
https://www.youtube.com/watch?v=HrTsv0MtvSQ
https://www.youtube.com/watch?v=S1m_rAP51z4 - Niệm Phật Mà KHÔNG BIẾT điều này thì chưa phải con Phật
https://www.youtube.com/watch?v=xhejYN9HJbg - PHẬT PHÓNG QUANG Là Có Thật, Phật Ở Trong Tâm - Niệm Phật Thành Phật
https://www.youtube.com/watch?v=s-wrmdyxSpU - Pháp Niệm Phật, Pháp Luân Chiếu Minh, Các Pháp Phụ, Tóm lược 11 DVD Ôn Lại Phương Pháp Công Phu, p4

https://www.youtube.com/watch?v=HrQwhLyY974 - Ăn Chay Đi Chùa Niệm Phật Đều Vô Ích Khi Chưa Nghe Những Điều Này - Nghe 1 Lần Để Giác Ngộ Hết Khổ

https://www.youtube.com/watch?v=9ILnlZE4Ddc - Những cảnh giới và các loại ma chướng của người tu - Đại sư Thiền Tâm
https://www.youtube.com/watch?v=j7rhqNjAAIQ - Hướng dẫn cách tu niệm Phật thực tế rất hay - Đại sư Ấn Quang

https://www.youtube.com/watch?v=usy3UGLruKo - Hòa Thượng Hư Vân Khai Thị Niệm Phật

https://www.youtube.com/watch?v=oPYAo41SONA - Thầy Hằng Trường giảng pháp tại Chùa An Lạc với chủ đề "Di Đà Sám và niệm Phật tam Muội"

https://www.youtube.com/watch?v=WyJ1nnTqeSE - Nghi Thức Tụng Niệm - Cho người mới bắt đầu tụng kinh 1

https://www.youtube.com/watch?v=ztCH7ZJqGDw - Thích Trung Đạo. Đề Tài : Chuyên Tu Sâu Về Niệm Phật.
https://www.youtube.com/watch?v=-aOmX6sxEUs - Tụng và Niệm TT Thích Trung Đạo
https://www.youtube.com/watch?v=kNEJOCb468c - 10 phương pháp niệm Phật người tu Tịnh Độ cần biết thầy Thích Nhật Từ

https://www.youtube.com/watch?v=HBVC52RO1uU - Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh

https://www.youtube.com/watch?v=-fp9X6YDNMg - Seattle Công Phu Khuya (Tri Chú Lăng Nghiêm) Thích Trí Thoát
https://www.youtube.com/watch?v=QbEKCkth3G4 - Cong Phu Khuya Chua Vien Giac 20 09 2013 phan 1
https://www.youtube.com/watch?v=0F_ca6Wcydk - Công Phu Khuya - Chùa Viên Giác 02

https://www.youtube.com/watch?v=bHst2KOm4ho - Hòa Thượng Tuyên Hóa khai thị - Pháp môn Niệm Phật phải tự lực tự cường và cách để tu Niệm Phật.
https://www.youtube.com/watch?v=Nza5DV9qaCc - trì tụng Om Mani Padme Hūm - Viên ngọc quý trong hoa sen
https://www.youtube.com/watch?v=bVoB2BJuemk - Cách Thức Tụng Kinh Trì Chú Niệm Phật Của Phật Tử Tại Gia (KT39) - Thích Phước Tiến
https://www.youtube.com/watch?v=y-kovtTV4-I - Pháp Môn Niệm Phật 01/3 - HT. Thích Trí Tịnh - 42 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=c7mEms8uQAo - Pháp Môn Niệm Phật 02/3 - HT. Thích Trí Tịnh - 39 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=1hOS5wbcfJQ - Pháp Môn Niệm Phật 03/3 - HT. Thích Trí Tịnh - 39 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=txN0y76tOz4 - YẾU CHỈ PHÁP MÔN NIỆM PHẬT | HT THÍCH TRÍ TỊNH - 32 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=3-V1F7JtgRA - KỆ NIỆM PHẬT HẠ THỦ CÔNG PHU | HT THÍCH TRÍ TỊNH - 39 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=6MjdLilh1wQ - BÍ QUYẾT NIỆM PHẬT ĐẠT NHẤT TÂM - Sư Cô : Thích Nữ Như Lan
https://www.youtube.com/watch?v=-fCoNaLWAmg - Niệm phật nhất tâm trong hơi thở
https://www.youtube.com/watch?v=aac6znLH3KM - Nghi Thức Niệm Phật hằng Ngày - Dùng cho Đạo Tràng Niệm Phật Hoặc Tu Tại Gia
https://www.youtube.com/watch?v=pWykS9MImAk - Niệm Phật Di Đà - HT Thích Trí Quảng
https://www.youtube.com/watch?v=fv0IbLW6N_w - Thực Hành Niệm Phật - HT Thích Trí Quảng 2018
https://www.youtube.com/watch?v=nfHRQgTTCS0 - Phật Ở Trong Tâm - Niệm Phật Phóng Đại Hào Quang
https://www.youtube.com/watch?v=a8ldnMgkXhI - Phật Ở Trong Tâm - Niệm Phật Phóng Đại Hào Quang
https://www.youtube.com/watch?v=YhQdiX_2lUs - Giải Thích Nhất Tâm Bất Loạn - Bản Nguyện Niệm Phật
https://www.youtube.com/watch?v=FvTWmg_jqmM&list=PL0fNMknHxsXZUQIlPI5JMlpLBQiRHtglM
https://www.youtube.com/watch?v=2mhHmWFQIYw - Niệm Phật Phóng Quang Là Có Thật - Phật Ở Trong Tâm - Niệm Phật Thành Phật
https://www.youtube.com/watch?v=4QyAkMriGDc - Phương Pháp Niệm Phật Cư Sĩ Tại Gia Cần Nên Biết Rất Hay
https://www.youtube.com/watch?v=5I5tGD_RFec - PHƯƠNG PHÁP NIỆM PHẬT - Chắc Chắn Vãng Sanh CỰC LẠC
https://www.youtube.com/watch?v=NtMoisL6Mo8 - Tại Sao Niệm Phật Vãng Sanh Là Đệ Nhất Pháp Môn - là giáo pháp vô thượng thâm diệu - PHẦN 1
https://www.youtube.com/watch?v=rwrZkvPyqY0 - Niệm Phật thoát sinh tử
https://www.youtube.com/watch?v=EVT8keJJL6Q - Niệm Phật A Di Đà điệu nhanh
https://www.youtube.com/watch?v=emIc3Qm0mxw - Niệm Phật Thoát Sinh Tử - Sống Làm Sao Cho Tốt
https://www.youtube.com/watch?v=D7gqxhwlAaY - Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên - Niệm Phật Chắc Chắn Vãng Sanh
https://www.youtube.com/watch?v=HVdLASh5i3c - Ánh Sáng Hào Quang Khi Niệm Phật Là Có Thật - Phật Tại Tâm - Niệm Phật Thành Phật
https://www.youtube.com/watch?v=Pt8EbYzqhJc - Niệm Phật Nên Niệm trong TÂM không nên niệm ngoài miệng, vì sao vậy ??? - Đ.Đ Vĩnh Bình
https://www.youtube.com/watch?v=OeoOtuPqQmQ - Niệm Phật Như Thế Nào Cho Đúng Theo Lời ĐỨC THẦY dạy-Đông đạo VĨNH BÌNH
https://www.youtube.com/watch?v=_rgDopz4sUw - NIỆM PHẬT TRONG TÂM CÓ PHẬT MỚI VÃNG SANH Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 340
https://www.youtube.com/watch?v=odm99hT75Ro - Cách niệm Phật: tâm niệm tâm nghe, buông xã, chân thật — Thích Chân Hiếu 2009 tập 17
https://www.youtube.com/watch?v=8PM3GCi0r9E - 48 CÁCH NIỆM PHẬT THEO LỜI PHẬT DẠY BẢN MỚI
https://www.youtube.com/watch?v=WeYurT3hnZc - niệm phật sám pháp p1 p2 kinh niệm phật ba la mật- nguồn Nam Mô A Di Đà Phật
https://www.youtube.com/watch?v=XY6_HYjq47g - Niệm Phật Sám Pháp-HT Thích Thiền Tâm
https://www.youtube.com/watch?v=8vqIfWLL91A - Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh 1-4 - PhatGiaoTV.com
https://www.youtube.com/watch?v=sqrdKtRIOHE - Phương Pháp Trì Danh Niệm Phật - Huỳnh Lão Cư Sĩ
https://www.youtube.com/watch?v=ATcgmObs83w - Trì giới niệm Phật
https://www.youtube.com/watch?v=HBVC52RO1uU - Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh
https://www.youtube.com/watch?v=_jsQceZ-ywo - Niệm A Di Đà Phật Cùng Đại Chúng Và Thầy Hình Động, Rất Hay
https://www.youtube.com/watch?v=mCfwwBHi5Bg - Tổ Đình Hộ Pháp Tổ chức Lễ Phật - Tâm An - Thân Khỏe
https://www.youtube.com/watch?v=pbAz5mPUFME - Niệm Phật Trợ Niệm Lúc Lâm Chung - Tịnh Thất Quán Thế Âm
https://www.youtube.com/watch?v=wAMCneBDokY - [NIỆM PHẬT]: Kinh Hành Niệm Phật.
https://www.youtube.com/watch?v=VxwpQfmzN0M - NIỆM PHẬT ĐẠI CHÚNG CHÙA HOĂNG PHÁP
https://www.youtube.com/watch?v=hPpJB9hbO8Y - Pháp Pháp Hội Trung Phong TTHN tại Chùa Khai Nguyên - Thời thứ 1
https://www.youtube.com/watch?v=W2xB9PM98ZI - Bài Khai Thị số 1, Ngày 1 Pháp Hội Quán Âm TTHN Chùa Khai Nguyên
https://www.youtube.com/watch?v=hueIE8UZPMg - Khai Thị số 2 Pháp Hội Quan Âm Tam Thời Hệ Niệm" Chùa Khai Nguyên
https://www.youtube.com/watch?v=wR9m3IeZcH8 - Cuộc đời và đạo nghiệp vãng sanh lưu nhục thân bất hoại - Hòa Thượng Hải Hiền
https://www.youtube.com/watch?v=Rb1zGiZZ5Ug - Niệm Phật địa chung 4 chữ từ chậm đến nhanh
https://www.youtube.com/watch?v=7hUeCYWyHMA - Buông hết thân tâm để niệm Phật, Niệm rõ rằng -Mỏi ngày cứ nghĩ con sấp về Tay Phương
https://www.youtube.com/watch?v=nOSDTPz0dbQ - Niệm Phật là chánh, mỏi thứ khác là phụ -cách niệm Phật -dấu hiệu thanh tịnh — Thích Chân Hiếu
https://www.youtube.com/watch?v=Zc1ErtEORH4 - Cách niệm Phật — Thích Chân Hiếu
https://www.youtube.com/watch?v=629NaykVI24 - NIỆM PHẬT ĐÚNG CÁCH | Sư Bà Hải Triều Âm
https://www.youtube.com/watch?v=bxUMp4yeIME - Chỉ Dạy Cách TU NIỆM PHẬT ( có chữ ) Đại sư Ấn Quang
https://www.youtube.com/watch?v=SvC9QqorNcQ - Sức Mạnh của Niệm (1/2) Hòa Thượng Phước Tịnh 8/2017

https://www.youtube.com/watch?v=sjWHJJ9SUKE - Lấy tâm bồ đề mà niệm Phật (Mới) || Đại đức Thích Trí Huệ
https://www.youtube.com/watch?v=x87X6N0J2rk - Bản Nguyện Niệm Phật - Tịnh độ tông - Phần 1 - 6 hours 46 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=bwgkEiGnYMY - 48 CÁCH NIỆM PHẬT THEO LỜI PHẬT DẠY (BẢN MỚI NHẤT 2017) - 1 hour 14 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=BYBTjU68LJs - phương pháp niệm phật thầy huệ tịnh rất hay - 4 hours 40 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=cKnhA5e6-XY - PHÁP SƯ HUỆ TỊNH Giảng về Niệm Phật - 4 hours 40 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=D7gqxhwlAaY - Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên - Niệm Phật Chắc Chắn Vãng Sanh - 1 hour 16 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=q08wwazlgxg - Chân Thật Niệm Phật Cực Lạc Hiện Tiền - Tịnh độ tông - 4 hours
https://www.youtube.com/watch?v=Kysh87TmxM0 - NIỆM PHẬT THẬP YẾU Trọn bộ 丨 HT Thích Thiền Tâm
https://www.youtube.com/watch?v=wqEzN3NTp8k - KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT Trọn bộ 丨 Rất Quý 丨HT Thích Thiền Tâm
https://www.youtube.com/watch?v=dgpAp9gQN68 - PHÁP MÔN NIỆM PHẬT- HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH

https://www.youtube.com/watch?v=m2gNp5mDmRY - Giá trị câu niệm Phật thanh lọc thân tâm
https://www.youtube.com/watch?v=chZ7Ge1wfkQ - Niệm Phật như thế nào để có được Công Đức ĐĐ : Thích Tuệ Hải

Tam Thời Hệ Niệm:
https://www.youtube.com/watch?v=A_ieqcT-qZE - TAM THỜI HỆ NIỆM 2014

Lạy Phật A Di Đà:
https://www.youtube.com/watch?v=R9heb5fEK9w
https://www.youtube.com/watch?v=5sHcAM52hXc
https://www.youtube.com/watch?v=3DoYOsdd4PU
https://www.youtube.com/watch?v=nhNxLyDv1Qw

https://www.youtube.com/watch?v=0KIc4QthxZI - Niệm Phật Thành Phật 3-3

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License