Kinh - Như Lý Tác Ý

kinh

https://www.youtube.com/watch?v=CWJVc6GKBxw - Như Lý Tác Ý (KT92) - Thầy Thích Trí Minh 2018
https://www.youtube.com/watch?v=DB5i_1ditZE - Hỏi đáp về Tác ý - Phước - Tính bình đẳng trong sự vận hành của Pháp - HT Viên Minh

https://www.youtube.com/watch?v=hpN6tCDe2A8
https://www.youtube.com/watch?v=bzFX5ZJ18cY - Tuệ Tam Minh - 16 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=1HipNKVAHdM - Giai đoạn đầu tu hành xả bỏ lòng ham muốn cho Phật tử tại gia - 1 hour
https://www.youtube.com/watch?v=zrENS736NDM - Thử thách chặng đầu - 1 hour
https://www.youtube.com/watch?v=OjqkhM32mcU - (PT) Cách thức tu tập tại gia - 1 hour 30 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=gXtwWu6s-CQ - Pháp tu của Phật làm chủ Sinh, Già, Bệnh, Chết - 3 hours 30 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=71ppxst1bM8 - Pháp tu của phật làm chủ sinh, già, bệnh, chết - Trưởng lão Thích Thông Lạc - 3 hours 30 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=fVRSWcY6OMg - Tu Hanh Phai Nhiet Tam Trong Phap Xa Tam - 1 hour 30 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=MUt8kgwMyNY - Thế nào là pháp tu Xả Tâm - 2 hours
https://www.youtube.com/watch?v=oCRaKPEbra4 - Những Vấn Đề Trọng Tâm Tu Tập - 1 hour
https://www.youtube.com/watch?v=6GXAF5CTJ2g - Trau Dồi Tứ Vô Lượng Tâm - 1 hour 31 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=6qec77pOkPQ - Phật giáo có đường lối riêng - 2 hours
https://www.youtube.com/watch?v=8OoWwjDkyr8 - Phật Dạy 5 Cách Sống Tuyệt Vời Làm Cuộc Sống An Vui Hạnh Phúc - 1 hour 13 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=EteCWprMcX0 - Đạo Phật CHỈ CÓ Một Con Đường DUY NHẤT Không Bị Pha Trộn Với Các Pháp Môn Khác - 1 hour
https://www.youtube.com/watch?v=dX5CTkSrJLY - Dẫn Tâm Vào Đạo - 53 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=mxgoSnv9-5c - SỰ THẬT 100% Tu Sĩ Chân Chính Của Phật Giáo Đi Xin Ăn Ngày Một Bữa, Không Chùa To Phật Lớn - 1 hour 24
https://www.youtube.com/watch?v=9ccjdbJTGh4 - Pháp Tu Xả Tâm Của Phật Giáo - 45 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=pPM4AwH39i4 - ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - 1 hour 12 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=a8arGeBJyDc - Giáo Án Tu Tập Phật Giáo Pháp Âm - 44 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=xCHCTVjFNFk - Giới luật 1A - 46 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=r0HlTQNm7EA - Lắng Tâm 1 Phút… Bạn Sẽ Nhận Ra Con Đường Vượt Mọi Khổ Đau Trong Cuộc Sống
https://www.youtube.com/watch?v=Z3q3LluJxw4 - Niệm Phật Như Thế Nào Để Thực Sự Mang Đến Hạnh Phúc An Vui Cho Bạn
https://www.youtube.com/watch?v=fazPVSn9z40 - Rất Cần Nghe… Lễ Mừng Thọ Làm Gì Tạo Phước Lành Cho Cha Mẹ Già - 1 hour 20 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=y1GD_d1RrGI - Trước Khi Đi Ngủ… Hãy Dành Ra 5 Phút Nghe Pháp Âm Này Để Thư Giãn Tâm Hồn - 52 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=OmTvg5fG-d4 - Tại Sao Thầy Thông Lạc Lên Án Mạnh Mẽ Tu Sĩ Đại Thừa Và Thiền Tông - 1 hour 25 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=Uo4y9Ar-BJI - Thế Nào Là Không Làm Khổ Mình, Khổ Người? - Chánh Pháp Như Lai - 1 hour 3 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=dsfkRf8_nuM - Thân Hành Niệm Cán Nát Lậu Hoặc Đưa Đến Tâm Bất Động - 27 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=Y_VdrZuPGQg - THẦN THÔNG - TỨ NHƯ Ý TÚC - 46 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=4k01MSNm0Xk - TỨ THẦN TÚC VÀ TAM MINH - Trí Tuệ Và Năng Lực Siêu Việt Của Bậc Tu Chứng - 1 hour 30 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=UEwEIFh_1jk - KHÔNG CÓ THẦN THÁNH, Chỉ Có Mình Tự Cứu Mình Khỏi Dòng Sông Nhân Quả - Chánh Kiến - 50 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=YGH7iEBfClc - Chắc Chắn BẠN SẼ BẤT NGỜ Với Cách Thờ Cúng Ông Bà Tổ Tiên Đúng Chánh Pháp - 42 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=kHYysBDEbhw - Trả lời những đánh giá của thầy Chân Quang - 1 hour 5 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=UlKqwvyV_qQ - Đạo Phật là đạo giải thoát - 2 hours
https://www.youtube.com/watch?v=NjrdDhWOoyA - Số Phận Do Bạn Quyết Định - 53 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=gV1oitGXgqM - Sống 10 điều lành - 2 hours 18 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=IIJg7EMvoao - Hỏi đáp oai nghi chánh hạnh - 5 hours 48 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=D_rrlPWjnqw - Năm bài giảng pháp quan trọng - 3 hours
https://www.youtube.com/watch?v=2iKNMQgNdSY - Lời dạy cặn kẽ - 34 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=NAZN_9mm070 - Sống một mình như con tê ngưu - 2 hours 17 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=6D8OTiLjS5E - Muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào - 3 hours 34 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=1EkrCcDAyQc - PHÁ CHẤP - 31 minutes

Sống một mình như con tê ngưu:
https://www.youtube.com/watch?v=NAZN_9mm070 - Sống một mình như con tê ngưu - 2 hours 17 minutes

Dẫn tâm vào đạo:
https://www.youtube.com/watch?v=XXc3V-DDqqA - Dẫn tâm vào đạo - 1 hours 30 minutes

Tạo Duyên Giáo Hóa Chúng Sanh:
https://www.youtube.com/watch?v=flgEjH7tV78 - Tạo Duyên Giáo Hóa Chúng Sanh - 3 hours 54 minutes

Văn hóa phật giáo truyền thống:
https://www.youtube.com/watch?v=Sxyjh4EBoCA - Văn hóa phật giáo truyền thống - Tập 1 - 7 hours
https://www.youtube.com/watch?v=4S2rxbUTgMQ - Văn hóa phật giáo truyền thống - Tập 2 - 7 hours 11 minutes

Tứ vô lượng tâm:
https://www.youtube.com/watch?v=Z3ATBTRSIzo - Tứ vô lượng tâm - 1 hour 40 minutes

Chánh niệm tỉnh giác:
https://www.youtube.com/watch?v=itAWJIUDgbw - Chánh niệm tỉnh giác - 17 minutes

Đức hiếu sinh:
https://www.youtube.com/watch?v=a9gh5HZuqZ8 - Đức hiếu sinh - Tập 1 - 7 hours
https://www.youtube.com/watch?v=EXX8pzOFgMQ - Đức hiếu sinh - Tập 2 - 7 hours
https://www.youtube.com/watch?v=OzTog56fnvc - Đức hiếu sinh - Tập 3
https://www.youtube.com/watch?v=AXY0Tsp-l3c - Đức Hiếu Sinh - 3 hours

12 cửa vào đạo:
https://www.youtube.com/watch?v=TrATDrHC2M4 - 3 hours 44 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=TrATDrHC2M4&list=RDTrATDrHC2M4&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=6Q8Gboqjjdg - 12 cửa vào đạo - Phá 12 nhân duyên - 3 hours 44 minutes

Đạo đức ly tham:
https://www.youtube.com/watch?v=fP_ZFrsJ2Po - Đạo đức ly tham
https://www.youtube.com/watch?v=aWK3VXqOMiE - Đạo đức ly tham - 7 hours 51 minutes

Tứ bất hoại tịnh:
https://www.youtube.com/watch?v=Zd92IXGziYQ - Tứ bất hoại tịnh - 33 minutes

Lòng yêu thương:
https://www.youtube.com/watch?v=Y0vPesb6cLg - Lòng yêu thương
https://www.youtube.com/watch?v=Y0vPesb6cLg&list=RDY0vPesb6cLg&start_radio=1

Những Điều Phật Tử Cần Biết Khi Tu Hành:
https://www.youtube.com/watch?v=m4vP7qTL45o - Tập 1
https://www.youtube.com/watch?v=2bZz2RfCCKk - Tập 1
https://www.youtube.com/watch?v=2bZz2RfCCKk - Người phật tử cần biết - Tập 1 - 5 hours 10 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=XpILmCiwAyU - Người phật tử cần biết - Tập 2 - 5 hours 46 minutes

Pháp Như Lý Tác Ý:
https://www.youtube.com/watch?v=iEO7S1OvB2g - TẠI SAO PHÁP NHƯ LÝ TÁC Ý NHIỆM MẦU - 15 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=2QaoKMNBORc - CÁCH DÙNG NHƯ LÝ TÁC Ý - 5 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=4pt_P7pP8uk - DÙNG NHƯ LÝ TÁC Ý TRỊ BỆNH - 5 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=dmxJfIQYWw8 - Nhiếp Tâm Tác Ý Đuổi Bệnh | Trưởng Lão Thích Thông Lạc - 9 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=bkZ-mTFq_6w - Tác ý thế nào cho đúng - 20 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=nnfCMaKHnks - NHƯ LÝ TÁC Ý - PHÁP MÔN CỐT LÕI CỦA PHẬT GIÁO ĐỂ LÀM CHỦ SỐNG CHẾT - 28 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=7VVa_Oi3mhA - Như Lý Tác Ý trong định niệm hơi thở và thân hành niệm - 22 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=XtQNAOKRi0k - Như Lý Tác Ý trong định niệm hơi thở và thân hành niệm - 22 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=p4YGKL6OlIk - PHƯƠNG PHÁP ĐUỔI BỆNH BẰNG LỰC TÁC Ý THẬT NHIỆM MẦU - 38 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=EDaxgIeqcg4 - Phương Pháp Chữa Bệnh Tật Dùng Như Lý Tác Ý Tâm Bất Động - 49 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=BzibkRdBlxA - Hỏi đáp về Như lý tác ý- Sự thực và Kinh sách- Hành Tứ niệm xứ …- HT. Viên Minh giảng - 1 hour 40 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=yMQ8jXrxFCw - KHÉO NHƯ LÝ TÁC Ý - 1 hour 18 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=rnLKNuyKXRs - 20100408 Pháp Như Lý Tác Ý - HQ - 1 hour 20 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=dJKhGZdY8l8 - Pháp Như Lý Tác Ý - Làm Chủ Sự Sống Chết (Rất Hay) - 1 hour 20 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=A-qd1TyOJ1Q - 20090307 Pháp Như Lý Tác Ý trong Định Niệm Hơi Thở và Thân Hành Niệm - 1 hour 10 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=xuEh3CdRuX0 - Thầy Thích Thông Lạc giảng pháp Như Lý Tác Ý - 2 hours

Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo:
https://www.youtube.com/watch?v=tlQLSYqmlgM - Tứ diệu đế và Bát Chánh đạo - 2 hours 25 minutes

Tâm Bất Động Thanh Thản An Lạc Vô Sự:
https://www.youtube.com/watch?v=MFc9hgZ-TWU - 20100217 Tâm Bất Động Thanh Thản An Lạc Vô Sự - HQ
https://www.youtube.com/watch?v=7XzeoyfUtgY - 20081225 Cách thức tu tập Tâm Bất Động - 1 hour 14 minutes

Làm Chủ Sanh Già Bệnh Chết:
https://www.youtube.com/watch?v=czSKVr6keV0 - 20091129 Đạo Phật làm chủ Sinh Già Bệnh Chết - HQ - 1 hour 14 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=czSKVr6keV0 - 20091129 Đạo Phật làm chủ Sinh Già Bệnh Chết - HQ
https://www.youtube.com/watch?v=t-EP9RJWwBw - 20081115 Dùng ý thức làm chủ Sinh Già Bệnh Chết - HQ - 1 hour 25 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=5MPHXcOXqlw - Tu Tập Làm Chủ Bệnh - 57 minutes

Những lời gốc phật dạy:
https://www.youtube.com/watch?v=EOklMkoNLcg - Những lời gốc phật dạy - Tập 1 - 5 hours 45 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=EOklMkoNLcg - Những lời gốc phật dạy - Tập 1 - 5 hours 45 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=JqIctohfapY - Những lời gốc phật dạy - Tập 3 - 5 hours 38 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=MzN_XDBRNR8 - Những lời gốc phật dạy - Tập 4
https://www.youtube.com/watch?v=gH2fwCujHuc
https://www.youtube.com/watch?v=MzN_XDBRNR8&list=RDMzN_XDBRNR8&start_radio=1

Tâm Bất Động:
https://www.youtube.com/watch?v=He2wlsvkVQ0 - Cách thức tu tập Tâm Bất Động, Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự - 1 hour 12 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=7XzeoyfUtgY - 20081225 Cách thức tu tập Tâm Bất Động - 1 hour 15 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=dztVu8GLpF8 - Thân Tâm Bất Động Thanh Thản An Lạc & Vô Sự - 1 hour 12 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=9GCYgBi_ByA - TAM BAT DONG 12 NHAN DUYEN 4 CUA VAO DAO 20100812 - 53 minutes

Thiền:
https://www.youtube.com/watch?v=ntT8VEKNFYE - Thiền căn bản - 2 hours 50 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=dbvJYM2juU8 - Thiền hơi thở - 45 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=QYzV19vuJxE - Phuong Phap Luyen Tam
https://www.youtube.com/watch?v=wQH1gUPQxS0 - TÂM BẤT ĐỘNG Là Tâm Tự Nhiên, Không Phải Là Tâm Kham Nhẫn - 40 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=uecwb97SXuY - Phuong Phap Luyen Tam 02 - 43 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=1gx5rhUeVj0 - Chân Thật Ba La Mật
https://www.youtube.com/watch?v=Mx6px9toHjs - Bỏ Giả Nhận Thật
https://www.youtube.com/watch?v=rEZLNneFm2s - Hướng dẫn tu tập Thân Hành Niệm - 17 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=e7iT4SLWPgc - Thiền định của Ý thức - Trưởng lão Thích Thông Lạc - 1 hour 33 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=5bbPSwFHt6c - Định niệm hơi thở - 43 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=3Eb3qIpU-Rc - Định Niệm Hơi Thở - Trưởng Lão Thích Thông Lạc - 43 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=5bbPSwFHt6c - Định niệm hơi thở - Trưởng Lão Thích Thông Lạc - 43 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=ntT8VEKNFYE - Thiền căn bản - 2 hours 50 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=0sXRzU7OWZ8 - Thiền Căn Bản Nguyên Thủy - 2 hours 15 minutes

Tứ Chánh Cần & Tứ Niệm Xứ:
https://www.youtube.com/watch?v=724uy_EuVDY - Tứ chánh cần, Tứ niệm xứ - Trưởng lão Thích Thông Lạc - 35 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=m5OOtwgxnS0 - Tứ chánh cần, tứ niệm xứ - 45 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=5vn4DD3VhNQ - Tu Niem Xu 1A - 45 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=r_uGASkDGfw - Tu Niem Xu 1B - 45 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=FoEzJe_8clE - Tu Niem Xu 2A - 45 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=MpfSiH-66tQ - Tu Niem Xu 2B - 45 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=lQbp5St3dnc - Tu Niem Xu 3A
https://www.youtube.com/watch?v=JRyLZqOOzmg - Tu Niem Xu 3B
https://www.youtube.com/watch?v=RZTiTUjQZvw - TuTapGiaiThoat 1A - 40 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=GsfhSX0AUm4 - TuTapGiaiThoat 1B - 45 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=5aLNodyjh5o - TuTapGiaiThoat 2A - 41 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=Luu5339zOlY - TuTapGiaiThoat 2B - 14 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=5VRYryvAHrw - PHÁP HÀNH TỨ NIỆM XỨ - Thích Bảo Nguyên - 1 hour 30 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=E41Ec-czmaw - Tứ Niệm Xứ
https://www.youtube.com/watch?v=dvQ8czwmTKs - Dùng Tứ Chánh Cần để Quét Sạch Các Ràng Buộc - 47 minutes (this is the one)

Thọ Bát Quan Trai:
https://www.youtube.com/watch?v=uCb7xIgG2ag - Thọ Bát Quan Trai 200404 VCD1 - 1 hour
https://www.youtube.com/watch?v=Ze1oqo-KHrU - Thọ Bát Quan Trai VCD2 - Trưởng Lão Thích Thông Lạc hướng dẫn - 51 minutes

TRI KIẾN GIẢI THOÁT:
https://www.youtube.com/watch?v=sYiMj3DjG2s - TRI KIẾN GIẢI THOÁT - 29 minutes

Bát Chánh Đạo & 37 phẩm trợ đạo:
https://www.youtube.com/watch?v=zsOUW95tcRc - 2005_Lớp Bát Chánh Đạo 01/05 - 1 hour 10 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=Cz6sZ9_PH-0 - 2005_Lớp Bát Chánh Đạo 02/05 - 1 hour
https://www.youtube.com/watch?v=ZGZ1g9rrazQ - 2005_Lớp Bát Chánh Đạo 03/05 - 43 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=1J-t3gS9Lfs - 2005_Lớp Bát Chánh Đạo 04/05 - 1 hour
https://www.youtube.com/watch?v=WLhbKhMUIak - (VBG-025000) Muốn chứng đạo phải tu tập 8 lớp Bát Chánh Đạo - Phần 1 - 1 hour
https://www.youtube.com/watch?v=hmTSLgh-2Zg - 20110206 Muốn tu tập chứng đạo phải qua 8 lớp Bát Chánh Đạo - 2 hours
https://www.youtube.com/watch?v=JMsAZCOW5-I - 37 phẩm trợ đạo - Trưởng Lão Thích Thông Lạc - 3 hours 47 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=mLzYCJrZ5gY - Không Học Phật Thì Không Hết Ngu, Không Chịu Tu Thì Không Hết Khổ (KT95) - Thích Chánh Định 2018
https://www.youtube.com/watch?v=G5sy1RE3ANU - Chánh Kiến 17
https://www.youtube.com/watch?v=gd1Gcf2yaOI
https://www.youtube.com/watch?v=JMsAZCOW5-I&list=RDJMsAZCOW5-I&start_radio=1

Tái Sanh, Luân Hồi, Nhân Quả:
https://www.youtube.com/watch?v=BnTHCQ27_vU - Nghiệp tái sanh luân hồi 1 - 15 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=pPuiDW4XcHY - 2009 Nghiệp tái sanh luân hồi - 1 hour 15 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=OIG_Hxg6yCQ - Quy luật vận hành sanh diệt của Vũ trụ - 54 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=epIHPZajb-8 - Linh hồn không có - Sự thật về thế giới tâm linh - 2 hours 20 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=GUbv-1KbSK4 - LUẬT NHÂN QUẢ Rất Công Bằng - 1 hour 7 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=weAZKNGihOs - Hiểu sâu về nhân quả qua lời dạy của bậc minh sư - 2 hours 36 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=Hxm3DNicMt4 - DVD - Không có thế giới Siêu Hình, chỉ có Nhân Quả luân hồi
https://www.youtube.com/watch?v=rOgkDqeUxKk - VỚT VONG - 1 hour 30 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=gQdCKDbE31g - KHÔNG CÓ Âm Phủ… Con Đường Phật Giáo Hết Sức Khoa Học Giải Thoát Thật Sự
https://www.youtube.com/watch?v=weAZKNGihOs - Hiểu sâu về nhân quả - 2 hours 36 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=XY3x30sBIco - Linh hồn không có - 2 hours 20 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=zNeTo3cz-Wg - SỐNG NHÂN BẢN NHÂN QUẢ KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH KHỔ NGƯỜI - 1 hour 36 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=EC-ByQX5u_Y - Thế giới siêu hình - 30 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=20fBVBiNnFA - DUYÊN NHÂN QUẢ - 16 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=INTSvtIcbbw
https://www.youtube.com/watch?v=e8sU8BBsyMg - Linh hồn không có - 2 hours 20 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=EC-ByQX5u_Y - Thế giới siêu hình - 30 minutes

Dinh Niem Hoi Tho:
https://www.youtube.com/watch?v=xcaOpV_ODzo - Dinh Niem Hoi Tho - 43 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=5bbPSwFHt6c - Định niệm hơi thở - 43 minutes

Đạo Đức:
https://www.youtube.com/watch?v=1Sf52XxQ0vY
https://www.youtube.com/watch?v=50NmJygLwF0 - Đạo đức làm Người -TVCN 15-02-2002 -Full 2h -v2015 - 2 hours
https://www.youtube.com/watch?v=XE_pjeXuz3I - Giới đức làm người - Tập 1 - 3 hours 54 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=7k5CVE23vKA - Đạo đức làm người - Tập 1 - 3 hours 56 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=yNCAU3idgnU - Đạo đức làm người - Tập 1 - 3 hours 56 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=CYMj_muPNGQ - Giới đức làm người - Tập 2 - 3 hours 56 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=ViyatiAcqhE - Đạo đức làm người - Tập 2 - 5 hours 15 minutes

Khéo tu:
https://www.youtube.com/watch?v=LJynGmS-G3A - Khéo tu kẻo phí một kiếp người -12/02/2012- Phần 1
https://www.youtube.com/watch?v=GBpjoL6WdIs - Khéo tu kẻo phí một kiếp người -12/02/2012- Phần 3
https://www.youtube.com/watch?v=VcW8wF1rT0k - Khéo tu kẻo phí một kiếp người -12/02/2012- Full DVD - 1 hour 40 minutes

Đường về xứ phật:
https://www.youtube.com/watch?v=zi5M0t8964c - Đường về xứ phật - Tập 1 - 7 hours 43 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=Lvg6yMdV4Js - Đường về xứ phật - Tập 3 - 8 hours 24 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=eTXdvAYdklw - Đường Về Xứ Phật Tập 3 - 8 hours 30 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=f4N_-DZNANU - Đường về xứ phật - Tập 4 - 7 hours 15 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=bwiUUZv6nK4 - Đường về xứ phật - Tập 5 - 6 hours
https://www.youtube.com/watch?v=BMAgbIP0dnE - Đường về xứ phật - Tập 6 - 9 hours 18 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=xJgGz2Jkm8k - Đường về xứ phật - Tập 7 - 8 hours 13 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=uWFvQlq27P0 - Đường về xử phật - Tập 8 - 9 hours 31 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=elbpGKB72-8 - Tập 9
https://www.youtube.com/watch?v=tU8cUIl9G8o - Đường về xứ phật - Tập 9 - 9 hours 42 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=g1FWS7vj3nw - Đường về xứ phật - Tập 10 - 9 hours 19 minutes

Other:
https://www.youtube.com/watch?v=lFPZZoRzBOc - Pháp Thoại ngày 06/02/2011 - 15 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=rbVxgs2X8ys - THAM, SÂN, SI, MẠN, NGHI Ở ĐÂU - 18 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=HcMvMDSF8pA - Răn nhắc tu sinh - 33 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=sAm48LD67mk - HT THÍCH TỪ THÔNG THẾ GIỚI TA BÀ - 1 hour 25 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=LP_oObbWEJU - Năm Lời Di Chúc Của Trưởng Lão Thích Thông Lạc - Chánh Phật Pháp Thực Tiễn - 2 hours
https://www.youtube.com/watch?v=obqLhGehKGM - Lời nhắc nhở cuối cùng của TL.Thích Thông Lạc - 2 hours
https://www.youtube.com/watch?v=nKUsNY66Mp4 - Pháp Âm TL Thích Thông Lạc Băng 22A - Dùng Trí Tuệ Để Đối Trị Tâm Bệnh - 45 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=vkM3gsPb0Kg - Những LỜI DẠY VÀNG NGỌC Của Thầy Thích Thông Lạc - Không Nghe PHÍ KIẾP LÀM NGƯỜI - 43 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=-v0ceUbyGDI - 001 - 08 Song khong dau kho - 1 hour 23 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=8pIvWjdn4oI - 20090219 Đạo Phật là đạo tự giác - lấy Giới Luật làm đầu - 1 hour 25 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=UjlNuOtJ9dg - Lần gặp sau cùng: Sách tấn tu sinh -30/6/2012 - 1 hour 44 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=U7hQnBy1yHk - Người đã đến với chúng ta VCD1 - 59 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=5zrMLBs0BOE - 5 Giới cho người cư sỹ - 26 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=mPZd9-zOAS0 - Cuộc Vấn Đáp Của Phật Tử Hải Ngoại Và A-La-Hán Thích Thông Lạc (Phần 1) - 1 hour 31 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=1Sf52XxQ0vY - Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu - Cuộc Đời & Đạo Nghiệp - 2 hours 10 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=omSA_fh0XPE - Thế nào là sống trong hiện tại? (p3) - Trưởng Lão Thích Thông Lạc
https://www.youtube.com/watch?v=s3MmDk8eiws - Bài Pháp Rất Hiếm Vấn Đạo Thầy Thông Lạc Về Tương Lai Đạo Phật Nguyên Thủy - 30 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=uKMbs_6CN8M - Băng 36B - Chỉ Có DUY NHẤT Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Và Giới Luật Mà Thôi - 47 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=oCRaKPEbra4 - Vấn Đề Trọng Tâm Tu Tập - 58 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=r_1jsmm65BM - Hàng Ngày Phải Siêng Năng Chế Ngự Và Sửa Chữa Thân Tâm Mới Có Hạnh Phúc An Lạc - 52 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=AcLh4o6Aubc - 100% BẠN SẼ BẤT NGỜ Với Pháp Môn Giải Thoát Chân Chính Của Phật Giáo - 1 hour
https://www.youtube.com/watch?v=LR_6JPN-t8Y - Vấn Đạo Thầy Mật Hạnh MỚI NHẤT 28/10/2018 - Tu Viện Chơn Như - 1 hour 18 minutes

https://www.youtube.com/watch?v=9cfNAbTSR5c - Pháp hành Tứ Thiền và Tam Minh 2 - 45 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=YbLHYXuQxk0 - (PT) Tâm Thanh thản là không tái sanh - 1 hour 25 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=3Eb3qIpU-Rc - Phương Pháp Tu Định Niệm Hơi Thở - 43 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=_3yALnQ_0pc - Chân Sư
https://www.youtube.com/watch?v=zuKZcW832R8 - Lật MIẾNG BÁNH VẼ Của Tổ Sư Đại Thừa - 1 hour 4 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=1Bkz4-Az3iQ - Giải Đáp Các Vấn Đề Tâm Linh Cho Phật Tử Cần Thơ (Phần 2)

https://www.youtube.com/watch?v=7rBTRU-95KE - CÁCH LÀM GIÀU TRONG NHÀ PHẬT - 3 hours 47 minutes

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License