Kinh - Nghiệp

kinh

https://www.youtube.com/watch?v=09iYGsQuwOk - Khó Tránh Được Nghiệp Đến || Thầy Thích Tâm Đức
https://www.youtube.com/watch?v=AmGxdi9ihm0 - Đổ Nghiệp Là Gì - Thầy Thích Phước Tiến
https://www.youtube.com/watch?v=DAd5GlMyHVE - Tội phước trong ba nghiệp
https://www.youtube.com/watch?v=PCwJDqIrYY4
https://www.youtube.com/watch?v=5TlIsi7A-4A - Giải Mã Những Bí Ẫn Của Tiền Kiếp Và Hậu Kiếp
https://www.youtube.com/watch?v=tPC5epkwXIM - Nhân Quả Nghiệp Báo Luân Hồi - Những Lời Phật Dạy
https://www.youtube.com/watch?v=bcUyqTxlsa4 - TRẦN LAO NGHIỆP CHƯỚNG - ĐỜI NGƯỜI KHÔNG AI GIỐNG AI - HT.Phó Pháp Chủ
https://www.youtube.com/watch?v=OZ6xfhsj7-E - Hóa Giải Nghiệp Tập -Thích Tuệ Hải
https://www.youtube.com/watch?v=ng4q1E1KGvU - Hóa Giải Nghiệp Tiền Kiếp - Đại Đức Thích Phước Tiến
https://www.youtube.com/watch?v=yv9vFnT5ink - Cách trả nợ kiếp trước. - Thầy Thích Đồng Thành
https://www.youtube.com/watch?v=weAZKNGihOs - Hiểu sâu về nhân quả qua lời dạy của bậc minh sư - A La Hán Thích Thông Lạc
https://www.youtube.com/watch?v=yb_jrBx3UKI - Giải Oan Nghiệp - HT Thích Trí Quảng 2016
https://www.youtube.com/watch?v=afnmfaQVPa4 - Cách Giải Trừ NGHIỆP ÁC ban nên biết điều này - Sư Cô Thích Nữ Như Lan
https://www.youtube.com/watch?v=A5tHENZCoLM - Nghiệp Dẫn Đi Trong Luân Hồi - Nghiệp Từ Đâu Mà Ra - Good, need transcribe, share with kids
https://www.youtube.com/watch?v=MODrTxuwDEQ - Chuyển Nghiệp
https://www.youtube.com/watch?v=RjojgdDGT_g - Nghiệp Quả và Tướng Diện
https://www.youtube.com/watch?v=oXImWr3Pa7s - NHÂN QUẢ BA THỜI - Thích Bảo Nguyên
https://www.youtube.com/watch?v=CT5v76IiWMM - GIEO NHÂN PHẢI GẶP QUẢ - Thích Bảo Nguyên
https://www.youtube.com/watch?v=8DSgRZLNVxY
https://www.youtube.com/watch?v=QwJjUjNiTXE
https://www.youtube.com/watch?v=2xU09gfQ-Ys

https://www.youtube.com/watch?v=1z2FHl4wfN8 - Giới luật - Nhân quả nghiệp báo - Trí Tuệ & Giác Ngộ - Thập nhị nhân duyên - HT Viên Minh giảng

https://www.youtube.com/watch?v=_wq9snb31ig - 10 Điều Dạy Của Đức Phật - Gieo Gió Gặt Bão_Những Lời Phật Dạy
https://www.youtube.com/watch?v=tPC5epkwXIM - Nhân Quả Nghiệp Báo Luân Hồi - Những Lời Phật Dạy
https://www.youtube.com/watch?v=SXrOAAfZncM - HÃY CHO ĐI BẠN SẼ NHẬN LẠI NHIỀU HƠN - Những Lời Phật Dạy Về Cuộc Sống Để Có Hạnh Phúc An Vui
https://www.youtube.com/watch?v=z4LXvJNZWt0 - Phật Thích Ca nói về 5 việc Ác và 5 điều Thiện
https://www.youtube.com/watch?v=jM3TesTpgJQ - Thế Nào Là Luật Nhân Quả

https://www.youtube.com/watch?v=0a9I1HN_sMs - Lời Phật Dạy Về Luật Nhân Quả Thiện Ác Nghiệp Báo - Phần 1- Rất Hay
https://www.youtube.com/watch?v=JyuZmlO9ENg - Lời Phật Dạy Về Luật Nhân Quả Thiện Ác Nghiệp Báo - Phần 2 - Nhân Quả Không Bỏ Sót Một Ai

https://www.youtube.com/watch?v=aRTUuGjRKpY - Nghiệp Ra Từ Miệng - "BỆNH TỪ MIỆNG VÀO" Gánh Trả Cả Đời Không Hết
https://www.youtube.com/watch?v=LXkkYB2fNTE - Miệng" Nói Những Lời Này MẤT PHÚC Muôn Đời Nghèo Khổ

https://www.youtube.com/watch?v=c4x1g7gURFE - Sự cô đơn - Đời sống tu tập - Hỏi đáp về Sám hối - Lục đạo - Nhân quả - HT Viên Minh

https://www.youtube.com/watch?v=1RMkfyutDqU - Phát Hiện Gây Sửng Sốt…KHÔNG CÓ SỐ PHẬN Chỉ Có Nghiệp Lực Nhân Quả
https://www.youtube.com/watch?v=u-DYaJutYcE - Luật nhân quả- Thích Thông lạc

https://www.youtube.com/watch?v=c6pnh3Q8AQQ - Hỏi đáp về Nghiệp - Vô thường, Khổ, Vô ngã - Ăn chay - HT Viên Minh

https://www.youtube.com/watch?v=6twOCwI8muU - Nhân Quả Có Thật Không - Thầy Thích Phước Tiến
https://www.youtube.com/watch?v=0EzFoixMe7Q - Nhân Quả Và Số Phận Con Người - Lời Phật Dạy Về Kiếp Sống Nhân Sinh - Thanh Tịnh Đạo
https://www.youtube.com/watch?v=Ga3RymQN2Mg - Lễ Lạc Thành Tịnh Thất Thiện Chí Và Bài Pháp Thích Trung Đạo - Quả Báo Lâu Dài

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License