Kinh - Music

kinh

https://www.youtube.com/watch?v=IdDChcBuD5U

https://hoavouu.com
chuagiacngo.com

Võ Tá Hân
Quán Thế Âm Bồ Tát
Thần Chú
Ongoing Collection

https://www.youtube.com/watch?v=JRsQ40kcBFs - Niệm Phật Dược Sư
https://www.youtube.com/watch?v=LSbFcOV4wrQ - THIỀN XÔNG HƠI CHỮA BỆNH
https://www.youtube.com/watch?v=nLzkmi0Z2U4 - TỰ HỌC CHÚ DƯỢC SƯ - CHỮA NHIỀU BỆNH KHÔNG DÙNG THUỐC (hát nhạc)
https://www.youtube.com/watch?v=GKWV1ZKVPJM - A Di Đà Phật
https://www.youtube.com/watch?v=W8Lhh0_MPdU - Những Bản Nhạc Thiền Không Lời Phật Giáo
https://www.youtube.com/watch?v=uTUZjeUoE4A
https://www.youtube.com/watch?v=tR04EpOXqtU
https://www.youtube.com/watch?v=8Fj1xg73u3Y
https://www.youtube.com/watch?v=Krf_Cb3g2Cs
https://www.youtube.com/watch?v=L-VfoMgJAzI
https://www.youtube.com/watch?v=sdbTZrlPz0M - Nhạc Thiền Hay Nhất Mới Nhất 2019 - Nghe để thức tĩnh bình an mỗi ngày - Meditation Music
https://www.youtube.com/watch?v=vtQP0Nz8P2w - BAI HAT "THICH CA MAU NI PHAT" A DI DA PHAT
https://www.youtube.com/watch?v=L5IidrN31h4 - TỰ HỌC HÁT TIẾNG PHẠN (108 biến)
https://www.youtube.com/watch?v=AUlGR46GhRk - karaoke tán thán phật A di đà (chùa tương mai)

Nhạc Thiền:
https://www.youtube.com/watch?v=GM_F5AarFyc - Nhạc Phật Giáo cho bé Ngủ ngon - Thông minh - Phát triển trí tuệ
https://www.youtube.com/watch?v=RNP1s2mABH0
https://www.youtube.com/watch?v=F8Sl1d0Hz9M

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật:
https://www.youtube.com/watch?v=dWiK92Q11g8
https://www.youtube.com/watch?v=rBMBw3QDTWM
https://www.youtube.com/watch?v=tiM6prENUo8

Cải Lương - Full Album
Cải Lương - Single Songs
Nhạc Sến - Single Songs
Nhạc Chế - Full Albums
Tân Nhạc - Full Album
Tân Nhạc - Single Songs
Trường Ca

Nhạc Phật - Single Songs:
https://www.youtube.com/watch?v=vtQP0Nz8P2w - BAI HAT "THICH CA MAU NI PHAT" A DI DA PHAT
https://www.youtube.com/watch?v=sGtIqFHj2cA - QUAN ÂM CỨU KHỔ [KARAOKE CÓ LỜI]
https://www.youtube.com/watch?v=eTHAQWmPKek - Lạy Phật Quan Âm - Ca sĩ Thùy Trang
https://www.youtube.com/watch?v=jioe2RrdjeU - Lạy Phật Quan Âm - Bé Phương Anh
https://www.youtube.com/watch?v=RCW2kRLStsM - Lậy Phật Quán Âm, nghệ sỹ nhỏ tuổi nhất VN Tú Thanh,hát tại chùa Ba Vàng,Uông Bí,Quảng Ninh

Partial:
https://www.youtube.com/watch?v=hn649EZNdSE - 1:02:26 - 1:07:20, 1:08:09 - 1:13:20
https://www.youtube.com/watch?v=SwdMi3tUwXI - 58:00

Tiếng Chuông:
https://www.youtube.com/watch?v=PjrE6IaHyeo - tiếng chuông nghe rất hay thư giản tâm hồn
https://www.youtube.com/watch?v=KHdCCZKQnzg - AN LẠC Khi Nghe Tiếng Chuông Đại Hồng Chung | An Nhiên Tự Tại Giữa Cuộc Đời
https://www.youtube.com/watch?v=wvSby-59ets - Tibetan Bowls for Meditation, Natural Sounds, Pure Positive Vibes, Relaxation
https://www.youtube.com/watch?v=RJFH24M-nyI - Chuông Trống Bát Nhã, Nghi lễ Phật giáo Việt Nam
https://www.youtube.com/watch?v=ysdDwkzMquU - tiếng chuông đại hồng
https://www.youtube.com/watch?v=P3yxRR20fRs - chuông trống bát nhã

Làng Mai - Kinh:
https://www.youtube.com/watch?v=lW3WkugB2eM - Nghi thức tụng 5 Giới - Làng Mai
https://www.youtube.com/watch?v=Rqx2LP6ledw - Kinh sức mạnh Quan Âm - kinh nhạc làng mai - 10 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=ddQD3s92cYc - Lang Mai - Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm (tiếng phạn) - Thich Nhat Hanh
https://www.youtube.com/watch?v=a7IiBBQV9Ns - Lạy đức bồ tát Quán Thế Âm - kinh nhạc làng mai
https://www.youtube.com/watch?v=ojb2L9Kbyk4 - Namo Avalokiteshvara | Plum Village | Dreamforce 2016 - 12 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=_eX-IcL00Gg - Heart Sutra (Vietnamese, Plum Village version)

https://www.youtube.com/watch?v=3SJ5JQs-1RY - Bài tụng Hiện pháp lạc trú - kinh nhạc làng mai
https://www.youtube.com/watch?v=JEoY9m3ouC0 - Kinh Mười nguyện Phổ Hiền - kinh nhạc làng mai
https://www.youtube.com/watch?v=E9voh2BRWv8 - Chú Đại Thế Chí - Phương Dung
https://www.youtube.com/watch?v=tigULNdPYUU - Bài tụng hạnh phúc - kinh nhạc làng mai
https://www.youtube.com/watch?v=Jcl0633Z4aw - Kệ sám hối - kinh nhạc làng mai
https://www.youtube.com/watch?v=s_isGi8MZb4 - Liên hoa sinh tâm chú - Tịnh tam nghiệp
https://www.youtube.com/watch?v=fdMXPv5Zw5s - Bốn điều răn dạy về tánh thanh tịnh - TỨ CHỦNG THANH TỊNH MINH HỐI (Trích Kinh Lăng Nghiêm Quyển 6)

https://www.youtube.com/watch?v=HxpDtHp8pAY - Namo Shakya Munaye Buddhaya (Plum Village Chanting)
https://www.youtube.com/watch?v=0aFY-mQ0nUg - Bát Nhã Tâm Kinh - có nhạc nền, phụ đề Tạng-Âm và Tạng-Việt
https://www.youtube.com/watch?v=JgshNbwHz8Q - KINH BÁT NHÃ (TIẾNG PHẠN)- NHẠC PHẬT GIÁO HAY NHẤT - TRÍ HUỆ BÁT NHÃ, AN NHIÊN TỰ TẠI, TĨNH TÂM.
https://www.youtube.com/watch?v=MImQ1HRC1H0 - Kinh Bát Nhã-Sám Phát Nguyện

https://www.youtube.com/watch?v=_qXH8S40KWc - 2015 01 04 LH VN Thầy Pháp Niệm
https://www.youtube.com/watch?v=ydWfrUuAmxw - Mangala Sutta - Hạnh Phúc Kinh - Phụ đề Pali Việt.avi
https://www.youtube.com/watch?v=nybrF5Teuvo - Tụng Kinh Pali - Thỉnh Chư Thiên, Chuyển Pháp Luân
https://www.youtube.com/watch?v=148GPA0wuig - KinhTụng Pali - Thỉnh Chư Thiên & Lễ bái Tam Bảo
https://www.youtube.com/watch?v=_PBf6rOmQcc - Dược Sư Tâm Chú (Tiếng Phạn)
https://www.youtube.com/watch?v=AHWnL35wqZ8 - KinhTụng Pali - KINH TAM BẢO - Phụ đề Pali Việt

https://www.youtube.com/watch?v=YRA46lm4oxM - CHÚ VÃNG SANH | Thầy Thích Trí Thoát (Tụng)

https://www.youtube.com/watch?v=GY1prw4BPrE - Tên của các đức Phật, niệm 89 đức phật, danh hiệu các đức phật, niệm phật cầu an
https://www.youtube.com/watch?v=vF9aLBMEuZM - Niệm 1000 Đức Phật ở hiện tại, các danh hiệu Phật
https://www.youtube.com/watch?v=Kl9Z_QK0esg - Phật Thuyết: Kinh 1.500 Danh Hiệu của Chư Phật Trong Mười Phương
https://www.youtube.com/watch?v=qPQ-6ZBsdoE - Phật thuyết cho Di Lặc Bồ Tát về 12 danh hiệu chư Phật để diệt trừ hết thảy tội chướng
https://www.youtube.com/watch?v=zV0NxrSiAoY - LẠY PHẬT - Sám Hối 35 Vị Phật
https://www.youtube.com/watch?v=ek3oEDGwqBk - Nam Mô Di Lặc Bồ Tát-Nam Mô Di Lặc Bồ Tát-Nhạc niệm phật rat hay
https://www.youtube.com/watch?v=L_C-iZBJUrk - CHÚ NIỆM 9 BIẾN DANH HIỆU PHẬT | CHÚ NIỆM DANH HIỆU PHẬT | OldestOldest
https://www.youtube.com/watch?v=Gvy5MUDABp4 - Xưng danh hiệu các vị Phật!!!
https://www.youtube.com/watch?v=WyZbJ00792Q - 10 ĐẠI DANH HIỆU CỦA PHẬT A DI ĐÀ
https://www.youtube.com/watch?v=PQVpRMEUGzE - Nhạc Niệm DANH HIỆU ĐỨC PHẬT, BỒ TÁT - Phật Nhạc
https://www.youtube.com/watch?v=iNitOySr-Ik - NHẠC NIỆM DANH HIỆU PHẬT VÀ BỒ TÁT

https://www.youtube.com/watch?v=Pz35kPl7rUA - Nhạc Kinh Phật Thích Ca- Ca Sĩ: Gia Huy
https://www.youtube.com/watch?v=UfxW_Eudle0 - CÚNG HƯƠNG - TÁN PHẬT - Nhạc Lễ Phật Giáo - Nhạc Võ Tá Hân

Làng Mai - Nghi Lễ:
https://www.youtube.com/watch?v=jm_6NsXEs-4 - thiền trà nghi lễ
https://www.youtube.com/watch?v=lW3WkugB2eM - Nghi thức tụng 5 Giới - Làng Mai

Làng Mai - Music - Full Albums:
https://www.youtube.com/watch?v=cfaLS3b-KYE - Thiền Ca Làng Mai (Plum Village Song) - Phần 1 - 2 hours
https://www.youtube.com/watch?v=1x12-Fd4nqc - Thiền Ca Làng Mai (Plum Village Song) - Phần 2 - Quý, thầy, quý sư cô và thiền sinh hòa ca - 1 hour 37 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=DN_LyzaNOgw&list=PLgSQelBuhDhj4KsnCMp3347X6-SJk90BC
https://www.youtube.com/watch?v=obDspQjDUCo&list=RDobDspQjDUCo&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=S-zP3aINc74 - ALLBUM TÌNH THẦY BR PHÁP THIÊN SÁNG TÁC. Thơ Thiền Sư Nhất Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=Khg8vOp-hWc&list=PLCA09D4831D0608CB
https://www.youtube.com/watch?v=-_NDewsWRjc&list=PLAeuYP8YgpSIzmHUDk3S8dH_BUVdu9yU_
https://www.youtube.com/watch?v=BD58WmrRhdE&list=PL36573435B1D85E4D
https://www.youtube.com/watch?v=yk-hI0hS8WI - THIỀN SƯ NHẤT HẠNH ĐỌC THƠ. THƠ THIỀN. THƠ TỪNG ÔM VÀ MẶT TRỜI TỪNG HẠT
https://www.youtube.com/watch?v=fgq4yNaT2OI&list=RDfgq4yNaT2OI&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=6vCWKE0r5iM&list=RD6vCWKE0r5iM&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=Knu47mtmaiY&list=RDMMKnu47mtmaiY&start_radio=1

Làng Mai - Music - Single Songs:
https://www.youtube.com/watch?v=VtDFnO-pWxg - Kệ đại hồng chung - 41 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=WV4qmMMm4fA - PGHH - Nang Thơ Cẩm Tú - Huỳnh Sang, Thanh Thúy , Văn Tài , Mỹ Châu - 2017 - 28 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=t3f9cugh5L0 - Thiền ca Làng Mai 2‣ Sư Cô Chân Không – 19 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=t3f9cugh5L0 - Thiền ca Làng Mai 2‣ Sư Cô Chân Không - 18 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=hF3nL2hEbxI - Tìm Nhau - Sư Ông và Tăng Thân Làng Mai - 16 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=OXfKdKeTClI - Lang Mai - Nam Mô Bụt Thích Ca Mâu Ni - 15 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=aKV8b3MVtWA - Hướng về kính lạy - kinh nhạc làng mai - 10 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=iNLeHAjh6C0 - 5 bài THIỀN CA LÀNG MAI (có Lyrics, hình Làng Mai tuyệt đẹp) giúp bạn THẢNH THƠI, AN VUI
https://www.youtube.com/watch?v=Mgy_PeIFeWE - Thanh Duy hát tặng SƯ CÔ CHÂN KHÔNG tại Wakeup "Nơi đâu cũng là nhà" Làng Mai Thái Lan
https://www.youtube.com/watch?v=FL6DmmTebt0 - Chanting ‣ The Heart Sutra (The Insight That Brings Us to The Other Shore)
https://www.youtube.com/watch?v=Gq7mmyXac34 - The Heart Sutra in English (Simple Chant)
https://www.youtube.com/watch?v=aTfS8QB4n3I - Heart Sutra in English
https://www.youtube.com/watch?v=iQa5_QpB1LM - Nepal Country - Buddhist Monks Chanting Heart Sutra
https://www.youtube.com/watch?v=0vNbEjdfJCI - Thích Nhất Hạnh- New Heart Sutra- in English (A cappella- NT)
https://www.youtube.com/watch?v=rQdXDDmkdxo - The Insight that Brings Us to the Other Shore- (La Compréhension qui Nous Amene à l'Autre Rive )
https://www.youtube.com/watch?v=R1J0qjlaaXk - I Take Refuge in the Buddha - From the album Buddha is my refuge (lyrics + song meaning)
https://www.youtube.com/watch?v=y3FjI2TxG3U - PrajnaParamita - Heart Sutra (English)
https://www.youtube.com/watch?v=dNBj23_irT0 - Breathing in Breathing out
https://www.youtube.com/watch?v=4XO9Mvzxlbo - Dòng nhạc áo nâu || Thiền Ca Làng Mai Playlist 3
https://www.youtube.com/watch?v=LkkPf9_boyI - LOVE song | Viet Wake Up Florida 2019
https://www.youtube.com/watch?v=NB_gRSkfy24 - Thiền ca - Tăng thân Làng Mai
https://www.youtube.com/watch?v=nKq3gmBkX1s - Lang Mai - Nghe chuông Đại Hồng - p1
https://www.youtube.com/watch?v=w5rk1nBPQaA - Lang Mai - Nghe chuông Đại Hồng - p2
https://www.youtube.com/watch?v=QIhs-VmzHLc - Lang Mai - Nghe chuông Đại Hồng - p3
https://www.youtube.com/watch?v=js5TWs1tU4A - Danh Ca Hà Thanh - Phương Dung hát cúng dường Phật Đản 2010.
https://www.youtube.com/watch?v=j1ZiZ3XHTZo - Liên Khúc Hoa Bất Diệt, Chỉ Là Phù Du, Phước&Trí, A Di Đà Phật - Nhiều Nghệ Sỹ

https://www.youtube.com/watch?v=rBgEAvfLnVs - 12 Đại Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát
https://www.youtube.com/watch?v=HsbRebNw4c0 - 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà - Châu Thanh ft Ngọc Huyền Châu
https://www.youtube.com/watch?v=o_7yCQoGsNM - 108 niệm A DI ĐÀ PHẬT | Saka Trương Tuyền

A:
https://www.youtube.com/watch?v=dZGhjw33dP4 - A Di Đà Khúc - Hãy Mở Cửa Buồng Tim
https://www.youtube.com/watch?v=DauEMQcjscY - Ai Bảo Ăn Chay Là Khổ - Phạm Anh Thư
https://www.youtube.com/watch?v=4xEzRRsCd64 - Ai Bảo Ăn Chay Là Khổ - Dương Hiếu Nghĩa
https://www.youtube.com/watch?v=Dy34tTTBjgo - Ai Bảo Ăn Chay Là Khổ - Trình bày : Tú Anh
https://www.youtube.com/watch?v=JrN0_3EBE_Q - Ai Biết Đâu Ngày Mai - Quách Tuấn Du
https://www.youtube.com/watch?v=DF4nU19xHNU - An là thở, lạc là đi - Thầy Pháp Niệm
https://www.youtube.com/watch?v=-bKxLFzgCJA - Ăn Chay - phật tử Hoàng Duy
https://www.youtube.com/watch?v=AiiisH_5ci0 - Anh Nếu Biết - Chế Linh - Thi kệ: HT Thanh Từ - Pho nhac: Tam Duc
https://www.youtube.com/watch?v=297LkwQngWs - Ảo hóa - thơ & nhạc Nhất Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=de_McdEQu4E - ÁO LAM EM MẶC ĐI CHÙA - Biểu diễn: THÙY TRANG

B:
https://www.youtube.com/watch?v=-jITOly2SlU - Ba sự quay về | Làng Mai
https://www.youtube.com/watch?v=eC53nnkrGNs - Bà Tôi Thầy Tôi Làng
https://www.youtube.com/watch?v=Gvt5yTEU9CQ - Bạc Liêu: Tạ Ơn Từ Phụ-Dương Cẩm Lynh-Vu Lan chùa Giác Hoa 2018
https://www.youtube.com/watch?v=EZzPpkqmXRI - BÀI HỌC QUÉT LÁ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ DIệu Nhân - Ca sĩ Xuân Phú
https://www.youtube.com/watch?v=5kgHvgBW30Y - Bài lời khấn nguyện hàng ngày
https://www.youtube.com/watch?v=JcEZ3-raj7E - Bài hát "Qua Cơn Nguy" (The Song "Overcoming the Danger/Difficulty)
https://www.youtube.com/watch?v=t6TP2eIeDQQ - BÀI THƠ DÂNG THẦY - HT THÍCH QUẢNG THANH (1951-2019)
https://www.youtube.com/watch?v=DAejCqZCyng - Bạn Và Tôi | Thiền Ca Làng Mai
https://www.youtube.com/watch?v=PbMTIZVr3cY - Bạn và tôi
https://www.youtube.com/watch?v=n6oGPTVPFB4 - Bát nhã Tâm Kinh - Phổ nhạc: Võ Tá Hân
https://www.youtube.com/watch?v=rNvSCM7Wf7U - Bát Nhã Tâm Kinh
https://www.youtube.com/watch?v=f6KELjlCvyU - Bài hát TINH TÚY BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA - Trình bày : Ca sĩ HỒ TRUNG DŨNG, MINH THƯ.
https://www.youtube.com/watch?v=Pj95znKEoYs - Tinh Túy Bát Nhã (nhiều nghệ sĩ)
https://www.youtube.com/watch?v=H7G-W_vTUG8 - Ca Huế - TINH TÚY BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA_Tỳ kheo THÍCH TUỆ HẢI - Ca sĩ VÂN KHÁNH
https://www.youtube.com/watch?v=6CO7INQt9MM - Bài hát "TINH TÚY BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA " - CHÙA LONG HƯƠNG - TT. THÍCH TUỆ HẢI
https://www.youtube.com/watch?v=96m-iE_6HOY - Bèo Dạt Mây Trôi - Phạm Đức Thành & Trần Mạnh Tuấn - Xuân Quê Hương 2019
https://www.youtube.com/watch?v=n-exs0aC4Eo - BẾN ĐỖ BÌNH YÊN (Kính tặng ĐĐ Thích Tường Thanh cùng đạo tràng Viên Ngộ Korea)
https://www.youtube.com/watch?v=7LydMICvvyM - BẾN ĐỖ BÌNH YÊN (Karaoke có tiếng) (Đạo tràng Viên Ngộ Hàn Quốc)
https://www.youtube.com/watch?v=KqBIMT1NNL0 - Bên mé rừng đã nở rộ hoa mai
https://www.youtube.com/watch?v=ntF1ej7HSsc - Biết Bao Giờ - Quách Tuấn Du Ft Lâm Vũ
https://www.youtube.com/watch?v=YdEJatI2h7I - Biết Bao Giờ - Sư Thầy Thích Nhuận Thanh
https://www.youtube.com/watch?v=aZfInnITZfA - BỒ ĐỀ ĐẠT MA - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Sơn Cư - Ca sĩ Bảo Yến
https://www.youtube.com/watch?v=-_NDewsWRjc - Bốn tùy niệm - Mở đầu - Kinh nhạc
https://www.youtube.com/watch?v=6szjMptNsDA - Bông Hồng Cài Áo
https://www.youtube.com/watch?v=S9D2nxgzNbE - Bông hoa vàng trong cỏ - thơ & nhạc Nhất Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=K4Tif3BDU54 - BƯỚC CHÂN HOA NỞ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ HT Thích Tịnh Từ - Ca sĩ Bảo Yến
https://www.youtube.com/watch?v=gDpcP5KPa48 - Bướm bay vườn cải hoa vàng - Nhất Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=cokt3sFcf-Q - Bướm bay vườn cải hoa vàng - thiền ca
https://www.youtube.com/watch?v=U1tmkE7Q5AE - BUÔNG (OST Khóa Lòng) | Dương Tôn ft Vin Thái Bảo | Bawu & Dizi: Hà Tuyền
https://www.youtube.com/watch?v=kVgW5wpnQ0w - Buông thả - thơ Nhất Hạnh - nhạc Anh Việt
https://www.youtube.com/watch?v=7iHpvuWxNMk - Buông Xả - Letting Go - Thanh Tuyen - Tam Duc

C:
https://www.youtube.com/watch?v=vsu5bRCQyJQ - Ca Ngợi Đấng Thế Tôn - Hoàng Duy | Bé Nhật Trung | Nhật Nhân
https://www.youtube.com/watch?v=GQagslEIKyo - Ca Ngợi Đức Thế Tôn - Quách Tuấn Du
https://www.youtube.com/watch?v=0JOQaXhk4xE - CẨN TRỌNG - thơ NHẤT HẠNH - trình bày: HÀ THANH
https://www.youtube.com/watch?v=c__vDHTpQDM - Cách Hành Trì Pháp Môn TỊNH ĐỘ - Như Trúc
https://www.youtube.com/watch?v=gNqWk1uwY-A - Cam lộ - thiền ca
https://www.youtube.com/watch?v=Pz4934SUV44 - Cam lộ - lời thiền sư Nhất Hạnh - kinh nhạc làng mai
https://www.youtube.com/watch?v=jYsw8_6ycW8 - Cảm Niệm Ân Sư - Gratitude to Thay - Bao Yen
https://www.youtube.com/watch?v=RHgyPOXdmro - Cám Ơn Phật - Ca Sĩ Phương Dung
https://www.youtube.com/watch?v=aHV35AWVqXk - CẢM ƠN PHẬT - Nhạc: Võ Tá Hân - Thơ: HT Thích Quảng Thanh
https://www.youtube.com/watch?v=k-BXeTosCCg - Cát Bụi Cuộc Đời _Nsưt Cẩm Tiên - Nhac Hen - Hay
https://www.youtube.com/watch?v=OH3084oYv1A - Cát Bụi Cuộc Đời - Chết Lặng Khi Nghe Ca Khúc Bolero Này | Nhạc Vàng Bolero
https://www.youtube.com/watch?v=SzZQvqhMm5M - Cát Bụi Cuộc Đời (St: Hà Sơn) - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
https://www.youtube.com/watch?v=nzk6qr6Scc4 - CÁT BỤI CUỘC ĐỜI - Phương Anh Giọng Ca BOLERO Gây Nghiện
https://www.youtube.com/watch?v=x3BkjLsnEic - Cát Bụi Cuộc Đời - Triệu Mỹ Ngân
https://www.youtube.com/watch?v=9lPkgn_EKug - Cát Bụi Cuộc Đời - Trình Bày: Thích Thiên Ân
https://www.youtube.com/watch?v=TaKn2DoDQrc - Cát Bụi Cuộc Đời - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
https://www.youtube.com/watch?v=sOwzh3117Kw - CÁT BỤI CUỘC ĐỜI 1 2 - Thích Nhuận Thanh || MV 4k Official || NHẠC PHẬT 2019
https://www.youtube.com/watch?v=9lPkgn_EKug - Cát Bụi Cuộc Đời - Trình Bày: Thích Thiên Ân
https://www.youtube.com/watch?v=yNj20x4AM7w - Cát Bụi Cuộc Đời | Ngọc Hân
https://www.youtube.com/watch?v=h5RKBrlQCX4 - CÁT BỤI VÔ THƯỜNG (ST Mai Quốc Huy) - Sư Thầy Thích Nhuận Thanh
https://www.youtube.com/watch?v=AAynYOLeMsI - Cát Bụi Vô Thường - Thích Nhuận Thanh
https://www.youtube.com/watch?v=o1P8BQ0_oMc - Chân Nguyên - TRỰC TÂM - HÀ THANH
https://www.youtube.com/watch?v=0kDKht6XsnQ - Chân Nguyên (Trực Tâm) Ca Sĩ Quang Tuấn
https://www.youtube.com/watch?v=ABRznuCj1uo - Chân Tâm
https://www.youtube.com/watch?v=wE6R2SnIGC0 - Chân Tâm hát: “Những Điều Ân Sư Mong Mỏi”
https://www.youtube.com/watch?v=8M6PRpeUXJs - Châu ngọc Pháp Hoa - thơ Nhất Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=jfZbQQs_KiU - CHÂN NHƯ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên
https://www.youtube.com/watch?v=ALy234RCx_c - Chắp Tay Niệm Phật - Kim Chi
https://www.youtube.com/watch?v=gi0h41HQvWE - Chỉ là phù du
https://www.youtube.com/watch?v=FZj4mffb5wg - Chỉ là Phù Du - Phương Cẩm Ngọc ft Giang Trường
https://www.youtube.com/watch?v=wsGxqYpSVKM - Chi Tam Sam Hoi (ca si: Bao Yen)
https://www.youtube.com/watch?v=WNvY8Ib8UdU - Chiếc Lá Thu Phai - Thiền Vị & Ni Ni
https://www.youtube.com/watch?v=nbhEibGDrK4 - Chiếc Áo Cà Sa _Ca Sĩ Thanh Trì
https://www.youtube.com/watch?v=7sJQlhLRGg4 - Cho Đi Nhận Lại - Đạt Võ | Tiếng Hát Dâng Đời
https://www.youtube.com/watch?v=vhYiZZwK_Po - Cho đời tỏa hương
https://www.youtube.com/watch?v=2sPsIypNAQY - CHO MƯỢN - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Cao Nguyên - Ca sĩ Diệu Hiền
https://www.youtube.com/watch?v=1WEA9fJ6sK4 - CHÚ ĐẠI BI - Võ Tá Hân phổ nhạc - Ca sĩ Kim Linh
https://www.youtube.com/watch?v=uQ1ROD9AWmQ - Chú Tiểu Ngây Thơ - Phạm Anh Thư
https://www.youtube.com/watch?v=rdKSJuDwBSw - Chúng Minh Cùng Ăn Chay - Bé NHẬT TRUNG ft NGỌC NGÂN
https://www.youtube.com/watch?v=w_G_5wuK_OY - Chuyển hóa - ý thơ Nhất Hạnh - nhạc Hoàng Quốc Bảo
https://www.youtube.com/watch?v=50ZDWLLlgaE - Chuyện Hợp Tan - Lâm Vũ ft Dương Đình Trí
https://www.youtube.com/watch?v=ws3s_5PwZ0E - chuyển hóa - thiền ca
https://www.youtube.com/watch?v=GsWfCR6Z3bA - Có cây ngô đồng - Thơ thầy Làng Mai
https://www.youtube.com/watch?v=zOD23G763Wc - Con cá dung thông - thơ Nhất Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=wkuJFpiwF6g - Con Của Mẹ Là Nhất | Nhật Kim Anh
https://www.youtube.com/watch?v=gqaLCrfKMLA - Con đang thở dịu dàng cho má
https://www.youtube.com/watch?v=TNM9IqVxFqU - Cơn giận thành hồ sen
https://www.youtube.com/watch?v=a-yBVgVuEUM - Con Nợ Mẹ (Hana Liu - Tam Hảo)
https://www.youtube.com/watch?v=2w3ZfCTYPaU - Con Nợ Mẹ | Vũ Duy Khánh
https://www.youtube.com/watch?v=LuCrfW65MXE - Con Quy Y Tam Bảo - Trung Hậu
https://www.youtube.com/watch?v=mlR8RgHGpHM - CON XIN SÁM HỐI - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ HT Thích Viên Lý - Trình bày Jessie Thảo Vy
https://www.youtube.com/watch?v=1TgjNHaavaA - CON XIN SÁM HỐI - Nhạc: Võ Tá Hân - Thơ: HT Thích Viên Lý - Ca sĩ: Vũ Quang Vinh
https://www.youtube.com/watch?v=g4Aau4SK1ao - Công Cha Nghĩa Mẹ - Hoàng Duy(Vol 3 Quan Âm Mẹ Hiền)
https://www.youtube.com/watch?v=CdM-GDSmzqU - Công Cha Nghĩa Mẹ - Nhật Kim Anh
https://www.youtube.com/watch?v=H5fZlRe_vr4 - Công Đức Xuat Gia - Bao Yen
https://www.youtube.com/watch?v=dNTMjUoYoZI - Công Đức Xuất Gia - Thanh Tuyen
https://www.youtube.com/watch?v=xYscib8D4u4 - Cư Trần Lạc Đạo - Thanh Tuyen
https://www.youtube.com/watch?v=FOXW_LOu4tY - Cửa Phật Từ Bi - Trung Hậu, Thùy Trang, Vân Khánh, Thanh Ngọc, Kha Ly
https://www.youtube.com/watch?v=vti9TrKecGA - Cười Với Thênh Thang-Great Big Smile || Thiền ca Làng Mai
https://www.youtube.com/watch?v=1KTGGRlHfXY - Cuoc doi qua mat toi - Life through my eyes -- Huong Lan— Marcello Vieira
https://www.youtube.com/watch?v=kBr5N6_SU2Q - Cuoc doi qua mat toi - Mong (Minh Hai)
https://www.youtube.com/watch?v=iW0wiPK5A5Y - Cuộc Đời Qua Mắt Tôi - Life through my eyes - Hương Lan

D:
https://www.youtube.com/watch?v=_hm53WgUNW4 - ĐÃ VỀ ĐÃ TỚI (Thơ : Thiện Phương - Nhạc: Hoài Nam) - Kim Linh
https://www.youtube.com/watch?v=KA4I3-avXlw - Đản Sanh - Đức Toàn
https://www.youtube.com/watch?v=GfNX4y1xsYQ - Dang Hoa - Bao Yen
https://www.youtube.com/watch?v=ak2t1ol_hF4 - Dâng hương tán Phật - Phương Dung
https://www.youtube.com/watch?v=5b3DWrz8WWo - DÂNG HƯƠNG TÁN PHẬT (Nữ ca sĩ Phương Dung)
https://www.youtube.com/watch?v=vaN-YQcoFDQ - Dâng lễ Vu Lan - Vũ Luân
https://www.youtube.com/watch?v=3W6Nq3_yKA0 - DÂNG Y CÀ SA - KATHINA - Hương Lan
https://www.youtube.com/watch?v=aW4KMynIRCY - Danh Lợi Giàu Sang Lấy Hàng Triệu Nước Mắt Người Nghe - Chí Trường | NHẠC XƯA ĐỂ ĐỜI
https://www.youtube.com/watch?v=59qX9T_9t-8 - Đã về đã tới - thiền ca
https://www.youtube.com/watch?v=lHhcXNS7Nng - ĐẠI BI TÂM CHÚ - Version 1 (Minh họa 84 câu thần chú hiện thân Bồ Tát)
https://www.youtube.com/watch?v=1F0X4CVPT6g - ĐẠI BI TÂM CHÚ (Version 2) | Nhân Duyên Tâm
https://www.youtube.com/watch?v=5kpcFC7bHGs - Đại trượng phu - thơ & nhạc Nhất Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=gl1TB5oRiTI - ĐÁNH RĂNG & TẮM - Thi kệ Thích Nhất Hạnh - Nhạc Võ Tá Hân
https://www.youtube.com/watch?v=ND_qtQ5FehQ - ĐẠO LÀM CON - Nghe Là Khóc Nhạc Vu Lan Báo Hiếu Vừa Hay Vừa Buồn -Bài Hát Về Cha Mẹ
https://www.youtube.com/watch?v=Kyc20VVXPUg - Đạo Làm Con - Bảo Oanh & Bảo Duyên
https://www.youtube.com/watch?v=zp1BISlT3CI - Đạo Làm Con - SaKa Trương Tuyền | Chùa Pháp Bửu
https://www.youtube.com/watch?v=dl_KijmmZjY - Đạo Làm Con - Ngọc Ngân | Đại Lễ Vu Lan Chùa ẤN TÂM ( Trà Vinh )
https://www.youtube.com/watch?v=Xbh20L2EL4A - Đạo Tràng Tịnh Độ - Kim Linh
https://www.youtube.com/watch?v=4pKLYvNyQbE - Đắp Mộ Cuộc Tình - Lê Sang
https://www.youtube.com/watch?v=3nDxX04I760 - ĐẠT ĐẠO - Nhạc: Võ Tá Hân - Thơ: HT Thích Mãn Giác - Ca sĩ: Mỹ Dung
https://www.youtube.com/watch?v=mW01LNcR6PI - ĐẦU CÀNH DƯƠNG LIỄU - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Thích Nhất Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=ky7ziQ3WCEk - Đây là Tịnh Độ - thiền ca
https://www.youtube.com/watch?v=AQHOwpC9s0A - Để gió cuốn đi - Khánh Ly
https://www.youtube.com/watch?v=I3zCtas3v-4 - Đệ Tử Đức Thế Tôn - Disciples of Gotama - Quốc Tiến Acoustic
https://www.youtube.com/watch?v=0xOjsnfxs7o - ĐỆ TỬ ĐỨC THẾ TÔN Ca Sỹ HƯƠNG LAN Phổ Thơ KINH PHÁP CÚ Phổ Nhạc TÂM ĐỨC
https://www.youtube.com/watch?v=fKu3qYcAHmY - Đệ Tử Đức Thế Tôn - Disciples of Gautama- Trong Hung Acoustic
https://www.youtube.com/watch?v=_ak3xeGQ1h8 - Đêm Mưa Nhớ Mẹ - Thế Anh (Bà Gìa Xì Teen) ft Hoài Phong
https://www.youtube.com/watch?v=RHBz_-_aJx4 - ĐÊM MƯA NHỚ MẸ - SƯ THẦY THÍCH NHUẬN THANH
https://www.youtube.com/watch?v=Y2oHWCa4z5w - Đêm Mưa Nhớ Mẹ - Dương Hồng Loan & Bé Bích Thảo
https://www.youtube.com/watch?v=-FfTNBt84Dc - Đêm nguyện cầu - thơ & nhạc Nhất Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=sQ0lS_xcj7Q - Đêm Trắng -Nhật Kim Anh
https://www.youtube.com/watch?v=uTIkCZyqsPw - Đi Đến Vô Biên - Tác giả: Thích Chân Quang - Ca sĩ: Dzoãn Minh
https://www.youtube.com/watch?v=9XzPLLe6IEk - Đi Đường Nào An Lạc - Trung Hậu ft Khang Lê
https://www.youtube.com/watch?v=UdMdm2l5roo - Địa Tạng Vương Bồ Tát - Dương Đình Trí
https://www.youtube.com/watch?v=5hLmgbzcb7E - Địa Tạng Vương Như Lai - Nhạc Phật Giáo Hay Nhất 2018
https://www.youtube.com/watch?v=9Yu8gCUgkLc - Diệu Pháp Liên Hoa - Thích Pháp Như
https://www.youtube.com/watch?v=gyMjFTfj0is - Diệu Pháp Liên Hoa - Hoàng Duy (Vol 3 Quan Âm Mẹ Hiền)
https://www.youtube.com/watch?v=puzLUxc8_VU - Diệu Pháp Liên Hoa - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
https://www.youtube.com/watch?v=mrVNsZzJitg - Đò Qua Sông Nghiệp - phật tử Hoàng Duy
https://www.youtube.com/watch?v=tFGu6A7dvPA - Đò qua sông nghiệp - Kazen Tuấn
https://www.youtube.com/watch?v=mrVNsZzJitg - Đò Qua Sông Nghiệp - phật tử Hoàng Duy
https://www.youtube.com/watch?v=1mdNbsCx9HI - ĐÒ QUA SÔNG NGHIỆP - TIẾNG HÁT LĂNG BA
https://www.youtube.com/watch?v=1onKVtd8gYw - Dòng Sông Thấp Thoáng Con Thuyền. Chua Bao Quang
https://www.youtube.com/watch?v=10j2W0xDEag - Đời ai biết trước, ngày mai ta sẽ ra sao?
https://www.youtube.com/watch?v=IXZaZ01OK5U - Đời Là Cõi Tạm - Bảo Hưng Miền Tây | Nhạc Phật Giáo
https://www.youtube.com/watch?v=AbZE4btXxK0 - Đời Là Cõi Tạm - Đạt Võ
https://www.youtube.com/watch?v=ECxY9JBgxSs - ĐỜI LÀ CÕI TẠM - ĐẠT VÕ
https://www.youtube.com/watch?v=yhty9K6c1Ho - Đời Người || Cs Hoàng Châu Lyric
https://www.youtube.com/watch?v=ftQXXCq4v3Y - Đời Người Sinh Ra Chỉ Sống Một Lần Thôi
https://www.youtube.com/watch?v=tnoW4j5Cu7g - Đời phù du (video chứa đựng nhiều câu nói hay và ý nghĩa (2)
https://www.youtube.com/watch?v=j1ufNEoOag4 - Đời Và Tiền - Đoàn Minh | Nam Ca Sỹ Hát Trữ Tình Bolero Cực Hay
https://www.youtube.com/watch?v=vk6KT6ijsMk - Đón mừng Dan Sanh - Bao Yen
https://www.youtube.com/watch?v=YvYXpNBI1co - Đón mừng Đản Sanh - Hương Lan
https://www.youtube.com/watch?v=nAQWTYLSOpg - Đón Mừng Đản Sanh - Tuyết Mai
https://www.youtube.com/watch?v=E4n0M5zRYYM - Đón mừng Đản Sanh - Hiên Tinh
https://www.youtube.com/watch?v=FtNh91TOWcU - Dòng sông chiều và hồn đất - thơ Nhất Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=EOIJaxIEo0o - Dong song xanh Ha Thanh
https://www.youtube.com/watch?v=pimWPl3deAU - Đóa Hoa Ưu Đàm
https://www.youtube.com/watch?v=4UkDDqmCKhw - Dòng Thời Gian - NHẠC THIỀN TỊNH TÂM | Nhật Kim Anh | Nhạc Phật
https://www.youtube.com/watch?v=-_atPwhEqO4 - ĐỒNG TIỀN NGHỊCH CẢNH - Bolero DÀNH CHO NGƯỜI NGHÈO || Vì Nghèo Mới Mất Người yêu || Trương Phi Hùng
https://www.youtube.com/watch?v=RYdw9NEdKXQ - Đồng Tiền - Phan Ngọc Luân ft Anh Tài
https://www.youtube.com/watch?v=S1WO4mjPHz8 - Dưới Đài Sen - Con chắp tay kính mừng Đấng Thế Tôn Đản Sanh
https://www.youtube.com/watch?v=LUoycsZBSbQ - DUYÊN DÁNG ÁO LAM - Biểu diễn: VÂN KHÁNH

E:
https://www.youtube.com/watch?v=vA4IMjLUS28 - Em Mừng Phật Đản Sanh

F:

G:
https://www.youtube.com/watch?v=9gWSVy6PLHs - Giấc Mơ Tự Tại - Mai Phương Thảo
https://www.youtube.com/watch?v=7KbYH0XddjM - GIẤC MƠ TỰ TẠI (Karaoke không lời) | Kim Linh ft Thanh Hoàng Gia
https://www.youtube.com/watch?v=MJp7pU_c9I0 - GIẤC MƠ TỰ TẠI - Thi Phượng ( Duyên Dáng Bolero 2019)
https://www.youtube.com/watch?v=9kGvTbVMh_E - Giấc Mơ Tự Tại | Thanh Hoàng Gia ft Kim Linh
https://www.youtube.com/watch?v=RYQ3Miyjfgk - Giao cảm - thơ Nhất Hạnh - nhạc Anh Việt
https://www.youtube.com/watch?v=9kGvTbVMh_E - Giấc Mơ Tự Tại | Thanh Hoàng Gia ft Kim Linh
https://www.youtube.com/watch?v=jxqSMGFbM0g - Giàu nghèo thì lúc chết chỉ chỉ là cát bụi
https://www.youtube.com/watch?v=VuwNPrIoSeU - GIÓ HÁT THIỀN CA - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Thanh Trí Cao - Ca sĩ Bảo Yến
https://www.youtube.com/watch?v=vGvS0hMbCsE - GIỚI ĐÀN LÀNG MAI
https://www.youtube.com/watch?v=IuS-f2UgZv0 - GIỜ TÔI ĐÃ BIẾT - Quách Tấn Du
https://www.youtube.com/watch?v=4kP-BIWQ90I - GO CUA TRAI TIM THANH NGÂN -DƯƠNG ĐÌNH TRÍ.avi
https://www.youtube.com/watch?v=1w65-kbiMco - Giọt nắng - thầy Pháp Chỉnh
https://www.youtube.com/watch?v=Yyuil_2MbHU - GỌI TÊN HẠNH PHÚC [HAPPINESS] - Thiền ca Làng Mai (có lyric)
https://www.youtube.com/watch?v=tzlom0giFPM - Gửi người về cát bụi - Hai lối mộng - - Duy Khánh
https://www.youtube.com/watch?v=UUxb0i12FA0 - GUỐC TÍA - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Phạm Thiên Thư - Ca sĩ Lâm Minh Huy
https://www.youtube.com/watch?v=YFiSZEPB_eU - Gương Ngài Đức Thích Ca - phật tử Hoàng Duy

H:
https://www.youtube.com/watch?v=0216fl_f4Lw - Hải đảo tự thân - thiền ca
https://www.youtube.com/watch?v=Uig9xqmAjHc - Hai Sắc Hoa Tigon - T.T.K.H - Hoàng Oanh ngâm thơ.
https://www.youtube.com/watch?v=ycTF-FCR3Is - HẠNH PHÚC KINH - Võ Tá Hân phổ nhạc - Ca sĩ: Bảo Yến
https://www.youtube.com/watch?v=0a7SpQqzuvc - Hạnh phúc bây giờ - thiền ca
https://www.youtube.com/watch?v=GfMs_z9YF7M - Hạnh Từ Đức Thế Tôn - Vesak - Minh Hai
https://www.youtube.com/watch?v=FrdgPlm7kOA - Happy New Year - Tam Duc - AC Hogan
https://www.youtube.com/watch?v=xZtTYNqp7jk - HAPPY VESAK - Chuc Linh - Tam Duc - Dai Dung- Nick Palance - Anny Lieberman ver 2
https://www.youtube.com/watch?v=HZNfpPeab6c - Hạt Bụi Nào
https://www.youtube.com/watch?v=ogjGjXGc_es - Hãy gọi đúng tên tôi - thơ Nhất Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=H4kMuETxbC8 - Hãy gọi đúng tên tôi - Thơ: Nhất Hạnh - Nhạc: Anh Việt - Trình bày: Lô Thủy
https://www.youtube.com/watch?v=BnJvkA9PWCM - Heart Buddha | Mai Kha Singer
https://www.youtube.com/watch?v=ZmyOTfiTB_Y - Hiện Pháp Lạc Trú - Nhóm Hương Thiền
https://www.youtube.com/watch?v=0nymfHF0JIA - Hiểu và Thương - Nhạc Làng Mai
https://www.youtube.com/watch?v=kkKRAIA0DuA - HIẾU ĐẠO - Tiếng hát: Thầy Thích Thiện Mỹ. Kỷ niệm Album Gia Đình TTT. (BNX.)
https://www.youtube.com/watch?v=ARoSLDUioXA - Hiếu Đạo - Hoàng duy
https://www.youtube.com/watch?v=LnmoYut2GI0 - Hoa Đăng Đêm Di Đà - Quang Hà
https://www.youtube.com/watch?v=t0k9EQTe8GM - Hoa vẫn nở trên đường quê hương
https://www.youtube.com/watch?v=Nx1dcB5kdyQ - HOA MẶT TRỜI - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Thích Nhất Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=npnHcGyt5BQ - Hoa Sen Trắng - Giọng ca Hiểu Đặng, hát cho cuộc đời mới
https://www.youtube.com/watch?v=ACkiglIn_ZM - HOA SEN TRONG BÙN - Mai Kha
https://www.youtube.com/watch?v=o49rGzTasGg - Hoa Vàng Năm Ấy - Thiền Vị
https://www.youtube.com/watch?v=H1auOQWYXr4 - Hoa Vô Thường | Dizi Flute Cover: Hà Tuyền | Nhạc Phật Giáo Không Lời
https://www.youtube.com/watch?v=bkBeRHg1bTI - Hoa Vô Thường | Á Hậu Thi Phượng
https://www.youtube.com/watch?v=ePS9MaAs_Bw - Hộ trì sáu căn - thơ & nhạc Nhất Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=_V_S7Trlkp0 - Hội Vui || Thiền ca Làng Mai
https://www.youtube.com/watch?v=dTs65UsiDRI - Hồng Ân (nhạc & lời: Pháp Cẩn) - Gia Đình Cây Trầm Hương
https://www.youtube.com/watch?v=-_e7V959Q_I - Hôm nay ta về đây - Tú Linh ft Nguyễn Đức
https://www.youtube.com/watch?v=0d-UmXDpFpE - hôm nay ta về đây
https://www.youtube.com/watch?v=jFPls9jGnM8 - Hương Đức Hạnh - Fragrance of Virtuous - Ý LAN
https://www.youtube.com/watch?v=R3XNzEuFPEs - Hướng Nguyện - Hoàng Duy

I:
https://www.youtube.com/watch?v=PiM6Ox_l9mU - Impermanent (Soundtrack Avalokiteśvara Bodhisattva) - Mai Kha Official

J:

K:
https://www.youtube.com/watch?v=MJdCaes9KyI - Khoảnh Khắc tìm Về
https://www.youtube.com/watch?v=aiHbGWo0C7c - Khơi suối yêu thương - kinh nhạc làng mai
https://www.youtube.com/watch?v=j3TW1U0hGhM - KHÔNG ĐẾN KHÔNG ĐI - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Thích Nhất Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=Knu47mtmaiY - Không đến không đi - thơ & nhạc Nhất Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=Jnnojq3nIMk - Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi - HT Thích Nhất Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=GUCIl4FUNwg - Khung Trời Tuổi Mộng- Hoàng Duy
https://www.youtube.com/watch?v=9948gcdCo_w - KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT Tập 1 (hay lắm nên nghe)
https://www.youtube.com/watch?v=Is9xLtRpVeI - Khuyen The Tien Dao — Bao Yen Khai Ca
https://www.youtube.com/watch?v=GVzjaj8uAoc - Kiếp Luân Hồi - phật tử Hoàng Duy
https://www.youtube.com/watch?v=xqu8ZVG3CEg - Kiếp luân hồi - Kazen Tuấn
https://www.youtube.com/watch?v=-mcHlGU4Oj8 - KIẾP NÀY KIẾP SAU - Kim Tiểu Long
https://www.youtube.com/watch?v=VT4js85FqBw - Kiếp Người | Cao Sỹ Hùng ft Kim Tiểu Long
https://www.youtube.com/watch?v=CyPCrFIxi3Q - Kiếp người dài ngắn bao lâu - Những lời phật dạy
https://www.youtube.com/watch?v=d9gGizdlC8E - Kiếp Nhân Sinh | Thy Nhung - lời Việt Nguyễn Phúc
https://www.youtube.com/watch?v=i14syS_gZBY - Kiếp Nhân Sinh - Hoàng Duy
https://www.youtube.com/watch?v=5b315jUQKFw - Kiếp nhân sinh - Vũ Luân
https://www.youtube.com/watch?v=Kg4u2h6k5YA - Kiếp Nhân Sinh 2 - Sư Thầy Thích Nhuận Thanh
https://www.youtube.com/watch?v=VgDBSMVDbRA - KIẾP NHÂN SINH Nhạc Hoa Tình Xưa Nghĩa Cũ - Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=Kg4u2h6k5YA - Kiếp Nhân Sinh 2 - Sư Thầy Thích Nhuận Thanh
https://www.youtube.com/watch?v=ruOIMbn5Z9s - KIẾP PHÙ DU | Mai Kha in Korea
https://www.youtube.com/watch?v=oiJcA13Q730 - Kiếp Phù Du - Nam Cường
https://www.youtube.com/watch?v=MtSy7OyO0CE - Kinh A Di Đà - 10 : Sám Phát Nguyện - Võ Tá Hân phổ nhạc
https://www.youtube.com/watch?v=ztPDDxO8I6o - Kinh chiều - HÀ THANH - THÍCH TRƯỜNG KHÁNH
https://www.youtube.com/watch?v=0n5ISjeEexs - Kính Lạy Bồ Tát Quan Thế Âm - Quách Tuấn Du
https://www.youtube.com/watch?v=x8HHvTkXMvc - Kính lạy Phật ADIĐÀ
https://www.youtube.com/watch?v=ZRk9hUTU-MA - KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ HT Thích Viên Lý
https://www.youtube.com/watch?v=opxRm70Rmyw - Kinh Pháp Hoa - Phương Dung
https://www.youtube.com/watch?v=5pRZZf45rLM - Kinh Phước Đức - kinh nhạc làng mai
https://www.youtube.com/watch?v=colSBKj3sPk - Kinh Năm Điều Quán Tưởng - Five subjects for contemplation - Nam Khanh

L:
https://www.youtube.com/watch?v=79KUAeOsfd0 - Lăng Nghiêm Khúc - Nhạc Phật (Nguyễn Hữu Tân) - Phương Dung - this video has text.
https://www.youtube.com/watch?v=lSxFW5awURE - LĂNG NGHIÊM KHÚC
https://www.youtube.com/watch?v=N8OxSdqI3Ec - Lạy Mẹ Con Đi Xuất Gia - Thích Nhuận Thanh
https://www.youtube.com/watch?v=U7cyvMmRmz4 - Lạy Mẹ Con Đi - Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Chùa Giác Ngộ - Thích Quảng Tịnh
https://www.youtube.com/watch?v=ZbndbX53BoI - Lạy Phật A Di Đà - Minh Trường
https://www.youtube.com/watch?v=CQZlNIn1dlE - Lạy Phật Con Ðã Trở Về - Hà Thanh - Phạm Mạnh Cương - PPS: Liên Như
https://www.youtube.com/watch?v=D-Pyq99d5Ac - Lạy Phật Quan Âm - Dương Đình Trí ft Huỳnh Đông, Nam Cường, Phi Long
https://www.youtube.com/watch?v=t-1dfdMRedg - Lạy Phật Quan Âm - Dương Đình Trí ft Huỳnh Đông, Nam Cường, Phi Long
https://www.youtube.com/watch?v=nUht3ZuaEQc - Lạy Phật Quan Âm - Pháp Như - Hàn Châu
https://www.youtube.com/watch?v=QIw6u5bTPsI - Lạy Phật Quan Âm - Hoàng Duy
https://www.youtube.com/watch?v=eTHAQWmPKek - Lạy Phật Quan Âm - Ca sĩ Thùy Trang
https://www.youtube.com/watch?v=t-1dfdMRedg - Lạy Phật Quan Âm - Dương Đình Trí ft Huỳnh Đông, Nam Cường, Phi Long
https://www.youtube.com/watch?v=QIw6u5bTPsI - Lạy Phật Quan Âm - Hoàng Duy
https://www.youtube.com/watch?v=SvP_3ehSrVo - Lạy Phật sám hối - TT. Thích Chân Quang
https://www.youtube.com/watch?v=RfphM93Q1lU - Lệ Đời - Lưu Chí Vỹ
https://www.youtube.com/watch?v=-BhK_ULpEZ4 - Lệ Đời - Thích Nhuận Thanh
https://www.youtube.com/watch?v=TuaXG3ekZ-4 - Lòng không bận về - thơ Nhất Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=zfJ6ZTTI9Rk - Lòng không bận về - thiền ca
https://www.youtube.com/watch?v=cYOfTFEGSTQ - Lời Cầu Nguyện Thành Tâm Sám Hối
https://www.youtube.com/watch?v=SGQxJzm-EdY - Lời Mẹ Ru - HÀ THANH - TRỊNH CÔNG SƠN
https://www.youtube.com/watch?v=c0COGpvePz0 - Lời khấn nguyện (version 2017) - Thiền Tôn Phật Quang
https://www.youtube.com/watch?v=vMo0SYRFEOc - Lời khấn nguyện 2017 - TT. Thích Chân Quang
https://www.youtube.com/watch?v=BGBeiRaybv8 - LỜI KHẤN NGUYỆN. Giọng đọc : Lâm Ánh Ngọc. Thực hiện clip: Điệp Văn
https://www.youtube.com/watch?v=TXQkkByOWUA - Lời khấn nguyện
https://www.youtube.com/watch?v=tjISUT26Qz0 - Loi Khan Nguyen
https://www.youtube.com/watch?v=agyMEGGMswc - LOI KHAN NGUYEN - Tho Thich Chan Quang - Kinh pho nhac Chu Dai Bi - BP
https://www.youtube.com/watch?v=oGGHlixY53A - Lời Sám Hối - Kha Ly ft Mai Phương, Thanh Trúc, Ngọc Liên, Chương Đan, Trương Bảo Như
https://www.youtube.com/watch?v=jepLhkA7jMo - Lời sám hối - Ca sĩ Thùy Trang
https://www.youtube.com/watch?v=uLwoFHsNOfQ - Lời Yêu Thương - Hồng Ân/Thiền Vị
https://www.youtube.com/watch?v=TswDmOgZzV8 - Luật nhân quả - Vũ Luân
https://www.youtube.com/watch?v=yOlaex9uAkw - Lục Hòa - Nhiều Ca Sĩ
https://www.youtube.com/watch?v=3233No9cP4A - LƯU CHUYỂN - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Thích Tịnh Từ
https://www.youtube.com/watch?v=rIbRLvfeH4Y - Lý ngồi thiền
https://www.youtube.com/watch?v=ziDYH5sh1U8 - Lý Ngồi Thiền - Điệu Quan Họ - Lời Chân Sinh Hoàng Phúc - Tiếng hát Hà Thanh

M:
https://www.youtube.com/watch?v=3ZRbT4IQv6A - Mặt Trời Hồng Tỉnh Thức
https://www.youtube.com/watch?v=3bygK2n_ns0 - MẶT TRỜI HỒNG TỈNH THỨC - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Nhất Hạnh & Sơn Cư
https://www.youtube.com/watch?v=2aeAEp_fQGs - Màu Áo Lam (Thùy Trang)
https://www.youtube.com/watch?v=Pe49WxsVyEY - Mau Tỉnh Lại (lời Việt) - Phút giây đến rồi, bạn chớ nên do dự
https://www.youtube.com/watch?v=FMHJ6Bgc8kY - Mẹ Hiền Quan Thế Âm (Trung Hậu)
https://www.youtube.com/watch?v=lXtNeBaig4g - MẸ ƠI - Trịnh Tuấn Vỹ
https://www.youtube.com/watch?v=MMUOUZ6o0nc - Mẹ là Phật - Hà Thanh
https://www.youtube.com/watch?v=eTBLiDlBAms - Mẹ Quan Âm Lắng Nghe - SaKa Trương Tuyền in Đà Lạt
https://www.youtube.com/watch?v=xWUFIuVLOCw - MẸ QUAN ÂM LẮNG NGHE | Saka Trương Tuyền
https://www.youtube.com/watch?v=eTBLiDlBAms - Mẹ Quan Âm Lắng Nghe - 2019 _ SaKa Trương Tuyền in Đà Lạt
https://www.youtube.com/watch?v=fzKYA1S8CD4 - Mẹ Tôi - Hoàng Duy
https://www.youtube.com/watch?v=5xEPomPQ9D8 - Mẹ Từ Bi - Phi Nhung
https://www.youtube.com/watch?v=cMix9SAzzjQ - Mẹ Từ Bi - Lệ Thủy
https://www.youtube.com/watch?v=pMRzi3ME3d0 - Mẹ Từ Bi (Quang Lê)
https://www.youtube.com/watch?v=df9Xtbacfrc - Mộng - Dream - Hoa tau đàn tranh
https://www.youtube.com/watch?v=Jfx0ZQde_ks - Một áng phù vân - Bích Phượng
https://www.youtube.com/watch?v=x-UMIWucODA - Một Cõi Đi Về - Khánh Ly (Trịnh Công Sơn)
https://www.youtube.com/watch?v=hP4EKj9KbTE - MỘT KHÚC HỒNG TRẦN - ANH DUY
https://www.youtube.com/watch?v=2g6PKo2DC6c - Một Kiếp Người - Thấm Từng Câu Từng Chữ | Giọng Ca Ánh Đạo Vàng | Huỳnh Nhật Thanh
https://www.youtube.com/watch?v=WMwlbYexvAo - Một Kiếp Người
https://www.youtube.com/watch?v=9FOBABYnra4 - Một lá ngô đồng rơi - thiền ca
https://www.youtube.com/watch?v=HiOB9o5Lrh0 - Một lá ngô đồng rơi
https://www.youtube.com/watch?v=0ZjamJclpFc - Mong - Dream - Huong Lan
https://www.youtube.com/watch?v=oPiRUfrbX1Y - Mời bạn đến bên tôi đây - Thiền Ca Làng Mai
https://www.youtube.com/watch?v=rdogSgYnVCE - Mở thêm rộng lớn con đường - thiền ca
https://www.youtube.com/watch?v=U9t7DLiJRNA - MÙA HOA ĐẠO - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Thích Tịnh Từ
https://www.youtube.com/watch?v=bjivuByKLFE - Mưa quê hương - thơ & nhạc Nhất Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=_HY5qJjMX9I - MƯA QUÊ HƯƠNG - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Thích Nhất Hạnh _ Ca sĩ Trung Hậu
https://www.youtube.com/watch?v=kwXDhDzi5zc - Mùa Xuân Chân Thiện Nhẫn khắp miền ngược xuôi
https://www.youtube.com/watch?v=LMz-hihWhaU - Mục Liên Cứu Mẹ | Dương Hoàng Linh
https://www.youtube.com/watch?v=mnmLxrlnjt0 - Mục Kiền Liên Cứu Mẹ | Nguyên Hùng
https://www.youtube.com/watch?v=ESgXZq_PnJM - Mười Điề̀u Tâm Niệm - Kinh Phật
https://www.youtube.com/watch?v=LP9B4P7xJEs - Mười điều tâm niệm của phật.flv
https://www.youtube.com/watch?v=waBTGD6S93c - Mười Hai Lời Nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm (Phổ nhạc : Võ Tá Hân) - KIM LINH
https://www.youtube.com/watch?v=1spKivhRmTE - 12 Đại Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát-Ca Sĩ: Trường Ca-Võ Tá Hân
https://www.youtube.com/watch?v=K98M1UadQi4 - 12 lời nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát (HD 1080p) - TIẾNG VIỆT
https://www.youtube.com/watch?v=ShcRNMsERKg - 12 lời nguyện của Quan Âm Bồ Tát
https://www.youtube.com/watch?v=-aknBM1oegM - 12 Lời Nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm
https://www.youtube.com/watch?v=-aknBM1oegM - 12 Lời Nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm
https://www.youtube.com/watch?v=zReI37Qvm_o - Mười bốn Điều Răn Của Phật
https://www.youtube.com/watch?v=KwNTPLfuT7k - MỪNG NGÀY TIẾP NỐI THẦY - 2017
https://www.youtube.com/watch?v=zfG4wSIVZWo - MỪNG PHẬT RA ĐỜI (4K video) - Mai Kha
https://www.youtube.com/watch?v=0-Hprri7i_Q - MỪNG XUÂN DI LẶC - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên

N:
https://www.youtube.com/watch?v=cnfwhnKz0Qw - Năm điều quán tưởng - Hương Lan
https://www.youtube.com/watch?v=FkfhQ8ykgaY - Nắng Chiều - Hà Thanh - Nhạc: Lê Trọng Nguyễn - PPS: Liên Như - Youtube: TMC
https://www.youtube.com/watch?v=3mVrt78n5Ak - Nam Mô A Di Đà Phật - Hợp Ca (Phật Tử Chùa Hoằng Pháp)
https://www.youtube.com/watch?v=1pqFlyh6AiA - NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT | Saka Trương Tuyền
https://www.youtube.com/watch?v=SJa1lnKnUnw - NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT | Nhật Kim Anh
https://www.youtube.com/watch?v=p8OK--cnFiE - Nếu chỉ còn một ngày để sống - Nhiều ca sĩ
https://www.youtube.com/watch?v=-QsONHU4W0M - Ngai o noi dau - Bao Yen
https://www.youtube.com/watch?v=4ddP7oc3nE0 - NGÀN ĐỜI NHỚ THƯƠNG MẸ | Nhật Kim Anh
https://www.youtube.com/watch?v=kxqZVb91c7c - Ngàn năm chờ đợi Pháp - Xuân 2020
https://www.youtube.com/watch?v=w4y4P1pAX7Y - Ngàn Năm Một Kiếp Người
https://www.youtube.com/watch?v=O2IG18iML8A - Ngàn năm một kiếp người - Vĩnh Thuyên Kim
https://www.youtube.com/watch?v=rNmw_erdba8 - Ngàn Năm Một Kiếp Người - Vĩnh Thuyên Kim
https://www.youtube.com/watch?v=O2IG18iML8A - Ngàn năm một kiếp người - Vĩnh Thuyên Kim
https://www.youtube.com/watch?v=rNmw_erdba8 - Ngàn Năm Một Kiếp Người - Vĩnh Thuyên Kim
https://www.youtube.com/watch?v=1SP4Vt8rrmA - Ngàn Năm Ta Đã Chờ Mong
https://www.youtube.com/watch?v=BzGM2ZYBdPY - Ngày Rằm Tháng Tư - Mai Phương ft Bạch Công Khanh
https://www.youtube.com/watch?v=P4bcF8Jt3-Y - Ngay trong ngay hom nay - Bao Yen
https://www.youtube.com/watch?v=nASH-KoyTrk - Ngày Về Không Xa
https://www.youtube.com/watch?v=xOjb-JR3MGQ - Nghe Lời khấn nguyện - Như lý tác ý | Viện Đào tạo Bách Khoa | Giọng Đọc Kim Ngân
https://www.youtube.com/watch?v=2qSXUjpSdQs - NGHÈO MÀ CÓ TÌNH - THÍCH NHUẬN THANH
https://www.youtube.com/watch?v=TU4AVo-Yb3o - NGỘ - Mai Kha ft Nghệ sĩ sáo bầu Hà Tuyền
https://www.youtube.com/watch?v=HBKuR00ood0 - NGỘ | Cover sáo trúc Hà Tuyền | Nhạc Không Lời NDT Music
https://www.youtube.com/watch?v=Og5o1rYRQwY - NGỘ (Karaoke) - Beat Mai Kha
https://www.youtube.com/watch?v=-1HpZ1YN324 - NGỘ - EDM Remix - Mai Kha
https://www.youtube.com/watch?v=v0l9ZlUuuXY - Người Biết Sống Một Mình || Thầy Pháp Niệm
https://www.youtube.com/watch?v=hfCmEUOG1UE - Người biết sống một mình - kinh nhạc làng mai
https://www.youtube.com/watch?v=o3SSYwPXYcw - Người Biết Sống Một Mình - Knowing the better way to live alone
https://www.youtube.com/watch?v=12sZxKYFz_w - Người biết sống một mình - Knowing the better way to live alone - Tam Duc - Nam Khanh
https://www.youtube.com/watch?v=tQGm0B4aEkI - Người Biết Sống Một Mình - Knowing the better way to live alone BC Hogan
https://www.youtube.com/watch?v=o3SSYwPXYcw - Người Biết Sống Một Mình - Knowing the better way to live alone
https://www.youtube.com/watch?v=F25dq8fPYFA - Nguoi biet song mot minh — Bao Yen
https://www.youtube.com/watch?v=9qIKKl27m3o - Người Ơi Có Nhớ - Hoàng Duy
https://www.youtube.com/watch?v=tKHzm0noKSg - NGƯỜI LỮ KHÁCH - The Traveler - Ca Sỹ HƯƠNG LAN Phổ Thơ KINH PHÁP CÚ Phổ Nhạc TÂM ĐỨC
https://www.youtube.com/watch?v=XvnEcxLqnWs - Người Về - Hà Thanh
https://www.youtube.com/watch?v=ogH8HXTFA1I - NGHE CHUÔNG - Nhạc Võ Tá Hân - Thi kệ Thích Nhất Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=2qSXUjpSdQs - NGHÈO MÀ CÓ TÌNH - THÍCH NHUẬN THANH
https://www.youtube.com/watch?v=PDN49DtPTQE - Nghiệp Báo | Hồ Minh Tài
https://www.youtube.com/watch?v=3d3HmIb7L1s - NGUYỆN CẦU // TÁC GIẢ : DUY KHANG //TB : LẠC BƯỚC
https://www.youtube.com/watch?v=5E8KLBKymbU - Nguyện Kiếp Sau Làm Một Đóa Sen | Diễn viên Tuấn Phương
https://www.youtube.com/watch?v=zjlh06sdrzI - Nguyện Kinh Dược Sư - Hoàng Duy
https://www.youtube.com/watch?v=XlCf7ZgoBg4 - Nguyện Kinh Dược Sư - Vũ Luân
https://www.youtube.com/watch?v=77Za33XI6Ng - NGUYỆN QUÁN ÂM | Dương Tôn in Korea
https://www.youtube.com/watch?v=AZknDYVWenc - NGUYỆN QUÁN ÂM | Kim Chi Official
https://www.youtube.com/watch?v=MjXehT6nTSU - Nguyện Quán Âm - Diệu Đan
https://www.youtube.com/watch?v=gQpA-3IP7SQ - NGUYỆN QUÁN ÂM
https://www.youtube.com/watch?v=dhetJ9GrnPQ - Nguyện Quán Âm | Kim Chi Official
https://www.youtube.com/watch?v=qEdDeVZ7UYk - NGUYỆN QUÁN ÂM | Dv Hùng Thuận
https://www.youtube.com/watch?v=f0R87hHkvX8 - Nguyện Theo Chánh Pháp - Ca Sĩ Nhật Kim Anh
https://www.youtube.com/watch?v=82KzYz8fyd0 - NGUYỆN THEO CHÁNH PHÁP | Nhật Kim Anh | Nhạc Phật
https://www.youtube.com/watch?v=Pz35kPl7rUA - Nhạc Kinh Phật Thích Ca - Ca Sĩ: Gia Huy
https://www.youtube.com/watch?v=4UkDDqmCKhw - NHẠC THIỀN TỊNH TÂM | Nhật Kim Anh
https://www.youtube.com/watch?v=lITyhGtyGec - Nhân Duyên - Quách Tuấn Du
https://www.youtube.com/watch?v=gVgMozn9kS4 - Nhành Dương Cứu Khổ - Hà Thanh
https://www.youtube.com/watch?v=uvr-ZF10GRU - Nhành Dương Cứu Khổ - Quách Tuấn Du Ft Phi Nhung
https://www.youtube.com/watch?v=KGWJCAc4kGg - Nhật Ký Của Mẹ | Hiền Thục | Lyric Video | EngSub
https://www.youtube.com/watch?v=HqBeveuABMU - Nhất Tâm Niệm Phật - Thanh Ngân
https://www.youtube.com/watch?v=OL8NXdyj1eY - Những giọt không - thơ Nhất Hạnh - nhạc Anh Việt
https://www.youtube.com/watch?v=3mVrt78n5Ak - Nam Mô A Di Đà Phật - Hợp Ca (Phật Tử Chùa Hoằng Pháp)
https://www.youtube.com/watch?v=HK91Eh3irvU - Niềm An Vui - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
https://www.youtube.com/watch?v=7XkLhBy3INk - Niềm An Vui - Kha Ly ft Trang Thảo
https://www.youtube.com/watch?v=EQKiajlkIRw - NIỀM AN VUI - Kim Linh
https://www.youtube.com/watch?v=V4im39qqDkA - Niệm QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT - Nhạc Võ Tá Hân
https://www.youtube.com/watch?v=06gGGFNLI98 - Niệm Phật A Di Đà - Phương Dung
https://www.youtube.com/watch?v=fpsc36eAX-A - Niệm Phật A Di Đà - Nhiều Ca Sĩ
https://www.youtube.com/watch?v=uWI4oOwqt0M - Niệm Phật A di đà - Hùng Thanh
https://www.youtube.com/watch?v=HK91Eh3irvU - Niềm An Vui - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
https://www.youtube.com/watch?v=x0imJnvWaP0 - Nẻo vắng - thơ Nhất Hạnh - nhạc Anh Việt
https://www.youtube.com/watch?v=AtmdhPWB02w - NÓ - Biểu diễn: MAI QUỐC HUY
https://www.youtube.com/watch?v=T5VRzij8IXU - Nỗi Lòng Của Con - Lâm Chấn Khang ( Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc ! )
https://www.youtube.com/watch?v=qnpfur0rLHQ - Nỗi Lòng Của Con
https://www.youtube.com/watch?v=WBtFMVMJkyc - Nỗi lòng Quan Thế Âm - Vũ Luân & Kazen Tuấn
https://www.youtube.com/watch?v=xqkljsmz4KE - Nội Tôi | Đan Trường - Dương Ngọc Thái
https://www.youtube.com/watch?v=noEzRUS5GHc - Nối Vòng tay Lớn - Khánh Ly - Tu viện Lộc Uyển
https://www.youtube.com/watch?v=GPKX9h1m4pw - Nụ Cười Di Lặc - Phúc Béo
https://www.youtube.com/watch?v=C2ufQbyzdgs - NƯỚC MÂY - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiê

O:
https://www.youtube.com/watch?v=lHFkLyS4Zi4 - Ở NIẾT BÀN - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Cao Nguyên - Ca sĩ Nguyễn Quang
https://www.youtube.com/watch?v=mC-Hzb7uNuk - Ơn Thầy Làng Mai- Mừng Ngày Tiếp Nối Sư Ông
https://www.youtube.com/watch?v=kR6RJIdCcc8 - Ơn Phật Từ Bi

P:
https://www.youtube.com/watch?v=JmJn2PPbFAk - Padmapani - thơ Nhất Hạnh - nhạc Anh Việt
https://www.youtube.com/watch?v=cP2IlgvNXnc - Pháp giới thực ấn - thơ Nhất Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=pGfxA1WAAEo - Phật Ân Hạo Đãng - ban phúc cho những ai lương thiện
https://www.youtube.com/watch?v=IGj2L7pxKrc - Phật Ở Đâu - Asking The Buddha | OST soundtrack film Unbalance Mind
https://www.youtube.com/watch?v=PUdpMR_1SAU - PHẬT Ở TRONG TA
https://www.youtube.com/watch?v=mq-cj4zjnes - Phat O Trong Tam
https://www.youtube.com/watch?v=Fv5gU8T6Afo - Phật Đang Trong Ta - Phúc Béo,Ngọc Tiên,Đặng Anh Tuấn,Go On ,Mỹ Hạnh,MãTuyết Nga
https://www.youtube.com/watch?v=S2hucH1oGfY - Phật Đang Trong Ta | Nhóm Phật Tâm
https://www.youtube.com/watch?v=hdp9PZaE0nQ - Phật Đang Quanh Ta | Nhật Bình ft Hồng Liên, Ngọc Thảo, Hoàng Lê Tâm
https://www.youtube.com/watch?v=X2yj0tLFkF4 - Phật Là Ánh Từ Quan - Quách Tuấn Du Ft Ưng Hoàng Phúc
https://www.youtube.com/watch?v=AXsBAV04MJM - Phật Mẫu Diêu Trì (Điện thờ Mẹ Diêu Trì Địa Mẫu)
https://www.youtube.com/watch?v=oicCujuTz18 - PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI - Võ Tá Hân phổ nhạc
https://www.youtube.com/watch?v=JKWlVPUcWrI - SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN - Võ Tá Hân
https://www.youtube.com/watch?v=24gKDgiteIY - PHỔ ĐÀ SƠN
https://www.youtube.com/watch?v=z7B_FhsST9I - Phòng hộ chuyển hóa - kinh nhạc làng mai
https://www.youtube.com/watch?v=KVL-yieQbig - Phóng Sanh - Ăn Chay Ca Sĩ Phạm Anh Thư
https://www.youtube.com/watch?v=n38x4696olg - Phù Du - Huỳnh Đông
https://www.youtube.com/watch?v=bO0uLphw44s - Phúc Âm Ca
https://www.youtube.com/watch?v=7R9t9kO1yOs - PHỤC NGUYỆN - NGỌC HUYỀN
https://www.youtube.com/watch?v=Te1cD0IXvzo - PHỤC NGUYỆN - Trong Hung - Tâm Đức
https://www.youtube.com/watch?v=HmyFW6DYORw - PHỤC NGUYỆN - Bảo Yến - Tâm Đức
https://www.youtube.com/watch?v=cSFI1nCeut4 - PHỤC NGUYỆN - MAKING A VOW Ngoc Huyen AC Hogan
https://www.youtube.com/watch?v=pgOUzTFIAq4 - MAKING A VOW - AC Hogan - ENGLISH

Q:
https://www.youtube.com/watch?v=sGtIqFHj2cA - QUAN ÂM CỨU KHỔ [KARAOKE CÓ LỜI]
https://www.youtube.com/watch?v=gHyYu1K8a_8 - Quan Âm cứu nạn - Vũ Luân
https://www.youtube.com/watch?v=uSgUKWsfohY - QUÁN NIỆM VÔ THƯỜNG - Nhạc Võ Tá Hân - Thi kệ Thích Tịnh Từ
https://www.youtube.com/watch?v=0WSXcxoAHuk - Quán Thế Âm Mẹ Hiền - KIM LINH
https://www.youtube.com/watch?v=316OMWjB1mc - Quay Về Nương Tựa
https://www.youtube.com/watch?v=1Yt78TOOYHc - Quay Về Tam Bảo - Kỳ 4 _ Ca sĩ Phương Dung (2013)
https://www.youtube.com/watch?v=tByqCs6N0Tc - Quê Hương Cực Lạc - Hoàng Duy (Vol 3 Quan Âm Mẹ Hiền)
https://www.youtube.com/watch?v=Tn85t4GbYzY - Quê Hương Đón Mừng Phật Đản (GĐPT Khánh Trí)
https://www.youtube.com/watch?v=YJ1xP607vlQ - Quy Kính Phật Đà - Quách Tuấn Du
https://www.youtube.com/watch?v=UNkq10JEN-w - Quy nguyện - kinh nhạc làng mai
https://www.youtube.com/watch?v=ZqVTZWLDu78 - Quyết về tây phương cực lạc & Phật đang trong ta
https://www.youtube.com/watch?v=_0CdLm2_Jts - Quyết Về Tây Phương Cực Lạc

R:
https://www.youtube.com/watch?v=lB3KxLveIJU - Rồi mình lại đi chơi
https://www.youtube.com/watch?v=_oy1E3PpN1g - Rồi cũng thế thôi 1 cuộc đời - Minh Hai
https://www.youtube.com/watch?v=la90gE1bn10 - Rồi cũng thế thôi một cuộc đời - Ý Lan
https://www.youtube.com/watch?v=g0f9l40nQQE - Rồi cũng một thế thôi một cuộc đời - Nam Khanh
https://www.youtube.com/watch?v=SP1NX1P_3UQ - Rồi cũng một thế thôi một cuộc đời - Thanh Tuyền
https://www.youtube.com/watch?v=KbludD2-DJw - Rừng Sa La Thu - Thiền ca Làng Mai

S:
https://www.youtube.com/watch?v=6vCWKE0r5iM - SÁM HỐI - Ca sĩ Hà Thanh phổ nhạc theo lời kệ của Thích Nhất Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=GqYKgppPJ1o - Sám Hối - Nhạc và lời: Thiền Sư Nhất Hạnh - Trình bày: Thiền Vị
https://www.youtube.com/watch?v=NJOHzrftR8g - Sám hối - thi kệ Nhất Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=P3zBPSdA2Ko - Sống Vui || Thiền ca Làng Mai
https://www.youtube.com/watch?v=Rk6hxpnco-s - SỐNG VUI - TT.THÍCH TUỆ HẢI Sáng tâc, Ca sĩ ĐỨC TUẤN trình bày
https://www.youtube.com/watch?v=mhJU-By4_XM - Sám Hối - Phương Dung
https://www.youtube.com/watch?v=XM8w5GWR8gM - Sám Nguyện - Sư Thầy Thích Nhuận Thanh || MV Official || Nhạc Phật 2019
https://www.youtube.com/watch?v=ZC1i4vSVzUs - Sám nguyện - Thích Nhuận Thanh
https://www.youtube.com/watch?v=kkturtf406g - Sinh Tử Vô Thường - Mạnh Linh
https://www.youtube.com/watch?v=pE-CnPzzPxs - Sinh tử vô thường - Vũ Luân & Kazen Tuấn
https://www.youtube.com/watch?v=rumXuBbVKi0 - SỐ PHẬN - (Bài hát tiết lộ bí mật về số phận.)
https://www.youtube.com/watch?v=MK5iUpjBx3M - Sư Phụ ơi

T:
https://www.youtube.com/watch?v=1ix0IcuySSc - Ta Hỏi Phật - Cổ Phong Khúc - Pray Buddha - Tuấn Nguyễn Thiếu Gia
https://www.youtube.com/watch?v=aGDbdcSj6bo - Tạ Ơn Từ Phụ - Dương Cẩm Lynh ft Lê Phương
https://www.youtube.com/watch?v=Cf2_VWeymZ8 - TA TRỞ LẠI - Nhạc: Võ Tá Hân - Thơ: Nguyên Huy - Ca sĩ: Khắc Dũng
https://youtu.be/KkxEappUDAw - Tâm
https://www.youtube.com/watch?v=geReJsPk18Q - Tam Quy Y (Thich Tue Giac) Bao Yen
https://www.youtube.com/watch?v=Dlok6IG3ncA - TAM CANG NGŨ THƯỜNG (Full OST Chuyện Xưa Tích Cũ THVL1) - Mai Kha
https://www.youtube.com/watch?v=5YEpgOV4mmg - Tấm Lòng Bồ Tát - Châu Thanh, Huyền Châu
https://www.youtube.com/watch?v=fWei35vhdtY - Tam - Mind - Huong Lan - Marcelo Vieira
https://www.youtube.com/watch?v=il_SSr1mQmg - Tâm - Mind (NSUT Vương Hà)
https://www.youtube.com/watch?v=Plla3ukglQ0 - Tâm - Mind - Bao Yen
https://www.youtube.com/watch?v=gbcH3I4IK7Q - TÂM KINH - Nhạc: Võ Tá Hân - Thơ: Phan Như Liên - Ca sĩ: Ngọc Quy
https://www.youtube.com/watch?v=JMndOMUO2GY - Tặng Bạn - For You - Bao Yen
https://www.youtube.com/watch?v=1b_O0DR_lH8 - TÁNH KHÔNG | Phương Nguyên in Korea
https://www.youtube.com/watch?v=fgq4yNaT2OI - TÁNH KHÔNG | Phương Nguyên
https://www.youtube.com/watch?v=a1bsZXdXtY0 - Thân Lá Vàng - A Withered Leaf - Thanh Tuyền
https://www.youtube.com/watch?v=v43kBrhbcG0 - Thân Lá Vàng - A withered leaf - Huong Lan
https://www.youtube.com/watch?v=GnXi1d-sJLA - Thành Tâm Kính Phật - Hoàng Duy || Nghe là nhớ Cha Mẹ mùa Vu Lan Báo Hiếu
https://www.youtube.com/watch?v=c6w8pm4fiSY - Thành tâm sám hối
https://www.youtube.com/watch?v=BKPlsbSwzbk - THẮP SÁNG CHÁNH NIỆM - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ HT Thích Tịnh Từ - Ca sĩ Gia Huy
https://www.youtube.com/watch?v=g0jRYZQ2nek - Thầy Dạy Con Niệm Phật - Bé NHẬT TRUNG | Nhạc Phật Giáo Cho Bé
https://www.youtube.com/watch?v=5wX4AWU-kSs - Thầy Tôi NSƯT Thanh Ngân hát tại Chùa Việt Đài
https://www.youtube.com/watch?v=19vaAPKTghs - THIỀN HÀNH - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Thanh Trí Cao - Ca sĩ Nhã Phương
https://www.youtube.com/watch?v=FXvlwdwZFQw - Thiền Tịnh - Nhật Kim Anh
https://www.youtube.com/watch?v=CPSpSKZBad8 - THIỀN VIỆN CHUNG THANH - TIẾNG HÁT LĂNG BA
https://www.youtube.com/watch?v=POo3xA1qwew - Thoát Vòng Sinh Tử - phật tử Hoàng Duy
https://www.youtube.com/watch?v=tkKWl1_mk2Q - THU - Thi Nhạc Giao Duyên - Võ Tá Hân/Cao Nguyên/Diệu Hiền/Thu Thủy/Hoàng Khai Nhan
https://www.youtube.com/watch?v=YPwZF28Zc40 - Thua Một Người Dưng - Thích Nhuận Thanh
https://www.youtube.com/watch?v=e3BiUT1Y0FA - Thương Màu Áo Lam - Nhiều Ca Sĩ
https://www.youtube.com/watch?v=4W4H8PS48ro - Tịch diệt vi lạc - Thầy Pháp Niệm
https://www.youtube.com/watch?v=mNOnZyxhzO0 - Tiền Chỉ Là Tờ Giấy - Từ Anh Trụ
https://www.youtube.com/watch?v=rmhVf7HCeZg - TIỀN CHÍNH LÀ TIÊN || Ca Khúc Làm Biết Bao Người TỈNH MỘNG || Tiếng Hát Sư Thầy Thích Nhuận Thanh
https://www.youtube.com/watch?v=KMYtqLYBTWs - TIỀN LÀ CÁT BỤI - Thich Nhuận Thanh
https://www.youtube.com/watch?v=ZAfPzuNt9KI - TIỀN LÀ CÁT BỤI - Hơn 90 Triệu Người Dân Việt Sẽ Khóc Khi Nghe Ca Khúc Này |Bolero Chấn Động Con Tim
https://www.youtube.com/watch?v=gL-ISphsu-s - TIỀN LÀ CÁT BỤI
https://www.youtube.com/watch?v=u--8ptarBxk - Tiền Là Cát Bụi - Trường Sơn
https://www.youtube.com/watch?v=Zkfi2K9aHTY - Tiền Là Cái Chi Chi - Huy Thái | Bolero Bất Hủ
https://www.youtube.com/watch?v=ArOnQB9_ykk - Tiền Là Cái Chi Chi - ĐỨC DUY
https://www.youtube.com/watch?v=atsy0RpCMOk - Tiễn Người - HT THÍCH QUẢNG THANH (1951 - 2019)
https://www.youtube.com/watch?v=x4HubNDmlYc - TIỄN NGƯỜI - Hà Thanh - Thích Viên Lý và Trọng Nghĩa
https://www.youtube.com/watch?v=QawApTNxsMs - TIỀN NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ - Tuấn Khương
https://www.youtube.com/watch?v=QmLb1zS1AxU - Tiền Rách Hơn Một Nhân Cách - Kenny Phạm
https://www.youtube.com/watch?v=B284qi5VjWU - TIỀN TRONG KIẾP ĐỜI - Nghe Ca Khúc Này Xong Sẽ Chẳng Còn Sân Si Vì Tiền || Trương Phi Hùng
https://www.youtube.com/watch?v=4pDEIGbKwGk - Tiếng chuông chùa - Vũ Luân
https://www.youtube.com/watch?v=T94evEN5gG0 - Tiếng Chuông Chùa Cổ || Thiền Ca Làng Mai
https://www.youtube.com/watch?v=k2DqJceaeVw - Tiếng Chuông Khuya - Quách Tuấn Du
https://www.youtube.com/watch?v=f6KELjlCvyU - TINH TÚY BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA - Trình bày : Ca sĩ HỒ TRUNG DŨNG, MINH THƯ.
https://www.youtube.com/watch?v=Eozor2lhyik - Tìm nhau - thơ: Nhất Hạnh - phổ nhạc: Anh Việt
https://www.youtube.com/watch?v=0tJCKhqHNVE - Tìm nhau - thơ: Nhất Hạnh - phổ nhạc: Anh Việt
https://www.youtube.com/watch?v=gZk7itNsdvo - TIM TAM Thich Thong Phuong Tam Duc Huong Lan
https://www.youtube.com/watch?v=IGUYZP7VgLo - TIM TAM -Thich Thong Phuong - Tam Duc - Bao Yen
https://www.youtube.com/watch?v=DoLq7J-Doag - Tình Đắng Ai Ngờ - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
https://www.youtube.com/watch?v=-sP7TMeMonM - Tỉnh Lặng - TK Thích Tuệ Giác -Diệu Trí
https://www.youtube.com/watch?v=LPoZoWoWiiU - Tinh Lang - Awake - Tranquil - TK Tue Giac - Bao Yen
https://www.youtube.com/watch?v=OsE0H0Vo6eY - Tình Mẹ Cửu Long - BN 129 | Phi Nhung & Hồ Văn Cường
https://www.youtube.com/watch?v=bMF72ayMZms - TỈNH MỘNG
https://www.youtube.com/watch?v=AB9uH_8N8Ko - Tỉnh Ngộ | Nhạc Phật Giáo | Dương Hồng Loan
https://www.youtube.com/watch?v=Cawge5HuSVk - Tình Nhi Nử (Mượn Nhạc Đời Ghi Lời Phật Giáo)
https://www.youtube.com/watch?v=K7xSGu4a684 - Tình Pháp Duyên Tăng - Hoàng Duy
https://www.youtube.com/watch?v=lLuD9Npl19A - Tha thứ và bao dung - Phương Dung
https://www.youtube.com/watch?v=caI2f2PCnYk - Thằng Cuội (Thai Plum Village) – Practice Session
https://www.youtube.com/watch?v=Oyu7264yjsg - Thầy vẫn cùng con mơ giấc Đại đồng
https://www.youtube.com/watch?v=R_aQn7FL9MY - Thiền Ca Mạch Ngầm - Bảo Yến
https://www.youtube.com/watch?v=saHtnNU0ULU - Thiên Thê - Chiếc thang lên Trời (Làn điệu dân ca: Bèo Dạt Mây Trôi)
https://www.youtube.com/watch?v=lH3nL1Ds5rI - Thiền sinh ru nội kết - thơ Nhất Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=FyTdov_lF_g - Thiền Trà || Thiền ca Làng Mai
https://www.youtube.com/watch?v=YPwZF28Zc40 - Thua Một Người Dưng - Thích Nhuận Thanh
https://www.youtube.com/watch?v=UZwaCE0IeEE - Thức Tỉnh - Lòng nguyện mong, bạn sẽ cùng tôi kết duyên
https://www.youtube.com/watch?v=8mIqlXky7-Q - Thương Cây Dù
https://www.youtube.com/watch?v=ewJIG50yQ8E - Tôi thấy gì nơi QUÁN TRỌ trần gian?
https://www.youtube.com/watch?v=7XLke0p4WZs - trái ý thức chín rồi - nghe Thầy đọc thơ
https://www.youtube.com/watch?v=S2a7Y3szkhA - TRANG KINH KHÔNG LỜI (Thơ : Tuệ Minh - Nhạc : Hàn Châu) - Kim Linh
https://www.youtube.com/watch?v=o8v7J7foXFE - TRĂNG TRÒN THÁNG TƯ | Mai Kha
https://www.youtube.com/watch?v=vidtn9TwUDM - TRĂNG TRÒN THÁNG TƯ | Nhật Kim Anh
https://www.youtube.com/watch?v=MksvUwl9clY - Trăng Tròn Tháng Tư - Ca Sĩ Nhật Kim Anh
https://www.youtube.com/watch?v=YIm2MydqcWk - Trò Đời - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
https://www.youtube.com/watch?v=p9VrewtWGbg - Trở Về Cát Bụi - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
https://www.youtube.com/watch?v=KExc-GLi2Ng - Trở về cát bụi | Thái Châu | Tuyệt Phẩm Bolero
https://www.youtube.com/watch?v=VBuOMc8Z7B8 - Trở về Cố Hương - miền đất tịnh thổ
https://www.youtube.com/watch?v=W3JQ44E-urg - Trọn Kiếp Tu Hành …Hoàng Y Vũ - Châu Khánh Hà
https://www.youtube.com/watch?v=FDdtnUrCqHM - Trường ca Avril - thơ Nhất Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=zdSMHxs7xS8 - Trường Ca ĐẢNH LỄ MƯỜI PHƯƠNG - Võ Tá Hân phổ nhạc
https://www.youtube.com/watch?v=-HVBqifV5P0 - Trọn niệm tin Tam Bảo - Full Faith in the Triple Gem - Huong Lan
https://www.youtube.com/watch?v=swB3ZxRsI10 - TUỔI ĐÁ BUỒN- LÊ THANH HUYỀN TRÂN sánh ca KHÁNH LY- HỒNG NHUNG
https://www.youtube.com/watch?v=ygHxR0vi7Is - Tưới tẩm hạt giống tốt - kinh nhạc làng mai
https://www.youtube.com/watch?v=PeP0US2_jz0 - Từng Bước Chân Thảnh Thơi - Hà Thanh
https://www.youtube.com/watch?v=xAK6gxUZe74 - Từng Ngày Con Nhớ Phật - Tg: Chân Quang - Cs: Dzoãn Minh & Ngọc Mai
https://www.youtube.com/watch?v=937ONbIqwGI - Tụng niệm khúc - Phương Dung
https://www.youtube.com/watch?v=uYKhpoQSu08 - Tụng Niệm Khúc

U:
https://www.youtube.com/watch?v=0_Egepa-kAQ - Uyên nguyên - thơ & nhạc Nhất Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=njbzJz-vedA - Uyên nguyên - thiền ca Pháp Niệm

V:
https://www.youtube.com/watch?v=KI2KuJOExh8 - Vạn Năm Một Thuở
https://www.youtube.com/watch?v=NxAbrzgv6lA - VẶN NƯỚC & RỬA TAY - Thi kệ Thích Nhất Hạnh - Nhạc Võ Tá Hân - Hình ảnh THÁC NƯỚC VÀ MÙA THU
https://www.youtube.com/watch?v=TBe4Jt1sDVQ - Về Chùa Xám Hối - Quách Tuấn Du
https://www.youtube.com/watch?v=dP7LvG1w-Bs - Viên Xuân - Hanh Hue- Hop Ca GDPT Giac Hoang
https://www.youtube.com/watch?v=uwr2DATHcIw - Việt Nam Phật Giáo Sáng Ngời - Nhiều Ca Sĩ
https://www.youtube.com/watch?v=AZ-828rTscs - Vô môn quang - Phương Dung
https://www.youtube.com/watch?v=yhvEOitBmts - Vô thường - Nguyễn văn Đông
https://www.youtube.com/watch?v=v73Xs1UUNFg - Vội
https://www.youtube.com/watch?v=4EBgKnTU8y4 - Vu Lan Báo Hiếu- Hoàng Duy | Ca khúc mới về cha mẹ ý nghĩa nhân mùa báo ân- Phật Giáo Bình Dương
https://www.youtube.com/watch?v=ij8VKQ1iSBg - Vu Lan Nhớ Mẹ. (Nếu ai còn Cha Mẹ thì hãy nghe và chia sẻ bài hát này nha… ?)
https://www.youtube.com/watch?v=flv7gsUCng0 - Vui Giấc Đại Đồng | Thiền Ca Làng Mai
https://www.youtube.com/watch?v=IVIZnVkc4d8 - Vui thay Phat ra doi - Bao Yen
https://www.youtube.com/watch?v=QNpykaima8M - Vui theo ánh đạo vàng - Tâm Đức - Hương Lan
https://www.youtube.com/watch?v=Qo3NEMBefGo - VƯỢT BẾN MÊ (version 3) | Hồ Quang Ngọc
https://www.youtube.com/watch?v=7BKTJtqClRw - VƯỢT BẾN MÊ (Full version 01) | Hồ Quang Ngọc
https://www.youtube.com/watch?v=c5RERfZmIsw - VƯỢT BẾN MÊ | Hồ Quang Ngọc
https://www.youtube.com/watch?v=JKBXNUKkSRs - Vượt Luân Hồi - Ngàn năm trông ngóng một đời này thôi!!!
https://www.youtube.com/watch?v=Jz-Gt0C2Ajo - VỮNG CHÃI THẢNH THƠI - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Thích Nhất Hạnh

W:

X:
https://www.youtube.com/watch?v=XtuJpbYBAvU - Xin Cho Con Niềm Tin - Ca Sĩ Quỳnh Giang
https://www.youtube.com/watch?v=-K29ll_auAE - XIN CHO CON NIỀM TIN
https://www.youtube.com/watch?v=ePssP5oKdls - Xin Được Làm Hạt Bụi - Tg: Chân Quang - Cs: Dzoãn Minh
https://www.youtube.com/watch?v=5g2Ac21D8so - Xin Đừng Bỏ Con - Hồng Minh
https://www.youtube.com/watch?v=2Px6D_mxW0g - Xin nguyện làm dòng sông - Nhạc Làng Mai
https://www.youtube.com/watch?v=2ma7geVtoVc - Xin Tha Thứ Cho Nhau - Ca Sĩ Phương Dung
https://www.youtube.com/watch?v=rdF9yrAjBgY - Xin Thành Tâm Sám Hối - Hoàng Duy
https://www.youtube.com/watch?v=fNyDs86vyVc - Xin Thành Tâm Sám Hối - Hoàng Duy
https://www.youtube.com/watch?v=Ytem2oXlU3c - Xin Thành Tâm Sám Hối - Huỳnh Nhật Thanh
https://www.youtube.com/watch?v=pJmEIjyGEdw - XUÂN TỪ BI | Mai Kha - Phương Nguyên - Kim Trang
https://www.youtube.com/watch?v=6dri3I8DHCw - XUÂN TỪ BI (Karaoke không lời)
https://www.youtube.com/watch?v=c_CeJVyAXx4 - Xuân Tỉnh Mộng - Thanh Tuyền 2018 - Tâm Đức
https://www.youtube.com/watch?v=RPvG09DjvoU - Xuân Tỉnh Mộng - Hương Lan
https://www.youtube.com/watch?v=H5fZlRe_vr4 - Xuat Gia - Bao Yen
https://www.youtube.com/watch?v=Tt6H_QTx5PA - XUẤT GIA - Nhạc: Võ Tá Hân - Thơ: Tuệ Kiên - Ca sĩ: Hồ Quốc Việt

Y:
https://www.youtube.com/watch?v=iHVNVPJeWDA - Ý Thức Em Mặt Trời Tỏ Rạng - Thiền Sư Nhất Hạnh - Trình bày: Thiền Vị
https://www.youtube.com/watch?v=e4zAKMIOggA - Ý thức em mặt trời tỏ rạng - Lô Thủy
https://www.youtube.com/watch?v=N-6HCKBNQGM - Ý thức em mặt trời tỏ rạng - thơ & nhạc Nhất Hạnh - trình bày HÀ THANH

Z:

https://www.youtube.com/watch?v=fHOpoMI8ZJs - Dạy Kinh Tụng Pali ( Quy Y Tam Bảo - Tán Dương Phật) - HT Viên Minh giảng
https://www.youtube.com/watch?v=heS88bMPKIM - Hỏi đáp về chú Đại Bi - Thờ Phật - Tín Tấn Niệm Định Tuệ - Nghiệp báo - Diệt khổ… - HT. Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=Gvo-CCtC3Zs - Rest In Natural Great Peace
https://www.youtube.com/watch?v=ZEuN8oUopHI - Sogyal Rinpoche - Rest In Natural Great Peace
https://www.youtube.com/watch?v=4YPmCF0S20A - Rest in natural great peace
https://www.youtube.com/watch?v=fkvxRZPWU5s - 'Natural Great Peace' by Sogyal Rinpoche
https://www.youtube.com/watch?v=C4ZIs0Jt1fc - Sogyal Rinpoche ~ Who Are We?

https://www.youtube.com/watch?v=LZsjpkht0os - PHÁP NGỮ GIÚP MỌI NGƯỜI AN LẠC!
https://www.youtube.com/watch?v=jlR8c5e1974 - CÕI THƠ BÙI GIÁNG
https://www.youtube.com/watch?v=mJH9qDfJUcc - NHẠC THIỀN - chỉ cần nghe thôi là mọi phiền não lo âu đều tiêu tan - RELAXING MEDITATION
https://www.youtube.com/watch?v=Pc8yXapyBRc - Nhạc thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát - Khai mở trí tuệ (108 times Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi)

https://www.youtube.com/watch?v=aOXb5wjU3-0 - HÀ THANH TRONG 28 YOUTUBES - LIÊN NHƯ VÀ ĐÀM TRUNG PHÁN - JAN 1, 2014
https://www.youtube.com/watch?v=jITmGqcsmRw - Compassionate Ethics in Difficult Times - The Dalai Lama
https://www.youtube.com/watch?v=DJpH2QJm7Bw - Gương Sáng Kỳ 17 - Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân (Pháp danh: Diệu Tịnh)
https://www.youtube.com/watch?v=nH-rrzo9e2U - Phật Thuyết: Kinh Bát Dương Thần Chú
https://www.youtube.com/watch?v=js5TWs1tU4A - Danh Ca Hà Thanh - Phương Dung hát cúng dường Phật Đản 2010.

Nhật tụng thiền môn:
https://www.youtube.com/watch?v=3x6LZ8L12Yc - Quay về nương tựa - Nhật tụng thiền môn
https://www.youtube.com/watch?v=F-Axr_sUI3I - Ngày đêm an lành - Nhật tụng thiền môn
https://www.youtube.com/watch?v=6-hngBpMM9I - Hiện pháp lạc trú - Thiền môn nhật tụng
https://www.youtube.com/watch?v=Ujr8MoiRM4k - Kinh Bát Nhã Hành - Nhật tụng thiền môn
https://www.youtube.com/watch?v=bF4QGzFmE6g - Hướng về kính lạy - Nhật tụng thiền môn
https://www.youtube.com/watch?v=fPiJvvM6dC0 - Kinh Mười Nguyện Phổ Hiền - Nhật tụng thiền môn
https://www.youtube.com/watch?v=kCqOTsb4jsU - Bài tụng hạnh phúc - Nhật tụng thiền môn
https://www.youtube.com/watch?v=yuTho5V57Iw - Phòng hộ chuyển hóa - Nhật tụng thiền môn
https://www.youtube.com/watch?v=F-Axr_sUI3I&list=RDF-Axr_sUI3I&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=0piuGioOu4o - Kinh Người Biết Sống Một Mình - Thich Nhat Hanh
https://www.youtube.com/watch?v=u0LWhGN2SNk - Kinh Quán Niệm Hơi Thở
https://www.youtube.com/watch?v=0tp0JytoP3M - Kinh Quán Niệm Hơi Thở - Nhật tụng thiền môn
https://www.youtube.com/watch?v=9ySQAToON-s - Kinh Kim Cương Gươm Báu Cắt Đứt Phiền Não - Thich Nhat Hanh
https://www.youtube.com/watch?v=dvTbZ0-kfCE - Tùy hỷ hồi hướng - nhật tụng thiền môn
https://www.youtube.com/watch?v=OGqCroQB3HY - Kinh Độ Người Hấp Hối - Nhật tụng thiền môn
https://www.youtube.com/watch?v=i9a5AF-lMNc - Ái ngữ lắng nghe - Nhật tụng thiền môn
https://www.youtube.com/watch?v=_LDI5jdjVXI - Dâng hương - đảnh lễ - khai kinh
https://www.youtube.com/watch?v=ynEMCF4-2k0 - Kinh Soi Gương - Nhật tụng thiền môn
https://www.youtube.com/watch?v=0HJ7bb315Zw - Kinh Tuổi Trẻ và Hạnh Phúc - Nhật tụng thiền môn
https://www.youtube.com/watch?v=YNzkbBNUMXU - Kinh Sức Mạnh Quan Âm - Nhật tụng thiền môn
https://www.youtube.com/watch?v=tJTxX73lgE4 - Kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm
https://www.youtube.com/watch?v=-2LReXsxiM4 - Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Các Bậc Đại Nhân - Nhật tụng thiền môn
https://www.youtube.com/watch?v=01jXg3GouJk - Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa - Kinh Pali | Nhật Trung
https://www.youtube.com/watch?v=_MZMph5K1f8 - Sám nguyện - Nhật tụng thiền môn
https://www.youtube.com/watch?v=Lg4T59vo49w - Kinh Phước Đức - Nhật tụng thiền môn
https://www.youtube.com/watch?v=s59svtFmxRA - Kinh Người Bắt Rắn - Nhật tụng thiền môn
https://www.youtube.com/watch?v=F-Axr_sUI3I - Ngày đêm an lành - Nhật tụng thiền môn
https://www.youtube.com/watch?v=kTBfs5JnhxI - Sám quy mạng - Nhật tụng thiền môn
https://www.youtube.com/watch?v=tVo-9S9v3x4 - KINH BÁT DƯƠNG – Thần Chú Bát Dương, khi làm việc quan trọng chỉ cần trì niệm thần chú này
https://www.youtube.com/watch?v=t1sD2fcyVjc - Kinh nhật tụng - TT. Thích Chân Quang
https://www.youtube.com/watch?v=IweupZFP9kk - Kinh Diệt Trừ Phiền Giận - Nhật tụng thiền môn
https://www.youtube.com/watch?v=ppthYWIztDA - Kinh A Nậu La Độ - Nhật tụng thiền môn
https://www.youtube.com/watch?v=qFMgVS1w_3w - Kinh Ba Cửa Giải Thoát - Nhật tụng thiền môn
https://www.youtube.com/watch?v=M0BrDd_fWRA - Ðiều phục cơn giận - Nhật tụng thiền môn

Thầy. Thích Pháp Hòa:
https://www.youtube.com/watch?v=ei77CI3qtWk - Bài Hát "Sông Và Biển" - Thầy. Thích Pháp Hòa
https://www.youtube.com/watch?v=vx6Viqu8WAE
https://www.youtube.com/watch?v=FIh4xeTdeK4&list=PLvsXn1aT7gXIhFaoKCsQpyc86t48JY6IK
https://www.youtube.com/watch?v=udztQ-wQtZU
https://www.youtube.com/watch?v=oVOgXEeaubY
https://www.youtube.com/watch?v=J-dqnh7voh8
https://www.youtube.com/watch?v=eeEBP0ZdiWI
https://www.youtube.com/watch?v=9E40N82rQ7w&t=185s
https://www.youtube.com/watch?v=NvXwfgSx9Dw
https://www.youtube.com/watch?v=WDZJNeah0rs&t=433s
https://www.youtube.com/watch?v=XU4FzUiDZsM
https://www.youtube.com/watch?v=qeYqEmGrXzo&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=QSoPAfb-tC8&t=975s
https://www.youtube.com/watch?v=6-B9VFOo9U8&t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=atrp94lbqDY&t=56s
https://www.youtube.com/watch?v=FIh4xeTdeK4
https://www.youtube.com/watch?v=A7uzRtj9pE8&t=1898s
https://www.youtube.com/watch?v=eOZRWpEmq5A&t=131s
https://www.youtube.com/watch?v=SZERSz7aLAw
https://www.youtube.com/watch?v=wMi07xOAI_s&t=69s
https://www.youtube.com/watch?v=d-PZptGvrJE - Hoa Bất Diệt - Thầy Thích Pháp Hòa ca vọng cổ -
https://www.youtube.com/watch?v=wMi07xOAI_s - 3 bài vọng cổ Lòng Mẹ do Thầy Thich Pháp Hòa hát
https://www.youtube.com/watch?v=atrp94lbqDY - Bài Hát - Vọng Cổ Về Mẹ Thầy Thích Pháp Hòa (Rất Hay) tại Boston, MA.
https://www.youtube.com/watch?v=6-B9VFOo9U8 - Thầy Thích Pháp Hòa hát chùa Linh Quang , hát làm tan biến HỈ NỘ ÁI Ố
https://www.youtube.com/watch?v=WDZJNeah0rs - 7 Bài hát nhạc chế do Thầy Thích Pháp Hòa Hát
https://www.youtube.com/watch?v=eOZRWpEmq5A - Bài Ca Hoa Bất Diệt - Thầy. Thích Pháp Hòa ( May 12, 2016 )
https://www.youtube.com/watch?v=jVXXHKfSgj8 - Vọng Cổ Cực Hay - Thầy. Thích Pháp Hòa
https://www.youtube.com/watch?v=tY3coKl_-ho - Bài Hát Vọng Cổ "Lòng Mẹ 2" - Thầy Thích Pháp Hòa
https://www.youtube.com/watch?v=9E40N82rQ7w - Tiếng Hát Từ Trái Tim - Thầy. Thích Pháp Hòa - Regina, SK (May 24, 2008)
https://lyric.tkaraoke.com/5336/thay_phap_hoa/

Làng Mai - Music - Single Songs - English:
https://www.youtube.com/watch?v=d8w2rjY6fH8 - Freedom of the heart || Plum Village Project 1 - 33 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=r376tTqZh7U - Be still and heal- Mindful music(Plum Village Song)
https://www.youtube.com/watch?v=obDspQjDUCo - Plum Village Playlist - Mindful music - 25 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=nvSvItiJbwM - Plum Village Songs || Sister True Vow (Thệ Nghiêm)
https://www.youtube.com/watch?v=bqj42JAUxE4 - Come & sit by my side || Plum Village Practice Songs
https://www.youtube.com/watch?v=r376tTqZh7U - Be still and heal- Mindful music(Plum Village Song)
https://www.youtube.com/watch?v=d8w2rjY6fH8 - Freedom of the heart || Plum Village Project 1
https://www.youtube.com/watch?v=nvSvItiJbwM - Plum Village Songs || Sister True Vow (Thệ Nghiêm)
https://www.youtube.com/watch?v=DCXzVCLD-vc - The leaves of one tree || Thai Plum Village
https://www.youtube.com/watch?v=Q5kteKBfQ0I - Happiness is here and now
https://www.youtube.com/watch?v=XtUN98Fi01o - Learn to walk alone - the truth of life
https://www.youtube.com/watch?v=FG-iMtrArhE - No mud no lotus || the Blue Cliff Bodhi-beats 2018
https://www.youtube.com/watch?v=id6Tba6hc4w - Walking Meditation‣Plum Village Song
https://www.youtube.com/watch?v=z0YlBA8iNKQ - Buddha Music for Kids - To Love Is To Care And Be Kind - Imee Ooi - Buddhist Song for Children
https://www.youtube.com/watch?v=0QNUKcwohcg - Buddha Music for Kids - Birth of The Buddha - Best Buddhist Song for Children, Buddhism Music
https://www.youtube.com/watch?v=R9w7SjHaZmE - 5 Minutes Mountain Meditation - Mindfulness for Teens and Adults
https://www.youtube.com/watch?v=B_sfmBOV5kU - Go as a river - Plum Village Song
https://www.youtube.com/watch?v=g3BsM49cc4I - You Raise Me Up - Wish you were here - Giai điệu thiền ca mùa xuân
https://www.youtube.com/watch?v=g3BsM49cc4I - You Raise Me Up - Wish you were here - Giai điệu thiền ca mùa xuân
https://www.youtube.com/watch?v=ejK5xNNhqSw - I Like the Roses - Trẻ em trong khoá tu tiếng Đức tại EIAB - 16-8-2014
https://www.youtube.com/watch?v=dNBj23_irT0 - Breathing in Breathing out
https://www.youtube.com/watch?v=FG-iMtrArhE - No mud no lotus || the Blue Cliff Bodhi-beats 2018
https://www.youtube.com/watch?v=uI-98fN0_kQ - Healing Happens All Around (lyrics)
https://www.youtube.com/watch?v=WeSfVPKSwho - Peace Is the Way
https://www.youtube.com/watch?v=s84ThRUzn70 - And When I Rise… (choir)
https://www.youtube.com/watch?v=PIDNGHOBiWo - Lyrics ‣ Be beautiful - Be yourself
https://www.youtube.com/watch?v=id6Tba6hc4w - Walking Meditation‣Plum Village Song
https://www.youtube.com/watch?v=Jev5Zg0QsPM - The Wake Up song (lyrics) - Plum Village
https://www.youtube.com/watch?v=dsnjINruv8E - Please call me by my true names (song) - Hãy gọi đúng tên tôi

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License