Kinh - Movies

kinh

https://www.youtube.com/watch?v=3WUGWF0BJLI - The Master Buddha and Disrespectful Man
https://www.youtube.com/watch?v=BUDdBY2slhs - 7 TYPE OF WIFE | Nhan Duyen Tam Film
https://www.youtube.com/watch?v=423RbOy2xYc - UNBALANCE MIND - Phim Ma.
https://www.youtube.com/watch?v=cnZOb50K-DA - River Crossing
https://www.youtube.com/watch?v=4BJxabVpmGc
https://www.youtube.com/watch?v=qBCJTzcH7B4

https://www.youtube.com/watch?v=cnZOb50K-DA&list=PLxuh6XW6nFm2nTNr6BN6q0MEILj9zquaZ
https://film.nhanduyentam.org

https://www.youtube.com/watch?v=IzJsvtmZzbg

Con Đường Giác Ngộ

Short movies:
https://www.youtube.com/watch?v=3WUGWF0BJLI - The Master Buddha and Disrespectful Man
https://www.youtube.com/watch?v=aznA7P234oM - Con Đường Giác Ngộ _ phần 4/1
https://www.youtube.com/watch?v=-KpqZy-6_n0 - QUAN ÂM DU HÝ
https://www.youtube.com/watch?v=JdRIeOSrFZA - QUAN ÂM NGỒI TÒA SEN
https://www.youtube.com/watch?v=fliM-DGJH_0 - QUAN ÂM CƯỠI RỒNG
https://www.youtube.com/watch?v=o0BxEP2Mrv8 - VIÊN QUANG QUAN ÂM - 33 ỨNG THÂN CỦA BỒ TÁT QUAN ÂM
https://www.youtube.com/watch?v=zUbBHmDcJGE - LANG KIẾN QUAN ÂM
https://www.youtube.com/watch?v=AiRkWmWOcj8 - THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
https://www.youtube.com/watch?v=DXCor77Qm-s - QUAN ÂM ÁO TRẮNG ( BẠCH Y QUAN ÂM)
https://www.youtube.com/watch?v=SaAvaLmX62A - QUAN ÂM CẦM SÁCH
https://www.youtube.com/watch?v=bw2J1qMYcHE - The story of the shrine of the bodhisattva bodhisattva
https://www.youtube.com/watch?v=3FSgIs8M4Sw - QUAN ÂM DƯƠNG LIỄU
https://www.youtube.com/watch?v=VI3SYzNWhlc - CHÚ KHỈ QUYẾT TÂM HỌC PHẬT
https://www.youtube.com/watch?v=sO7oVvnLl98 - KINH PHÁP HOA - phẫm NHƯ LAI THỌ LƯỢNG - THỨ 16 rất hay
https://www.youtube.com/watch?v=V7TlYJbNssY - KINH PHÁP HOA - PHẨM AN LẠC HẠNH 14
https://www.youtube.com/watch?v=OdER3P5vtnk - KINH PHÁP HOA - PHẪM PHÁP SƯ CÔNG ĐỨC
https://www.youtube.com/watch?v=hADteI8FWb8 - KINH PHÁP HOA - PHẨM 12: ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA
https://www.youtube.com/watch?v=uOhpE60BDN8 - QUAN ÂM THÍ DƯỢC
https://www.youtube.com/watch?v=2cl_Q0wR6LA - KINH PHÁP LIÊN HOA - PHẨM PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC - THỨ 17
https://www.youtube.com/watch?v=33VRSufxMkA - KINH PHÁP HOA 20
https://www.youtube.com/watch?v=Qf7CX6ktNFA - TÂM KINH
https://www.youtube.com/watch?v=qBCJTzcH7B4 - NHÂN GIAN PHẬT ĐÀ
https://www.youtube.com/watch?v=62DWI0Uuha8 - Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật Ký 1
https://www.youtube.com/watch?v=dY6NU71Epag - Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật Ký 2
https://www.youtube.com/watch?v=KxGa8TTxTcM - Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật Ký 3
https://www.youtube.com/watch?v=yxWohaif60E - VĂN THÙ BỒ TÁT HÀNG PHỤC TIỂU LONG VƯƠNG
https://www.youtube.com/watch?v=iMO5BCcu1Iw - Thiên Long Hộ Pháp Pháp Hộ Phóng Sanh
https://www.youtube.com/watch?v=VEyqmdfiCAs - 1000 Năm Trước: Đức Phật Di Lặc chuyển sinh cõi nhân gian, nhưng người đời…Bí Mật Thế Giới
https://www.youtube.com/watch?v=-FZb8ii-3Y0 - ĐẦU THAI LÀM GÀ TRẢ NỢ
https://www.youtube.com/watch?v=wFQ5MrIOqAA - Phần 1: Phật Chủ đã đến
https://www.youtube.com/watch?v=ZsTUwcuD18k - THI CA LA VIỆT phần 1
https://www.youtube.com/watch?v=LiHUTWFe3Qo - Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký - Phim Phật Giáo
https://www.youtube.com/watch?v=zBaVO24-65o - CẦU NA BẠT ĐÀ LA 2
https://www.youtube.com/watch?v=14JlGLFrn6g - KINH PHÁP HOA - PHẨM TRÌ 13
https://www.youtube.com/watch?v=-4sN9pEEYII - PHỔ HIỀN BỒ TÁT HÀNG PHỤC QUÁI NGƯ
https://www.youtube.com/watch?v=T1jEt03vvrw - Câu Chuyện Trí Hụê Phật Giáo - Cổ Phật Nhiên Đăng
https://www.youtube.com/watch?v=39SiuU13-ps - Da Xa Mật Đa
https://www.youtube.com/watch?v=jUdeKU7qyno - ĐỨC VƯƠNG QUAN ÂM
https://www.youtube.com/watch?v=LtNEE7quYFw - NGƯ LAM QUAN ÂM
https://www.youtube.com/watch?v=-5kRu-Y2y5M - Tim ve ben giac 2 2
https://www.youtube.com/watch?v=DXCor77Qm-s - QUAN ÂM ÁO TRẮNG ( BẠCH Y QUAN ÂM)

https://www.youtube.com/watch?v=posyLOR8uuA - Chợt Tỉnh Cơn Mê - Phim Phật Giáo
https://www.youtube.com/watch?v=XlLEXyiU9nM - Truyện Phật Giáo: Nhân Trung Hiếu Đạo ( Ngâm Thơ Rất Hay)

https://www.youtube.com/watch?v=axIb_AG2BCU - Phiêu bồng - Phim về thiền sư Thích Nhất Hạnh tiếng Việt Full 2013
https://www.youtube.com/watch?v=SbXy-1M2awo

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License