Kinh - Misc

kinh

Tiếng Chuông, Nhạc Thiền, Cách Gõ Mõ

https://www.youtube.com/watch?v=FpV1Ez_x9Jg

ĐẠI SƯ TRÍ QUANG:
https://www.youtube.com/watch?v=wKMqN5xRbUI - DI SẢN ĐẠI SƯ TRÍ QUANG ĐỂ LẠI CHO VIỆT NAM - TT NHẬT TỪ
https://www.youtube.com/watch?v=ILfSmTuhxfs - TT Thich Thông Lai, đọc thư một Phật Tử, hòa thượng Thích Trí Quang là ai, là người có công hay tội
https://www.youtube.com/watch?v=atDDpbhzYZw - Cố đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang - Nhân vật lớn của Phật giáo Việt Nam viên tịch tại Huế
https://www.youtube.com/watch?v=uTFa8j0h_nk - Đại lão HT Thích Trí Quang, " Người làm rung rinh nước Mỹ" viên tịch tuổi 97.

Bùa Ngải

Nghệ Thuật Nói Chuyện và Thuyết Pháp:
https://www.youtube.com/watch?v=SbrCb0UekvY - Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 02

Bất Hiếu

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License