Kinh - Luân Hồi

kinh

https://www.youtube.com/watch?v=Dv5CESXVUiI - Lời Phật dạy về 6 Nẻo Luân Hồi - Nghe Phật Pháp Tịnh Tâm
https://www.youtube.com/watch?v=eNCeym1na14
https://www.youtube.com/watch?v=aMT0VxqksyI
https://www.youtube.com/watch?v=TLZfpRChSsw - Đầu Mối Của Luân Hồi Và Giải Thoát Sanh Tử - HT Thích Thanh Từ
https://www.youtube.com/watch?v=1PZ7x3hcFPo - Cái Chết Và Sự Liên Hệ Trong Tái Sanh || Sư Minh Niệm giảng ( Rất rõ ràng )
https://www.youtube.com/watch?v=8Zg3HYaZFGA - Cội Gốc Của Phiền Não Sinh Tử - HT Thích Thanh Từ
https://www.youtube.com/watch?v=hVGRahrW9D0 - Kiếp Trước
https://www.youtube.com/watch?v=Ra9KM_aee_M - Đời Sau - Thầy Thích Trí Quảng thuyết pháp
https://www.youtube.com/watch?v=HKFeJ0uOPyk - Luân Hồi
https://www.youtube.com/watch?v=JczoAGPY1xQ - NGŨ UẨN - LUÂN HỒI - Thích Bảo Nguyên
https://www.youtube.com/watch?v=phmkkkYJXJM - NẾU CÓ LUÂN HỒI TẠI SAO KHÔNG NHỚ ĐƯỢC TIỀN KIẾP | BÍ ẨN VỀ TIỀN KIẾP VÀ HẬU KIẾP ( PHẦN 8 )
https://www.youtube.com/watch?v=8x6G00bUjWE - LUÂN HỒI LÀ CÓ THẬT | BÍ ẨN TIỀN KIẾP VÀ HẬU KIẾP
https://www.youtube.com/watch?v=4HJwNFB7HaA - BÍ ẨN VỀ TIỀN KIẾP VÀ HẬU KIẾP ( PHẦN 1 ) | QUY LUẬT NHÂN QUẢ LUÂN HỒI ( quá hay ) | LỜI PHẬT DẠY
https://www.youtube.com/watch?v=Itce9jiLRjc - BÍ ẨN VỀ TIỀN KIẾP VÀ HẬU KIẾP ( PHẦN 2 ) | LUÂN HỒI TÁI SINH THỰC CHẤT LÀ GÌ ? | LỜI PHẬT DẠY
https://www.youtube.com/watch?v=SeSFC7dtai8 - BÍ ẨN VỀ TIỀN KIẾP VÀ HẬU KIẾP ( PHẦN 3 ) | LUÂN HỒI TRONG CÁC TÔN GIÁO ( Nên nghe ) | LỜI PHẬT DẠY
https://www.youtube.com/watch?v=OGB8oxnFBuc - BÍ ẨN VỀ TIỀN KIẾP VÀ HẬU KIẾP ( PHẦN 4 ) | DẤU TÍCH LUÂN HỒI ( quá hay ) | LỜI PHẬT DẠY
https://www.youtube.com/watch?v=VqA-he5eLkw - BÍ ẨN VỀ TIỀN KIẾP VÀ HẬU KIẾP ( PHẦN 6 ) | NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA DẤU TÍCH LUÂN HỒI
https://www.youtube.com/watch?v=xKAktxis1GY - NẾU CÓ LUÂN HỒI TẠI SAO KHÔNG NHỚ ĐƯỢC TIỀN KIẾP | BÍ ẨN VỀ TIỀN KIẾP VÀ HẬU KIẾP ( PHẦN 8 - Tiếp )
https://www.youtube.com/watch?v=YNxVYC935oY - PHẬT HỌC | Kiếp Luân Hồi | Kiếp luân hồi _ nhân quả luân hồi! nghiệp báo
https://www.youtube.com/watch?v=cB_dtJq961c - Nhân Quả Luân Hồi, Tự tử đi về Đâu
https://www.youtube.com/watch?v=GJuZCaw8wOE - Thuyết Pháp Phật Giáo Hay, Vì Sao Có Kiếp Luân Hồi Nghiệp Báo, Nhân Quả Báo Ứng Hiện Đời
https://www.youtube.com/watch?v=wPyzX5QHEAg - Luân Hồi Tái Sanh - Thích Phước Tiến
https://www.youtube.com/watch?v=W8s1cs7SWf8 - Nghiệp Tái Sinh Luân Hồi - Thích Bảo Nguyên
https://www.youtube.com/watch?v=N_kzlnRpldM - NGHIỆP DUYÊN HỢP TÁI SINH - Thích Bảo Nguyên
https://www.youtube.com/watch?v=AWiVdNHD1oI - Sau Khi chết đi ĐẦU THAI là không có thật | Thầy Pháp Hòa
https://www.youtube.com/watch?v=kSAl_k1tXVw - VẤN ĐÁP ''ĐỊA NGỤC THẬT SỰ CÓ TỒN TẠI'' | Thầy Thích Pháp Hòa

https://www.youtube.com/watch?v=phmkkkYJXJM - NẾU CÓ LUÂN HỒI TẠI SAO KHÔNG NHỚ ĐƯỢC TIỀN KIẾP
https://www.youtube.com/watch?v=TvbievpQ6MQ - Thầy Chân Tính nói về LUÂN HỒI CHUYỂN KIẾP nghe mà nổi hết da gà

https://www.youtube.com/watch?v=Xsh4nlhGnDM - Không Có Ngã Nhưng Có Luân Hồi - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=HmWcOXD5tH0 - Thiền sư Thích Nhất Hạnh Thuyết Pháp - Nhân Quả Luân Hồi Chết Đi Về Đâu

https://www.youtube.com/watch?v=9pOr47TmPFM - Hỏi đáp về Tâm thức - Tái sanh - Thiền Vipassana - Tánh biết - HT Viên Minh

https://www.youtube.com/watch?v=82wjkdui3Mo - Nao thai
https://www.youtube.com/watch?v=walKUtChUUw - Luan hoi

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License