Kinh - Làm Chủ Thân Và Tâm

kinh

https://www.youtube.com/watch?v=_ydc3lH_1f0
https://www.youtube.com/watch?v=XMdhqy3HODM - Lời Phật dạy về Làm Chủ Thân Tâm
https://www.youtube.com/watch?v=UWLt6ciXTUg - Làm Chủ Thân Tâm - Người Phật Tử Cần Biết
https://www.youtube.com/watch?v=JOxASKTpxUc - Làm Chủ Cảm Xúc ! Làm Chủ Đời Mình [ Hay quá ] - Sư Minh Niệm
https://www.youtube.com/watch?v=4QWCsLZLKg0 - Thân và Tâm - Tìm về bản chất thật của chính mình - Ajahn Chah
https://www.youtube.com/watch?v=TOqnA-E_xqQ - Tốt Hơn Cho Mình - Làm thế nào để lặng tâm - tĩnh sáng
https://www.youtube.com/watch?v=Ta510C-7B7o - Nương tựa chính mình để làm chủ bản thân - Không nương tựa vào ai khác
https://www.youtube.com/watch?v=CRiGEzL_4hc - Làm Chủ Thân Tâm - Người Phật Tử Cần Biết
https://www.youtube.com/watch?v=U_w0Wgp88yA - Vượt qua chướng ngại|Cách giải thoát Tâm khỏi chướng ngại đạt đến thanh tịnh
https://www.youtube.com/watch?v=4v-HOwco3JI - Muốn An Được An|Being Peace|Phương Pháp Tìm Hạnh Phúc Tự Thân - Thích Nhất Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=uvQYgULWwy8 - Người không biết tức giận mới chính là người có trí tuệ - Thanh Tịnh Đạo
https://www.youtube.com/watch?v=Ta510C-7B7o - Nương tựa chính mình để làm chủ bản thân - Không nương tựa vào ai khác
https://www.youtube.com/watch?v=C04FczFJbPk

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License