Kinh - Giác Ngộ

kinh

https://londonreal.tv/reconnect-the-movie/

https://www.youtube.com/watch?v=CMkUSez5mRw
https://www.youtube.com/watch?v=OHRdm1TOIFI
https://www.youtube.com/watch?v=aY6_YS1di_g - Vì Sao Đức Phật Ngồi Im Lặng 49 Ngày
https://www.youtube.com/watch?v=Q0RWTFIiI98
https://www.youtube.com/watch?v=t8q99YJ4NZ0
https://www.youtube.com/watch?v=A9Fu2AphhzE
https://www.youtube.com/watch?v=_8ol-Sln7dY - Đừng đặt giải thoát (đạo đức) trước giác ngộ - Thấy ra sự thật & thích ứng với sự thật -HT Viên Minh - done watching
https://www.youtube.com/watch?v=t8q99YJ4NZ0
https://www.youtube.com/watch?v=KrtugeDYGGQ
https://www.youtube.com/watch?v=Lw1JnM46XiU
https://www.youtube.com/watch?v=U3jONc-soj0
https://www.youtube.com/watch?v=bCvjtWNd244 - Từ Chánh Niệm Đến Giác Ngộ - Lotus Page
https://www.youtube.com/watch?v=bz3KEc36qkQ
https://www.youtube.com/watch?v=qxTTJhnrY1g
https://www.youtube.com/watch?v=0YiEl6xwMwg
https://www.youtube.com/watch?v=hCGGmE0rO0g
https://www.youtube.com/watch?v=CMkUSez5mRw

https://www.youtube.com/watch?v=QGq9HZr9vUc - Sư Thầy tiết lộ bí quyết HẾT NGU HẾT KHỔ - quá tuyệt vời ai cũng nên học theo - Sư Chánh Định 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=z3uR7efEhSA - Ở đời có bốn cái ngu
https://www.youtube.com/watch?v=BrWND86sODk
https://www.youtube.com/watch?v=qu9a_P0d6QM - Phật Thuyết Luân Chuyển Ngũ Đạo Tội Phước Báo Ứng Kinh
https://www.youtube.com/watch?v=sNRn_hPOX3k

https://www.youtube.com/watch?v=JVdK9f3RbNw - Chú Sa Di Hoan Hỷ Nhìn Cuộc Đời phần 1 tập 1-10
https://www.youtube.com/watch?v=VSKKord0OVI - Chú Sa Di Hoan Hỷ Nhìn Cuộc Đời phần 1 tập 11-20
https://www.youtube.com/watch?v=JCK8rIJ8Ovo - Chú Sa Di Hoan Hỷ Nhìn Cuộc Đời phần 1 tập 21-30
https://www.youtube.com/watch?v=MFRwLrYw3p4 - Chú Sa Di Hoan Hỷ Nhìn Cuộc Đời phần 1 tập 31-40
https://www.youtube.com/watch?v=XUflYxkGhps - Chú Sa Di Hoan Hỷ Nhìn Cuộc Đời phần 1 tập 41-50
https://www.youtube.com/watch?v=4rg25O_c5HY - Chú Sa Di Hoan Hỷ Nhìn Cuộc Đời phần 2 tập 61-70
https://www.youtube.com/watch?v=4pROhqzeSx0 - Chú Sa Di Hoan Hỷ Nhìn Cuộc Đời phần 2 tập 71-80

https://www.youtube.com/watch?v=f7zPsyetdNU - Phép Lạ Của Sự Tĩnh Thức - Thiền sư Thích Nhất Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=YlY4Z-wLKyQ - Nhìn Thấu Là Trí Huệ Chân Thật - Pháp Sư Tịnh Không

https://www.youtube.com/watch?v=HSK5W9l-XfM - Người Biết Tu Phật Rất Nhẹ Nhàng Thảnh Thơi - Thầy Thích Thanh Từ
https://www.youtube.com/watch?v=aob7U6e2PEE - Tỉnh Thức - Thiền Sư Ajaan Fuang Jokito

https://www.youtube.com/watch?v=Shje-g84BSM - Con Đường Giác Ngộ _ phần 2/4
https://www.youtube.com/watch?v=JxczavDIlnY - Cẩm Nang Tu Ðạo - Hòa Thượng Quảng Khâm ( có video clip về Hòa Thượng Quảng Khâm)

https://www.youtube.com/watch?v=omqeWGxC1qk - PHÁ MÊ KHAI NGỘ

https://www.youtube.com/watch?v=a76Dt3B0JPY - Rốt cuộc cả đời người là sống vì điều gì? - nghe lời Phật dạy hoát nhiên đại ngộ - Thanh Tịnh Đạo

https://www.youtube.com/watch?v=TLku9DT7uFY
https://www.youtube.com/watch?v=lOZLgx5UDqA
https://www.youtube.com/watch?v=qXebrgGy19M

https://www.youtube.com/watch?v=6Wl8yQehFgg - Phật Thuyết Về Phật Tánh - Xóa Bỏ Cái Thấy Mê Lầm Của Chúng Sinh

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License