Kinh - Đạo Đức Làm Người

kinh

https://www.youtube.com/watch?v=akqC4J8v4vY
https://www.youtube.com/watch?v=j9ilPwhSV-k
https://www.youtube.com/watch?v=KtjQH9d2qTc
https://www.youtube.com/watch?v=6jxLuR3q4nE

https://www.youtube.com/watch?v=fQGokyz_C1A - Nghe Thấm Thía Từng Câu Từng Chữ Lời Phật Dạy ĐẠO NGHĨA VỢ CHỒNG Nghe Để Không Hối Tiếc
https://www.youtube.com/watch?v=Hv0fzoZdyAs - Nếu Ai Có Ý Định Ly Hôn Xin Hãy Nghe Song Bài Pháp Này - Sư Minh Niệm
https://www.youtube.com/watch?v=8k2YZKocI_s - Tình Yêu Là Chia Sẻ Và Hiến Tặng Chứ Không Phải Là Đòi Hỏi ! || Sư Minh Niệm
https://www.youtube.com/watch?v=WAdWZG6JwKg - Đạo Đức Trong Tình Yêu [ Nghe để hiểu ] || Thầy Minh Niệm

https://www.youtube.com/watch?v=n-oPjBc4XW8 - Lời Phật Dạy Về Đạo Làm Người rất hay P2, Phật pháp Nhiệm màu
https://www.youtube.com/watch?v=74KWdxqf9JI - Lời Phật Dạy Về Đạo Làm Người rất hay P5, Phật pháp Nhiệm màu
https://www.youtube.com/watch?v=u-uApBInv08 - Lời Phật Dạy Về Đạo Làm Người rất hay P6, Phật pháp Nhiệm màu
https://www.youtube.com/watch?v=KlhMrEf4z6Y - Lời Phật Dạy Về Đạo Làm Người rất hay p8
https://www.youtube.com/watch?v=k6l5R9QuhcA - LỜI PHẬT DẠY VỀ ĐẠO LÀM NGƯỜI PHẦN 9 VỀ CÔNG ƠN CHA ME
https://www.youtube.com/watch?v=O1WMTpKvr5I - LỜI PHẬT DẠY VỀ ĐẠO LÀM NGƯỜI PHẦN 10 VỀ CÔNG ƠN CHA MẸ
https://www.youtube.com/watch?v=slTgX-8Gakc - Lời Phật Dậy Về Đạo Làm Người P11, Công Ơn Cha Mẹ Báo Hiếu Vu Lan
https://www.youtube.com/watch?v=YTqF9wVi_xQ - LỜI PHẬT DẠY VỀ ĐẠO LÀM NGƯỜI PHẦN 11 VỀ CÔNG ƠN CHA MẸ

https://www.youtube.com/watch?v=JNdS-MD94Pw - Chân Lý Sống Và Đạo Đức Làm Người_Những Lời Phật Dạy
https://www.youtube.com/watch?v=YNwrTnnP9MI - Đạo Đức Làm Người_Những Lời Phật Dạy
https://www.youtube.com/watch?v=7zE4OiRaWWk - ĐẠO ĐỨC TỪ TÂM (potential, share this one)
https://www.youtube.com/watch?v=JNdS-MD94Pw - Chân Lý Sống Và Đạo Đức Làm Người_Những Lời Phật Dạy
https://www.youtube.com/watch?v=-5VifacPmLQ - Lời Phật Dạy Về Đạo Làm Người

https://www.youtube.com/watch?v=EkjdZYlIWf4 - Lời Phật Dạy Về Đạo Làm Người - 101 Đóa Sen ( rất hay )
https://www.youtube.com/watch?v=xMTe6o-zBk0 - GIÁ TRỊ CỦA MỘT CON NGƯỜI … Nghệ Thuật Sống Rất Hay - Thanh Tịnh Đạo
https://www.youtube.com/watch?v=cHLz2l0gEEs - Đức Phật dạy sự thật về cuộc sống, hiểu rõ Để Sống An Vui một đời - Thanh Tịnh Đạo

https://www.youtube.com/watch?v=QhbhRbbRxrM - Phật Dạy THỜ CHA KÍNH MẸ HƠN LÀ ĐI TU…Tụng Kinh Báo Hiếu Công Ơn Cha Mẹ - Hoa Sen Phật Giáo

https://www.youtube.com/watch?v=WGKQYGoMw5s - Lời Phật Dạy Về Đạo Làm Người Để Có Hạnh Phúc An Vui - Phần 1 - Kinh Phật Dạy Làm Người
https://www.youtube.com/watch?v=IEXm5LvAKM8 - Nghe Lời Phật Dạy Để Có Hạnh Phúc An Vui Trong Cuộc Sống - Phần 6 - Kinh Phật Dạy Làm Người
https://www.youtube.com/watch?v=6ZjSYIwLf50 - Những Câu Chuyện Phật Dạy Về Đạo Làm Người

https://www.youtube.com/watch?v=vvrfqLJ09vs - Đêm khó ngủ nghe truyện Phật giáo ý nghĩa BÁN TÓC MUA CHA Câu Chuyện Về Tấm Gương Đạo Hiếu
https://www.youtube.com/watch?v=4VHZ1vUEIEc - Những Câu Chuyện Giáo Dục Về Tấm Gương Đức Hạnh ( Phim Hoạt Hình Hay Và Ý Nghĩa )

https://www.youtube.com/watch?v=uZrdXsVS6j4
https://www.youtube.com/watch?v=RQhJe5b7CTo
https://www.youtube.com/watch?v=nNrvNBYuGAU
https://www.youtube.com/watch?v=a76Dt3B0JPY

https://www.youtube.com/watch?v=TRT9ZMBHQrI - Ý nghĩa Vu Lan
https://www.youtube.com/watch?v=C3kGfT1z9MM - MỤC LIÊN CỨU MẸ… NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT
https://www.youtube.com/watch?v=7OWiEA3rFQE
https://www.youtube.com/watch?v=w6zIM_32Kus
https://www.youtube.com/watch?v=W3WsNSs-HUU
https://www.youtube.com/watch?v=3rDF8SYab7Y
https://www.youtube.com/watch?v=FKV5ic3Khsw
https://www.youtube.com/watch?v=jDpHdGBCmS8

https://thuvienhoasen.org/a23618/ton-gia-mah-moggall-na-dai-muc-kien-lien-bao-hieu-me
https://quangduc.com/a33591/hieu-hanh-cua-ton-gia-muc-kien-lien
https://phapduyen.com/danh-muc/tuong/ton-gia-muc-kien-lien/
https://phatgiao.org.vn/su-khac-biet-giua-duc-bo-tat-dia-tang-vuong-va-bo-tat-muc-kien-lien-d28419.html
https://bit.ly/2sAxsoS

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License