Kinh Lăng Nghiêm

kinh

Nhạc Học Chú Lăng Nghiêm:
https://www.youtube.com/watch?v=h9LrEcGiTus - TRƯỜNG CA CHÚ LĂNG NGHIÊM
https://www.youtube.com/watch?v=-BzWvi0dW4o - Trường Ca Chú Lăng Nghiêm - Nguyễn Phi Hùng
https://www.youtube.com/watch?v=pCLV2FaqD4E - 108 biến TÂM chú Lăng Nghiêm (Nhạc Sanskrit)
https://www.youtube.com/watch?v=UQULC8q9g5w - Chú lăng nghiêm - tiếng Việt có đánh số và chữ to dễ xem rất hay cho Phật tử mới học

https://www.youtube.com/watch?v=KUaGbd_pvIo - Cùng học Chú Lăng Nghiêm- Hòa Thượng Tuyên Hóa phân đoạn
https://www.youtube.com/watch?v=IekBXDo1kog - 1/8 TỰ HỌC CHÚ LĂNG NGHIÊM THEO NHẠC, đệ nhất hội đoạn 1 trên 8
https://www.youtube.com/watch?v=c1hiCk24yn0 - 2/8 TỰ HỌC CHÚ LĂNG NGHIÊM THEO NHẠC, đệ nhất hội đoạn 2 trên 8
https://www.youtube.com/watch?v=fUC7m-QHFLs - TỰ HỌC CHÚ LĂNG NGHIÊM THEO NHẠC, đệ nhất hội full
https://www.youtube.com/watch?v=pCcilpG4_RM - TỰ HỌC CHÚ LĂNG NGHIÊM THEO NHẠC, đệ nhị hội full
https://www.youtube.com/watch?v=2kEeiwAr174 - TỰ HỌC CHÚ LĂNG NGHIÊM THEO NHẠC - ĐỆ TAM HỘI (FULL)
https://www.youtube.com/watch?v=gFOacbTLQW8 - TỰ HỌC CHÚ LĂNG NGHIÊM THEO NHẠC - ĐỆ TỨ HỘI (FULL)
https://www.youtube.com/watch?v=HzKlht_DCzs - TỰ HỌC CHÚ LĂNG NGHIÊM THEO NHẠC - ĐỆ NGŨ HỘI (FULL)
https://www.youtube.com/watch?v=jYJXw1z80S8 - Cách học thuộc lòng thần Chú Lăng Nghiêm (tiếng Việt)
https://www.youtube.com/watch?v=ky8olC6X6YQ - Học Chú Lăng Nghiêm theo nhạc - ĐỆ TAM HỘI - Ngọc Huyền (trường ca Chú Lăng Nghiêm)
https://www.youtube.com/watch?v=O1zgOoUP3Xo - Học đọc Thần Chú Lăng Nghiêm - đọc nhanh 2016
https://www.youtube.com/watch?v=URvOUegPeqg - Cách HỌC THUỘC LÒNG Chú Lăng Nghiêm - HOÀI TÂY
https://www.youtube.com/watch?v=yyxJXNNFheI - HỌC THUỘC LÒNG CHÚ LĂNG NGHIÊM - Thầy THÍCH VẠN ĐỨC
https://www.youtube.com/watch?v=rSiU4gnJxuo - Cách học thuộc lòng thần Chú Lăng Nghiêm
https://www.youtube.com/watch?v=LhdN0dFpVf0 - HỌC THUỘC LÒNG CHÚ LĂNG NGHIÊM - Pháp hữu MINH ĐỨC
https://www.youtube.com/watch?v=N1rga9tFLvk - Phương Pháp Học Thuộc Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
https://www.youtube.com/watch?v=JZZgvdDz23M - Phương Pháp Học Thuộc Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
https://www.youtube.com/watch?v=B82ivicaIac - Tài liệu hỗ trợ học Chú Lăng Nghiêm - bản TỤNG HAY, CÓ CHỮ để nghe mỗi ngày
https://www.youtube.com/watch?v=nDyhvlhmp-k - Tài liệu hỗ trợ học Chú Lăng Nghiêm - Các bạn xem full màn hình DỌC trên điện thoại để khỏi hụt chữ
https://www.youtube.com/watch?v=DEkfrvEbN_g - Học thuộc lòng chú lăng nghiêm
https://www.youtube.com/watch?v=uv0-Zb1w-X0 - Chú Lăng Nghiêm - Linh văn của Trời Đất (Cẩm nang dành cho người tu học Chú Lăng Nghiêm)
https://www.youtube.com/watch?v=vNc8aZbmE3w - Học thuộc CHỮ PHẠM TÂM CHÚ LĂNG NGHIÊM ▪️ HOÀNG ANH
https://www.youtube.com/watch?v=iL3QRFm7by4 - Chú Lăng Nghiêm tiếng Phạn - Đã phiên âm cho dễ đọc
https://www.youtube.com/watch?v=FDWpmdtg-SA - HỌC KINH LĂNG NGHIÊM cúng dường (trọn Q1) - Pháp hữu MINH ĐỨC
https://www.youtube.com/watch?v=3Lh6aczA9qU - Thần Chú Lăng Nghiêm
https://www.youtube.com/watch?v=vlXtMoCj2MU - 108 biến TÂM chú Lăng Nghiêm (tiếng VIỆT)

https://www.youtube.com/watch?v=8AaUx01ccsg&list=PLRF-DbdiTX2qrE7HkyU0xHCZqhBSj7RSX
https://www.youtube.com/watch?v=IekBXDo1kog&list=PLufCl-yfGhQFIG8hr0UhY8_SMxErJtgJa
https://www.youtube.com/watch?v=uf_xECJACFE&list=PLRF-DbdiTX2oKMytBBbkgvjIX3vYoPRbi

Tụng:
https://www.youtube.com/watch?v=zVwOT_xCUKc - Tụng Chú Lăng Nghiêm (Giọng Tụng Huế)
https://www.youtube.com/watch?v=CQYBG8r4Yrw - Lăng Nghiêm Thần Chú - NGHE MỘT LẦN - TÀ MA - NGHIỆP CHƯỚNG TIÊU TAN - TÀI LỘC SẼ ĐẾN - Thích Trí Thoát
https://www.youtube.com/watch?v=RbX291IL1PM - KINH THỦ LĂNG NGHIÊM ( CÓ CHỮ ) | TT.THÍCH TRÍ THOÁT TỤNG
https://www.youtube.com/watch?v=NkgZ-kLKRtM - Chú Lăng Nghiêm, Đại Bi, Bát Nhã + Thập Chú || Chú Lăng Nghiêm Chú Đại Bi Thập Chú - Thích Trí Thoát
https://www.youtube.com/watch?v=oapFE4rWSv8 - Thầy Thích Trung Đạo
https://www.youtube.com/watch?v=xzvZlLFNlC8 - Tăng đoàn hoằng pháp Châu Âu trì tụng Kinh Lăng Nghiêm tại HNTT nhân ngày Lễ Vía Quan Thế
https://www.youtube.com/watch?v=Urga6GsYHZE -Tăng Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ 2018 tại Hiền Như Tịnh Thất ngày 13-4-2018
https://www.youtube.com/watch?v=gtaY2rXIiL4 - Chú trừ tà Thần Chú Lăng Nghiêm ( Tiếng Phạn) - Shurangama Mantra Thần Chú Uy Lực Nhất Trong Phật
https://www.youtube.com/watch?v=0F_ca6Wcydk - Công Phu Khuya - Chùa Viên Giác 02
https://www.youtube.com/watch?v=5U-VyWJzDwI - Công Phu Lăng Nghiêm
https://www.youtube.com/watch?v=bMKH4WgTyA0 - Sư cô tụng CÔNG PHU SÁNG (Lăng Nghiêm, Đại Bi, Thập Chú, Bát Nhã, Sám, Niệm Phật)
https://www.youtube.com/watch?v=74JT-x5eBHc - Tụng Lăng Nghiêm Tâm Chú theo Vạn Phật Thánh Thành (Anh - Hoa - Việt - Pinyin)
https://www.youtube.com/watch?v=h3oi11Hwh8c - Thần Chú Lăng Nghiêm - Thầy Thích Trí Thoát Tụng
https://www.youtube.com/watch?v=jJHb_qcvPS8 - Tụng DỒN NHỊP từ CHẬM đến NHANH 108 biến Chú Lăng Nghiêm tiếng Phạn
https://www.youtube.com/watch?v=TwPpmJZwCLw - Giai điệu trì tụng Chú Lăng Nghiêm TIẾNG PHẠN hay nhất
https://www.youtube.com/watch?v=20Oe81v5U58 - Chú Lăng Nghiêm tiếng PHẠN - âm SANSKRIT Shurangama Mantra
https://www.youtube.com/watch?v=-0GXqNNdiB0 - Công phu khuya - tán cổ 19.4.Tân mão
https://www.youtube.com/watch?v=FmEntfLk8Qk - Shurangama Mantra In Sanskrit - Buddhist Monks Chanting Remove Negative Energy and Banish Evil
https://www.youtube.com/watch?v=iTwQt6t58lk - Thần chú Lăng Nghiêm (Tiếng Phạn) - Shurangama Mantra in Sanskrit
https://www.youtube.com/watch?v=CfSNY3XRlAU - Thần chú Thủ Lăng Nghiêm của Sư Tây Tạng tụng rất hay !
https://www.youtube.com/watch?v=b2ri8s2LZlc - Sư cô tụng 7 biến Chú Lăng Nghiêm
https://www.youtube.com/watch?v=FbImGGyg_ak - Thần Chú giúp bạn phá tan Bùa Ngải,tà chú,( ma quỷ rất khiếp sợ khi nghe đến chú này)

Giảng:
https://www.youtube.com/watch?v=_Y2lrdrZNGs - Sự tích Kinh Lăng Nghiêm
https://www.youtube.com/watch?v=ig_faAJGrE4 - Tầm quan trọng của Kinh Lăng Nghiêm (HT. Hư Vân) - THƯỜNG TÀM
https://www.youtube.com/watch?v=zhicn8Qnk9k - 87/143-Phật dạy trì chú Lăng Nghiêm (Kinh Lăng Nghiêm)-Phật Học Phổ Thông
https://www.youtube.com/watch?v=oeIWzlyDILU - Phật thuyết UY LỰC CỦA CHÚ LĂNG NGHIÊM (trích Kinh Lăng Nghiêm Q7 và Q10)
https://www.youtube.com/watch?v=cdLVrRfRT5c - Phật nói về UY LỰC của Chú Lăng Nghiêm (trích Kinh Lăng Nghiêm quyển 7)
https://www.youtube.com/watch?v=YLE7NkNGBX4 - HT. Tuyên Hóa giảng CHÚ Lăng Nghiêm - 1/5
https://www.youtube.com/watch?v=VUtqk73l1_o - HT. Tuyên Hóa giảng CHÚ Lăng Nghiêm - 2/5
https://www.youtube.com/watch?v=UFM9b8OEhXU - HT. Tuyên Hóa giảng CHÚ Lăng Nghiêm - 3/5
https://www.youtube.com/watch?v=sGHcXG2fx9Y - HT. Tuyên Hóa giảng CHÚ Lăng Nghiêm - 4/5
https://www.youtube.com/watch?v=GXpOI0NA_ek - HT. Tuyên Hóa giảng CHÚ Lăng Nghiêm - 5/5
https://www.youtube.com/watch?v=vgPtgVn4Wf4 - Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải rất hay - Ai có duyên với Phật nghe để được giác ngộ - Thuyết Pháp Hay - HT Tuyên Hóa
https://www.youtube.com/watch?v=e2gdqkpoHCE - 554 bài kệ của 554 câu Chú Lăng Nghiêm - HT. Tuyên Hóa (tập 1/5)
https://www.youtube.com/watch?v=S_Ub1jv1zeg - Kinh Lăng Nghiêm - 7 hours
https://www.youtube.com/watch?v=oQJH3s3gcxA - Kinh Lăng Nghiêm - Hòa Thượng Thích Duy Lực Dịch Và Chú Giải
https://www.youtube.com/watch?v=l6siifGi-3s - Kinh Thủ Lăng Nghiêm Trọn Bộ
https://www.youtube.com/watch?v=hXFUz3l4OHQ - Khai thị CHÚ LĂNG NGHIÊM và KINH LĂNG NGHIÊM - HT.Tuyên Hóa
https://www.youtube.com/watch?v=tPmu9_CoRQE - Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Quyển 2 - Hòa Thượng Tuyên Hóa Giảng Giải
https://www.youtube.com/watch?v=UNoQFhif-BE - Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Quyển 3 - Hòa Thượng Tuyên Hóa Giảng Giải
https://www.youtube.com/watch?v=l2TjGiFz21A - 50 hiện tượng ấm ma (theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm), HT. Tuyên Hóa (giảng)
https://www.youtube.com/watch?v=Lx1mqDayR5E - Tập 1: Chú Lăng Nghiêm Kệ và Giảng Giải
https://www.youtube.com/watch?v=poubT6SpNsk - Kinh Thủ Lăng Nghiêm 1 (2013) - Tổng quan về kinh Thủ Lăng Nghiêm - THÍCH NHẬT TỪ
https://www.youtube.com/watch?v=8qHiUYx4F5U - Kinh Thủ Lăng Nghiêm 2 (2013) - Phá 7 chấp về Tâm - THÍCH NHẬT TỪ
https://www.youtube.com/watch?v=zxkzRPojKeI - Kinh Thủ Lăng Nghiêm 3 (2013) - Nhận diện chân tâm - THÍCH NHẬT TỪ
https://www.youtube.com/watch?v=L9k5hEirF_E - Kinh Thủ Lăng Nghiêm 4 (2013) - Bản chất tánh thấy - THÍCH NHẬT TỪ
https://www.youtube.com/watch?v=MeBoYXYfVy8 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm 05: Thêm về bản chất của tánh thấy - TT. Thích Nhật Từ
https://www.youtube.com/watch?v=09yZmzO4wPA - Kinh Thủ Lăng Nghiêm 7 - Bội Trần Hiệp Giác - TT.Thích Nhật Từ
https://www.youtube.com/watch?v=qYYv5nSR6aQ - Kinh Thủ Lăng Nghiêm 9 - Giác Ngộ Của A La Hán - TT.Thích Nhật Từ
https://www.youtube.com/watch?v=vmi3Ytnb6F4 - Kinh thủ lăng nghiêm 11 - Pháp tu Quán Thế Âm - TT.Thích Nhật Từ
https://www.youtube.com/watch?v=ZVNXST20xwE - Kinh Thủ Lăng Nghiêm 12 - Nền Tảng Đạo Đức - TT.Thích Nhật Từ
https://www.youtube.com/watch?v=VbTGzQ0z3Gw - Giới thiệu Kinh Lăng Nghiêm (Quá Hay) - Thầy Thích Pháp Hòa tại Tu Viện Trúc Lâm , ngày 27/12/2014
https://www.youtube.com/watch?v=5QmDZ3c4iu0 - Ý nghĩa chú Lăng Nghiêm - Thầy Thích Minh Định
https://www.youtube.com/watch?v=Lx1mqDayR5E - Tập 1: Chú Lăng Nghiêm Kệ và Giảng Giải

Nhạc:
https://www.youtube.com/watch?v=pCLV2FaqD4E - 108 biến TÂM chú Lăng Nghiêm (Nhạc Sanskrit)

Thơ:
https://www.youtube.com/watch?v=GEb3ytpQM2s - Chuyển thể THƠ LỤC BÁT KINH LĂNG NGHIÊM Q1 - MINH ĐỨC

Phim:
https://www.youtube.com/watch?v=Y8lhOj3EThI - Phim Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Cách học thuộc lòng:
https://www.youtube.com/watch?v=uv0-Zb1w-X0 - Chú Lăng Nghiêm - Linh văn của Trời Đất (Cẩm nang dành cho người tu học Chú Lăng Nghiêm)
https://www.youtube.com/watch?v=7KzqOk2qDf0 - Mỗi ngày nghe giảng 10 câu Chú Lăng Nghiêm - HT. Tuyên Hóa (tập 1/55)
https://www.youtube.com/watch?v=aIRR9L1-QPU
https://www.youtube.com/watch?v=G2vq299dKmQ
https://www.youtube.com/watch?v=efQJRsYfRWY
https://www.youtube.com/watch?v=1DP1r8U84j4
https://www.youtube.com/watch?v=kYqGflBsxoo
https://www.youtube.com/watch?v=vgPtgVn4Wf4
https://www.youtube.com/watch?v=5en9NmBZ0v0
https://www.youtube.com/watch?v=QwIGS5ldMXM
https://www.youtube.com/watch?v=UQULC8q9g5w
https://www.youtube.com/watch?v=l6siifGi-3s
https://www.youtube.com/watch?v=k2T09vSqcG4
https://www.youtube.com/watch?v=UHTdxuUS9Iw
https://www.youtube.com/watch?v=Sf85HxrlLLQ
https://www.youtube.com/watch?v=RbX291IL1PM
https://www.youtube.com/watch?v=2XU7CZpFnZE

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License