Kinh - Chú Đại Bi

kinh

http://www.chudaibi.com/
http://daibitamdalani.simplesite.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Ulec0rO_g5U - Mice already know before they die

https://poem.tkaraoke.com/36245/CHU_DAI_BI.html
https://bit.ly/2KRbyTw
http://www.phathocthuongthuc.com/index.php/phat-hoc/triet-hoc-phat-giao/item/651-y-nghia-nhung-cau-chu-dai-bi-va-84-hinh-anh-minh-hoa
https://www.linhsonphatgiao.com/21/4/2019/nen-niem-chu-dai-bi-nhu-the-nao-la-dung.html - done reading
https://dailimexco.com.vn/chu-dai-bi/
https://lichngaytot.com/chu-dai-bi/huong-dan-tri-tung-chu-dai-bi-564-190716.html
https://lichngaytot.com/tam-linh/doc-kinh-phat-dung-cach-tung-chu-dai-bi-the-nao-hieu-qua-nhat-564-189379.html
https://www.niemphat.vn/giang-giai-chu-dai-bi/
https://sites.google.com/site/chudhaibi365/chu-dai-bi-giang-giai
https://nguoiphattu.com/tu-hoc/luan-dam-giang-kinh/3116-hoa-thuong-tuyen-hoa-giang-giai-chu-dai-bi.html
https://thuvienhoasen.org/a1996/dai-bi-chu-giang-giai
https://quangduc.com/a27086/doc-chu-dai-bi-giang-giai-do-co-ht-tuyen-hoa-giang
https://phapthihoi.org/kinh/Ebooks/Giang-Kinh/Kinh-Dai-Bi/Chu-Dai-Bi-Giang-Giai-HT-Tuyen-Hoa.pdf
http://www.tinhdo.net/luangiaikinhsach/47-giang-giai-chu-dai-bi.html
https://www.slideshare.net/PhamNguyenThucLinh/nghi-thc
https://phatgiao.org.vn/nghe-chu-dai-bi-co-tac-dung-gi-y-nghia-cua-chu-dai-bi-d32618.html
http://www.daophatngaynay.com/vn/kinh-dien/dai-thua/10396-Chu-Dai-Bi-Co-Bi-In-Thieu-Hay-Khong-.html
https://loiphatday.org/tri-niem-chu-dai-bi-dung-cach/
https://www.niemphat.vn/cong-nang-va-oai-luc-cua-than-chu-dai-bi/
http://www.css-sanjose.org/radiokt/ChuDaiBi.pdf
https://hoavouu.com/a27210/tung-buoc-thuc-hanh-than-chu-dai-bi
https://thichminhtam.files.wordpress.com/2015/06/chc3ba-c491e1baa1i-bi-1.pdf
https://hoasenphat.com/than-chu-phat-giao/dai-bi-thap-chu-nhung-than-chu-pho-bien-trong-phat-giao.html
https://bit.ly/34VYbdz
https://www.facebook.com/pg/cungtheukinhphat/posts/
https://vanphatthanh.org/kinh-dai-bi-tam-da-la-ni/
https://thuvienhoasen.org/a13079/y-nghia-cong-nang-loi-ich-hanh-gia-tri-chu-dai-bi
https://quangduc.com/a17569/mot-su-that-linh-nghiem-cua-tung-kinh-tri-chu-niem-phat
https://thuvienhoasen.org/a7436/than-chu-dai-bi-vien-ngoc-cua-nguoi-cung-tu
https://thuvienhoasen.org/a8523/tung-buoc-thuc-hanh-than-chu-dai-bi
https://loiphatday.org/chu-dai-bi/
http://nhakhoa212.com/m/ban-can-biet/than-chu-dai-bi-dien-giai-bang-tho-411.html
https://thuvienhoasen.org/images/file/O6kAdhLf1AgQANsp/chu-lang-nghiem-giang-giai-ht-thich-tuyen-hoa-giang-thich-minh-dinh-dich-viet.pdf
https://quangduc.com/a2053/tho-tri-dai-bi-sam-phap
https://www.youtube.com/watch?v=8qxxDzIP72Q - Sự Tích CHÚ ĐẠI BI - important

Các kinh điền đề cập đến Chú Đại Bi và Quán Thế Âm Bồ Tát:
Kinh Pháp Hoa
Kinh Lăng Nghiêm
https://www.youtube.com/watch?v=NDX-d0b2ozk - Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni - DieuPhapAm.Net.mp4 - Phật Pháp Vô Biên
https://www.youtube.com/watch?v=fJ621EzMNLM - Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni

https://www.youtube.com/watch?v=VdIBGQU_-EM - Bí Ẩn Lạ Kỳ Về Ngôi Chùa Không Bị Cháy Trong Trận Hỏa Hoạn Khủng Khiếp 9/10/2017
https://www.youtube.com/watch?v=FOXW_LOu4tY - Cửa Phật Từ Bi - Trung Hậu, Thùy Trang, Vân Khánh, Thanh Ngọc, Kha Ly
https://www.youtube.com/watch?v=3fUiiKsIq2M - Maha Karuna Dharani | Great Compassion Mantra | Buddhist singing girl

https://www.youtube.com/watch?v=Qh1HhIY5spo - Kinh Quan Thế Âm - Trong Nhà Bật Kinh Này Đức Quán Thế Âm Hiện Thân Cứu Khổ Cứu Nạn
https://www.youtube.com/watch?v=BUZypaS0pbI - Dùng Bảo Ấn Chú Đại Bi cứu người chết sống lại ( hòa thượng Tuyên Hóa )
https://www.youtube.com/watch?v=N9f11IETav0 - Ấn tam muội Ấn Quan Âm phép tự bảo vệ trong cõi vô hình-Lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng
https://www.youtube.com/watch?v=p-w_Kc-psEc - Chuẩn bị để Vãng Sanh, 42 Thủ Nhãn
https://www.youtube.com/watch?v=nAuYtZrWLlk - 42 Thu Nhan Ấn Pháp Của Thần chú Đại bi /Người Tu nên hành Tri_Quan Tinh
https://www.youtube.com/watch?v=QTeD2WrF8h0 - Niệm Phật chữa khỏi bệnh Ung thư Xương Trở về từ cửa tử thần - done watching, share with kids

Nhạc - Sanskrit:
https://www.youtube.com/watch?v=9K0Y15VAxy4 - Maha Karuna Dharani." Also known as Kwan Yin's Great Compassion Heart Mantra.
https://www.youtube.com/watch?v=vifl9soJXkE - Maha Karuna Dharani - Great Compassion Mantra
https://www.youtube.com/watch?v=B-gWBj21lpM - Nilakantha Dharani (Great Compassion Mantra) @ Imee Ooi
https://www.youtube.com/watch?v=SHTLLmt-0p4 - Đại Bi Chú (Maha Karuna Dharani)
https://www.youtube.com/watch?v=9PPMsiubKe0 - Chanting, Namo Avalokiteshvara
https://www.youtube.com/watch?v=pNfaXNGJiUc - Namo Valokitesvaraya - Plum Village Chanting
https://www.youtube.com/watch?v=bi4zIfKhzvE - Mantra of Avalokiteshvara - Tibetan Incantations
https://www.youtube.com/watch?v=N8XNpLDLsvk - Mantra of Avalokitesvara | Monks chant | Great Compassion Mantra: Purification, Healing, Protection
https://www.youtube.com/watch?v=mMOuDdandqs - The Wish Fulfilling Avalokitesvara Mantra
https://www.youtube.com/watch?v=46AjhomlJXk - Tibetan Great Compassion Mantra (Subtitled)
https://www.youtube.com/watch?v=rmFJQPovdu0 - Mantra of Avalokiteshvara (A quick 10 mins Power Chant) - with Lyrics
https://www.youtube.com/watch?v=5waoWd-8QSA - Thần Chú OM Khai mở Luân xa số 7 Mở mang tâm thức, yêu thương và từ bi, đưa đến sự Giác
https://www.youtube.com/watch?v=ntBfYFFlbV8 - Namo Avalokiteshvara - 12-08-2014 EIAB
https://www.youtube.com/watch?v=iuInyBVmf9I - Is it Wrong to Give the Death Penalty? | Q & A with Thich Nhat Hanh
https://www.youtube.com/watch?v=A0qq97XGf2s - Đại bi chú ( Đạt ma sư tổ)
https://www.youtube.com/watch?v=hi30QC0I0TI - CHÚ ĐẠI BI (TIẾNG PHẠN) - NHẠC PHẬT, Quan Thế Âm Bồ Tát, nghe rất hay - THẦN CHÚ may mắn, trừ tà ma

Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát:
https://www.youtube.com/watch?v=T9cvr1zM2bc - Chú Đại Bi đọc đúng, cách đọc đúng Chú Đại Bi
https://www.youtube.com/watch?v=wuXHPechwPo - Nhạc Phật Giáo: Quán Âm Thập Nhất Diện (Buddha song: Mantra Of Avalokiteshvara)
https://www.youtube.com/watch?v=nmmPkBkZ-mQ - Niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát (108 lần)
https://www.youtube.com/watch?v=3zyCotY2IqA - Niệm "Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát" thầy Thích Đạo Thịnh
https://www.youtube.com/watch?v=ROhJnOaPK1c - 002 Nhac Niem Quan Am Bo Tat
https://www.youtube.com/watch?v=mkYHkQ-fVdk - Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát (108 lần hoặc 2 tiếng)Thich Tri Thoat - HD.
https://www.youtube.com/watch?v=opJOBOcHehg - Nam Mô Cứu Khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát | Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát (rất hay) | dài hơn 1 tiếng
https://www.youtube.com/watch?v=je_cG9i03RQ - NIỆM DANH HIỆU QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT 108 BIẾN | TT. THÍCH TRÍ THOÁT

Nhạc - Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát:
https://www.youtube.com/watch?v=V4im39qqDkA - Niệm QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT - Nhạc Võ Tá Hân
https://www.youtube.com/watch?v=KDwkpLhnfr0 - Nam mô bồ tát quan thế âm - Làng Mai
https://www.youtube.com/watch?v=ycGVhmNeKr8 - NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT - RẤT HAY
https://www.youtube.com/watch?v=Ddbv4gxo7ew - Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát — Rất hay (ảnh động, rất đẹp)
https://www.youtube.com/watch?v=RLxV3T2b524
https://www.youtube.com/watch?v=aow81ZArZ-4
https://www.youtube.com/watch?v=-vE6dyJ7x3k - nhạc niệm phật Quán Thế Âm Bồ Tát Tiêu Vạn Bệnh Giải Vạn Sầu Và Lời Phật Dạy
https://www.youtube.com/watch?v=z8T3lrVgRT0 - Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát 2

Nhạc - Chú Đại Bi:
https://www.youtube.com/watch?v=1F0X4CVPT6g - ĐẠI BI TÂM CHÚ (Version 2) | Nhân Duyên Tâm - this is probably the best
https://www.youtube.com/watch?v=nA4HQKcuu_k - CHÚ ĐẠI BI (3 biến) | Hợp ca Nhân Duyên Tâm - this is probably the second best
https://www.youtube.com/watch?v=lHhcXNS7Nng - ĐẠI BI TÂM CHÚ - Version 1 (Minh họa 84 câu thần chú hiện thân Bồ Tát) - this is very good, with picture annotation
https://www.youtube.com/watch?v=HfX3nlvjCQ4 - CHÚ ĐẠI BI - Thuỳ Linh - this is good
https://www.youtube.com/watch?v=CVX-tlpFq5s - CHÚ ĐẠI BI - Võ Tá Hân phổ nhạc - this is good
https://www.youtube.com/watch?v=5bIT1b7lENs - Chú Đại Bi - Tiếng Việt - Có Chữ - Nhạc Võ Tá Hân - good
https://www.youtube.com/watch?v=tgxdLYgMzfg - CHÚ ĐẠI BI - Ca Sĩ Phi Nhung - this is good
https://www.youtube.com/watch?v=_yyTRQ3dp2M - Kinh Chú Đại Bi - Kim Linh (good)
https://www.youtube.com/watch?v=iLPA6qHxkJ0 - Phổ nhạc Chú Đại Bi - Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc - this is good
https://www.youtube.com/watch?v=WXdtKIeI3vo - Avalokiteśvara | Mai Kha (có đọc 12 lời nguyện) - this is good
https://www.youtube.com/watch?v=1KHpGytcdEQ - Thập Chú Đại Từ Đại Bi - Võ Tá Hân - this is good
https://www.youtube.com/watch?v=pDVoMVRCIGM - Trường Ca ĐẠI BI THẬP CHÚ - Võ Tá Hân phổ nhạc
https://www.youtube.com/watch?v=11aNvmdY6dQ - CHÚ ĐẠI BI - Võ Tá Hân phổ nhạc
https://www.youtube.com/watch?v=kaOZaNi9FvU - NIỆM PHẬT CHÚ ĐẠI BI - this is good
https://www.youtube.com/watch?v=OQCtcQKsbq4 - Chú Đại Bi -Tiếng Phạn và Tiếng Việt - this is good
https://www.youtube.com/watch?v=JhrMIJC2v3k - ĐẠI BI TÂM CHÚ (Nhạc Hát Có Chữ To Rõ) 7 BIẾN - Kim Linh - 32 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=_vOo7wPXr3I - CHÚ ĐẠI BI Tiếng Việt - Nghe nhiều được nhiều Lợi ích | Được Sự che chở của Quan Âm Bồ Tát - 3 hours 30 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=otx04kO5cS8 - Nhạc Phật Hay Nhất - Chú Đại Bi - Tiếng Viet - 2 hours
https://www.youtube.com/watch?v=Knr7TVYEPTo - Lang Mai - Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm
https://www.youtube.com/watch?v=-aknBM1oegM - 12 Lời Nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm
https://www.youtube.com/watch?v=920ifR_um74 - Kinh Chú Đại Bi chuyển thành bài hát đủ 21 biến
https://www.youtube.com/watch?v=BfB1sGm5rkM - ĐẠI BI TÂM CHÚ - Chú Đại Bi (21 biến) Có Chữ Cho Phật Tử Hát Theo

https://www.youtube.com/watch?v=DS_SlTloTJY - Chú Đại Bi - Chế Thanh ft Nhật Quốc, Tấn Quốc
https://www.youtube.com/watch?v=ozV7LANJuQY - CHÚ ĐẠI BI - Bé Tú Anh
https://www.youtube.com/watch?v=SDE8TUeSlT8 - Chú Đại Bi - Phi Nhung
https://www.youtube.com/watch?v=np5JJeja55g - KINH CHÚ ĐẠI BI - Kim Linh
https://www.youtube.com/watch?v=b8tb5T7esh8 - Đại Bi Tâm Chú - Kim Linh
https://www.youtube.com/watch?v=CEksJQqOrM0 - chú đại bi remix - by hot girl
https://www.youtube.com/watch?v=e_rypFLxpn4 - CHÚ ĐẠI BI (NDT in Korea) | Hồ Quang Ngọc, Mai Kha, Dương Tôn, Phương Nguyên
https://www.youtube.com/watch?v=cu66s2TC-Oc - ĐẠI BI TÂM CHÚ Version 3 (Karaoke only) - Kim Linh
https://www.youtube.com/watch?v=s9q1bPFR7pM - Chú Đại Bi – Nhạc không lời (rất hay) (1 tiếng 45 phút) (New)
https://www.youtube.com/watch?v=zi0qJHtKUew - Hướng Dẫn Học Tâm Chú Đại Bi - Tiếng Phạn - TỪNG CÂU - SANSKRIT - (Thập nhất diện quan âm chú)
https://www.youtube.com/watch?v=g7_md-JkfpI - Hình + Nghĩa của Đại bi chú xuất tượng - Sanskrit
https://www.youtube.com/watch?v=veOpCV_pqlQ - Tự Học Chú Đại Bi - Tiếng Phạn 21 lần - Có Chữ - Sanskrit
https://www.youtube.com/watch?v=dOdfH6if29U - The Great Compassion Mantra - Buddhist Mantra for Healing and Protection
https://www.youtube.com/watch?v=A0qq97XGf2s - Đại bi chú ( Đạt ma sư tổ)
https://www.youtube.com/watch?v=xML96IwdjB4 - Chú Đại Bi Tiếng Phạn
https://www.youtube.com/watch?v=f8hkxVzV_44 - ĐẠI BI THẦN CHÚ TIẾNG PHẠN -AN LÀNH NGỦ NGON

https://www.youtube.com/watch?v=72luMobA_vI - The Great Compassion Mantra SANSKRIT Lyrics - 1 HOUR - Tibetan Eleven Faced Avalokitesvara Dharani
https://www.youtube.com/watch?v=d_hyNNpE2eI - chú đại bi phổ nhạc lời Việt 1/10
https://www.youtube.com/watch?v=jdn7C5k2FFo - chú đại bi phổ nhạc lời Việt 2/10
https://www.youtube.com/watch?v=Q441Bfq4AhI - chú đại bi phổ nhạc lời Việt 3/10
https://www.youtube.com/watch?v=We1Y5UuXDKA - chú đại bi phổ nhạc lời Việt 4/10
https://www.youtube.com/watch?v=kW3SxISmxso - chú đại bi phổ nhạc lời Việt 5/10
https://www.youtube.com/watch?v=iFfyO40M_xk - chú đại bi phổ nhạc lời Việt 7/10
https://www.youtube.com/watch?v=pxLQx06CO-g - chú đại bi phổ nhạc lời Việt 8/10
https://www.youtube.com/watch?v=KHpjrX-JfuU - chú đại bi phổ nhạc lời Việt 9/10

https://www.youtube.com/watch?v=YGxqI9unluk - HỌC THẦN CHÚ ĐẠI-BI bằng tiếng Phạn SANSKRIT (Phần Mở đầu)
https://www.youtube.com/watch?v=4zCyz449Qbg - HỌC THẦN CHÚ ĐẠI BI bằng TIẾNG PHẠN SANSKRIT lần thứ hai. (Thực Hành 1/4)
https://www.youtube.com/watch?v=d9dkAfLNgeU - HỌC THẦN CHÚ ĐẠI BI bằng TIẾNG PHẠN SANSKRIT lần thứ hai. (Thực Hành 2/4)
https://www.youtube.com/watch?v=491i-V5bXH0 - HỌC THẦN CHÚ ĐẠI BI bằng TIẾNG PHẠN SANSKRIT lần thứ hai. (Thực Hành 3/4)
https://www.youtube.com/watch?v=TEJUFnYbIEw - HỌC THẦN CHÚ ĐẠI BI bằng TIẾNG PHẠN SANSKRIT lần thứ hai. (Thực Hành 4/4)
https://www.youtube.com/watch?v=qFJ-Vv7yml4 - Phiên âm dễ đọc của Thập Chú và Chú Đại Bi (tiếng Phạn)

https://www.youtube.com/watch?v=3l0MFy-_DB0 - KINH CHÚ ĐẠI BI - Kim Linh (Có chữ to rõ cho phật tử hát theo dễ thuộc)
https://www.youtube.com/watch?v=Zs2NMSioXr0 - Chú Đại Bi - Nhiều Ca Sĩ
https://www.youtube.com/watch?v=tgxdLYgMzfg - CHÚ ĐẠI BI - Ca Sĩ Phi Nhung

Quán Thế Âm Bồ Tát:
https://www.youtube.com/watch?v=fMV8jGgphSA - Nếu Muốn Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát Linh Ứng Nhất Định Phải Xem Video Này Mỗi Đêm Phật Bà Phù HỘ - done listening

Năng Lực và Sự Linh Ứng Của Chú Đại Bi:
https://www.youtube.com/watch?v=aqg8Qq_BK3s - Chú Đại Bi & Sự linh ứng của Quan Âm Bồ-tát - Thầy Thích Trí Huệ - done listening
https://www.youtube.com/watch?v=5LnIq59NXFc - Công năng của thần chú đại bi và chú tiêu tai kiết tường
https://www.youtube.com/watch?v=SeH6LL-hiqE - 362. Công Năng Trì Chú (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Tụng - Chú Đại Bi:
https://www.youtube.com/watch?v=qX4wYzirhag - Tụng Chú Đại Bi ( 21 biến, có hào quang ) - Thầy Thích Huệ Duyên
https://www.youtube.com/watch?v=VTGOewPzW0w - Thầy Huyền Diệu tụng Chú đại bi nơi Tháp đại giác Ngày Rằm Tháng Chạp
https://www.youtube.com/watch?v=zv619DHvYNg - Ca sĩ Dương Ngọc Thái tụng kinh mỗi ngày
https://www.youtube.com/watch?v=5PTVqAik2dE - Dương Ngọc Thái Đi Tu Tụng Chú Đại Bi Cực Hay
https://www.youtube.com/watch?v=jU6trjPuKBg - Phóng Sinh Và Bài Pháp, Bổn Phận Và Trách Nhiệm Đối Với Cửu Huyền Thất Tổ - this is the one, listen carefully
https://www.youtube.com/watch?v=I90Tw3C7wAo - Kinh Cứu Khổ - Bạch Y Thần Chú (21 biến)
https://www.youtube.com/watch?v=NAAQku-Cm4U - Một vị sư nỗi tiếng trì chú Đại Bi Tâm Đà Ra Ni rất linh ứng.
https://www.youtube.com/watch?v=SeKqr8jMBZQ - CHÚ ĐẠI BI NHẬT TỤNG (7 BIẾN)
https://www.youtube.com/watch?v=zXqjSoN8NqU - Chú Đại Bi 7 biến - 30 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=5M30hDfIuY0 - CHÚ ĐẠI BI 9 BIẾN - Thầy Thích Trí Thoát
https://www.youtube.com/watch?v=zOmOwzdaXco - Pháp hội trì tụng thần chú Đại Bi tại chùa Cương Xá
https://www.youtube.com/watch?v=13bSFwFfgiY - Chú Đại Bi - Thích Huệ Duyên Tụng
https://www.youtube.com/watch?v=tYQCRqrEFNA - TRÌ TỤNG CHÚ ĐẠI BI ( RẤT HAY VÀ Ý NGHĨA ) - ĐĐ THÍCH PHÁP HÒA
https://www.youtube.com/watch?v=taDw4KYdr9o - Thích Pháp Hòa Tụng Chú Đại Bi
https://www.youtube.com/watch?v=v-h_bY_0lMo - CHÚ ĐẠI BI - THÀY THÍCH PHÁP HÒA TRÌ TỤNG
https://www.youtube.com/watch?v=U18k3YYUU8w - Chú Đại bi - Thầy Thích Pháp Hòa - 5 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=0KFYvC-M3OM - Sư thầy tụng Chú Đại Bi hay nhất từ trước tới nay || Tụng theo vô cùng hiệu nghiệm
https://www.youtube.com/watch?v=lVSXwixqkeo - Tụng - Chú Đại Bi - 50 Biến - Thích Minh Nhẫn
https://www.youtube.com/watch?v=BfhC3xvVmU8 - Kinh chú đại bi - Nghe càng nhiều càng tốt- Giúp dễ ngủ, xua đuổi tà ma
https://www.youtube.com/watch?v=smpDrcs9qYE - TỤNG Kinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, Kinh Phật Giáo Phẩm Phổ Môn, Đ Đ Thích Vạn Mãn
https://www.youtube.com/watch?v=gvvc7e6OXD4 - Tụng Kinh Phổ Môn ( Kinh Cầu An Cứu Khổ Cứu Nạn ) | Đại Đức Thích Vạn Mãn
https://www.youtube.com/watch?v=PQgkBBHS4vA - Chú Đại Bi - Giọng trì chú rất hay, nhẹ nhàng, thanh thoát (trì 21 biến)
https://www.youtube.com/watch?v=CCIUSZlm02s - Chú Đại Bi - 5 biến - có chữ cho Phật tử chưa thuộc - thầy Thích Trí Thoát tụng
https://www.youtube.com/watch?v=vB1H5cwZrE4 - Tụng Kinh Sám Hối Quán Thế Âm Bồ Tát phù hộ độ trì cứu khổ cứu nạn tiêu trừ nghiệp chướng May Mắn
https://www.youtube.com/watch?v=T_9-xLYspkU - Sám Tụng Quán Âm Có Chữ ĐĐ Thích Huệ Duyên
https://www.youtube.com/watch?v=-uPZ4ukjwAA - Sám Quán Thế Âm (Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát)- Thầy Thích Huệ Duyên Tụng
https://www.youtube.com/watch?v=TMocqfUt3SY - Kinh NGŨ BÁCH DANH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT"ĐĐ.THÍCH VẠN MÃN"
https://www.youtube.com/watch?v=hKso1YyP4Zs - Tụng Kinh Từ Bi Thủy Sám [RẤT HAY] - Thầy Thích Huệ Duyên
https://www.youtube.com/watch?v=Cd1SMEblX9Y - Chú Đại Bi — Hồi Hướng
https://www.youtube.com/watch?v=oavvvLVScXE - chú đại bi - 21 BIẾN - T.T Thích Trung Đạo
https://www.youtube.com/watch?v=a-pxmxQuUGc - T.T Thích Trung Đạo - Ngũ Bộ Chú - Chú Đại Bi
https://www.youtube.com/watch?v=PQgkBBHS4vA - Chú Đại Bi - Giọng trì chú rất hay, nhẹ nhàng, thanh thoát (trì 21 biến)
https://www.youtube.com/watch?v=LP9wZbQsDx0 - Tụng ""CHÚ ĐẠI BI"" GIẢI NGHIỆP, TIÊU TAN BỆNH, GIẢI TRỪ LO TOAN VÀ BẤT AN PART 2
https://www.youtube.com/watch?v=rdMtd4r8clk - CHÚ ĐẠI BI (3 biến) | Hợp ca Nhân Duyên Tâm
https://www.youtube.com/watch?v=ozV7LANJuQY - CHÚ ĐẠI BI - Bé Tú Anh
https://www.youtube.com/watch?v=LwCrXIOLFyM - CHÚ ĐẠI BI - THÍCH TÂM NGUYÊN CHỌN LỌC

Giảng Giải Ý Nghĩa Của Chú Đại Bi:
https://www.youtube.com/watch?v=FD92cHF3Y0E - Ý Nghĩa Từng Chữ Của Chú Đại Bi (Phần 1)
https://www.youtube.com/watch?v=CcIKTE_37kA - Cái hồn trong chú đại bi ( Chùa Linh Ứng ĐN )
https://www.youtube.com/watch?v=Iq8LyZHbAn0 - Giảng Về Chú Đại Bi _ HT Tuyên Hóa _ HD - 6 hours
https://www.youtube.com/watch?v=IfiKa8eFle8
https://www.youtube.com/watch?v=qkejweqOPGs - P.1 - GIẢNG NGHĨA 84 CÂU THẦN CHÚ ĐẠI BI
https://www.youtube.com/watch?v=ywNJZHqPfJw - P.2 - GIẢNG NGHĨA 84 CÂU THẦN CHÚ ĐẠI BI
https://www.youtube.com/watch?v=DYShrrVjCjM - Chú Đại Bi
https://www.youtube.com/watch?v=uHyKp6MDp9E - Giảng Thần Chú Đại Bi TUYỆT HAY- Giọng Đọc Tựa hồ ĐỨC PHẬT trầm ấm, âm vang
https://www.youtube.com/watch?v=hhBoZZpXepc - Giảng Chú Đại Bi p1 - Ai có duyên Phật xem video này Phật Bà Quán Âm phù hộ
https://www.youtube.com/watch?v=uHyKp6MDp9E - Giảng Thần Chú Đại Bi TUYỆT HAY- Giọng Đọc Tựa hồ ĐỨC PHẬT trầm ấm, âm vang
https://www.youtube.com/watch?v=Mrc97yZeFq0
https://www.youtube.com/watch?v=MJrEplASpu0

Trừ Bùa Ngải:
https://www.youtube.com/watch?v=MZ24w5aSyqM - TỰ CHỮA VÀ GIẢI KHI BỊ DÍNH BÙA NGẢI - done listening
https://www.youtube.com/watch?v=z9W05VnbY4E - Nhà Sư trả lời về bùa ngải│Rất hay và hữu ích - done listening
https://www.youtube.com/watch?v=ywih0Dn3ZO4 - Cách Hóa Giải Bùa Ngãi (THÍCH TUỆ HẢI ) - done watching

Vấn Đáp:
https://www.youtube.com/watch?v=FCCVnwscwfw - Sư Tinh Cần | Hỏi: Có nên trì CHÚ ĐẠI BI nếu không hiểu ý nghĩa?

Thầy Thích Tụê Hải:
https://www.youtube.com/watch?v=qWvobdJQcfQ - Tam pháp ấn: Vô thường - Phần 1 - Thầy Thích Tụê Hải
https://www.youtube.com/watch?v=FznDILZ_auY - Tam pháp ấn: Vô ngã - Phần 2 - Thầy Thích Tụê Hải
https://www.youtube.com/watch?v=wWu5uXzfQNM - 19 TAM PHAP AN VO NGA
https://www.youtube.com/watch?v=vdsoQ7O43r4 - Công hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm - TT.Thích Tuệ Hải
https://www.youtube.com/watch?v=Ftxa2K5GbQ4 - Ai Có Duyên Với Phật Và Bồ Tát Nên Nghe 1 Lần , Công Hạnh Của Bồ Tát Quán Thế Âm (Rất Hay) - Thầy Thích Tuệ Hải

Thầy THÍCH TRÍ HUỆ:
https://www.youtube.com/watch?v=FFZe_Q-1od0 - (PHẦN 3)NHIỆM MÀU BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM CỨU KHỔ-(TT.THÍCH TRÍ HUỆ)
https://www.youtube.com/watch?v=7jEDDlOWqdQ - (PHẦN 4)NHIỆM MÀU BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM CỨU KHỔ-(TT.THÍCH TRÍ HUỆ)
https://www.youtube.com/watch?v=PxWzaLrgzuM - (PHẦN 5)NHIỆM MÀU BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM CỨU KHỔ-(TT.THÍCH TRÍ HUỆ)
https://www.youtube.com/watch?v=L3Jk28QN0gA - (PHẦN 6)NHIỆM MÀU BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM CỨU KHỔ-(TT.THÍCH TRÍ HUỆ)
https://www.youtube.com/watch?v=HkSWXbAtUXw - Chú Đại Bi và sự linh ứng của Bồ Tát Quán Thế Âm - Phần 3
https://www.youtube.com/watch?v=nNDTqzJy7hc - Chú Đại Bi và sự linh ứng của Bồ Tát Quán Thế Âm - Phần 5
https://www.youtube.com/watch?v=_7NOLPHjSQQ - Trì Quán Thế Âm Bồ Tát được gia hộ (rất hay) Thầy Thích Trí Huệ
https://www.youtube.com/watch?v=_mHY6TwVBoA - Bồ-tát hóa thân Ta-bà linh hiển
https://www.youtube.com/watch?v=MNcCysGdYFw - QUÁN ÂM CỨU KHỔ PHẦN 3 CON TÔI XUẤT GIA_ĐĐ. THÍCH TRÍ HUỆ
https://www.youtube.com/watch?v=_WZ3appSR_8 - Ở đâu có Quan Âm khổ tan ở đó (hay lắm) Thầy Thích Trí Huệ
https://www.youtube.com/watch?v=qST6Wi8_5Uk - Bồ-tát hóa thân
https://www.youtube.com/watch?v=QIIqu1zGiyk - Bốn điều hạnh phúc cho người niệm Phật
https://www.youtube.com/watch?v=4AzL8L0MzTI
https://www.youtube.com/watch?v=D7NowWekSjM
https://www.youtube.com/watch?v=RAFob_Q1G4w
https://www.youtube.com/watch?v=fo6ZvfmHMr8
https://www.youtube.com/watch?v=3_KFUhyR0dY
https://www.youtube.com/watch?v=IqWcRYg6ELM
https://www.youtube.com/watch?v=cN30LkiUIFM
https://www.youtube.com/watch?v=DrCxkJ8R4_w
https://www.youtube.com/watch?v=q1mmkoMm2l0
https://www.youtube.com/watch?v=75xPEA6DiX8
https://www.youtube.com/watch?v=HZ5Exq6O6Tw
https://www.youtube.com/watch?v=Hh-RVv_m6RA
https://www.youtube.com/watch?v=wyJDXxqfpXc
https://www.youtube.com/watch?v=lRXzyrqnsMc - Bảy thiện pháp làm nên hiền thánh - Thầy Thích Trí Huệ
https://www.youtube.com/watch?v=OyPWJQunOPY - Sáu pháp diệt trừ bản ngã
https://www.youtube.com/watch?v=kNxDwwaIYUo - Bát-nhã tâm kinh
https://www.youtube.com/watch?v=0wQZMgy3Fz4 - Ba Công Hạnh Của Quan Thế Âm Bồ Tát (rất hay) Thầy Thích Trí Huệ
https://www.youtube.com/watch?v=sP_AQHU_BlA - Chú Đại Bi và sự linh ứng của Quán Thế Âm - Thầy Thích Trí Huệ
https://www.youtube.com/watch?v=f8do0DVMR9I - Cách trị bệnh thông thường bằng đông y Thích Trí Huệ
https://www.youtube.com/watch?v=x0cCLpnDlY0
https://www.youtube.com/watch?v=BG1Pl5sDMaM
https://www.youtube.com/watch?v=5QRUtM0HVtg - Quán Thế Âm Bồ Tát và Năm Pháp - Thầy Thích Trí Huệ
https://www.youtube.com/watch?v=dGiKU3_tzoI
https://www.youtube.com/watch?v=AeQd2Jc8C_Y
https://www.youtube.com/watch?v=Jsk2k-cYtJg
https://www.youtube.com/watch?v=bgJwq3dFZ-o - Niệm Quan Thế Âm Bồ Tát sao cho hiệu quả || Thầy Thích Trí Huệ
https://www.youtube.com/watch?v=b_nLYKh5bcE - wWw.PhapThi.Net - Trở về từ cửa tử thần - Thích Trí Huệ
https://www.youtube.com/watch?v=sqLCvPkhtIk - Chú Đại Bi và Sự linh ứng của Quan Âm Bồ Tát Thầy Thích Trí Huệ
https://www.youtube.com/watch?v=0vJfYoY5OU8 - Quán Âm Cứu Khổ Phần 2_Trì Chú Đại Bi Niệm Phật Cứu Mình( rất hay).flv - Thầy Thích Trí Huệ
https://www.youtube.com/watch?v=FSt9eUIVEYY - Lợi Ích của Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn Thầy Thích Trí Huệ
https://www.youtube.com/watch?v=UGRSrdWyhgo - Công năng của thập chú
https://www.youtube.com/watch?v=sh5hL1gonv0 - Ý nghĩa Chuẩn Đề - Oai linh câu thần chú
https://www.youtube.com/watch?v=DHug6eOdcss - Thuyết Pháp - Ý Nghĩa Của Thần Chú Đại Bi - Thầy Thích Trí Huệ
https://www.youtube.com/watch?v=AJZBVtt7CNA - Công đức trì mật chú
https://www.youtube.com/watch?v=sne-kFfKoF4 - Uống nước trì chú đại bi hết bệnh
https://www.youtube.com/watch?v=tpwMB3SWoLU - Ý nghĩa Thần chú Đại Bi
https://www.youtube.com/watch?v=TwXTo3-R6qU - Trì chú và hồi hướng [đúng cách!] || Đại đức Thích Trí Huệ
https://www.youtube.com/watch?v=F3QcESrJRzI - Ăn chay trị Bệnh và các món Ăn Chay (rất hay) Thầy Thích Trí Huệ
https://www.youtube.com/watch?v=0YWngFbP0JM - Quan Âm cứu khổ: Trì Đại Bi, niệm Phât cứu mình
https://www.youtube.com/watch?v=KoUsicDJ-o8 - Chuyện lạ bên tây phap tang || Thích Trí Huệ
https://www.youtube.com/watch?v=CFIP2Emgh2g
https://www.youtube.com/watch?v=0YWngFbP0JM - Quan Âm cứu khổ: Trì Đại Bi, niệm Phât cứu mình - Thầy Thích Trí Huệ
https://www.youtube.com/watch?v=zSpH6km3Igg
https://www.youtube.com/watch?v=-x3a6QKT8Ew - Mẹ quan âm cứu khỗ || Giảng sư Thích Trí Huệ
https://www.youtube.com/watch?v=-nzPxADDGcE - Chú Đại Bi Sự Nhiệm Màu Ý Nghĩa Chú Đại Bi, Ai Có duyên Với Phật NGhe Phật Bà Phù Hộ Cứu Khổ Cứu Nạn
https://www.youtube.com/watch?v=OrIj6kcvMEk - Tạo công đức trong ngày lễ Vía Quan Âm (hay lắm) Thầy Thích Trí Huệ
https://www.youtube.com/watch?v=bgJwq3dFZ-o - Niệm Quan Thế Âm Bồ Tát sao cho hiệu quả || Thầy Thích Trí Huệ
https://www.youtube.com/watch?v=DHug6eOdcss - Thuyết Pháp - Ý Nghĩa Của Thần Chú Đại Bi - Thầy Thích Trí Huệ - should listen again
https://www.youtube.com/watch?v=UAXvPFIUQj0 - Nên Trì Tụng CHÚ ĐẠI BI vào Thời Gian Nào trong ngày - Trước khi ngủ nằm tụng Có Được không ?

Thầy Thích Tuyên Hóa:
https://www.youtube.com/watch?v=Iq8LyZHbAn0
https://www.youtube.com/watch?v=CmJiHYS4kr0 - Chú đại bi tiêu trừ tai nạn Hòa thượng Tuyên Hóa khai thị
https://www.youtube.com/watch?v=g4SHsKApe8U - Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát Nhiệm Mầu Không Thể Nghĩ Bàn - Hòa Thượng Tuyên Hóa
https://www.youtube.com/watch?v=OIpwufu-5gc - Chú Đại Bi - Hòa Thượng Tuyên Hóa Giảng
https://www.youtube.com/watch?v=NT_-hjSuPy8 - Thần chú đại bi nhiệm mầu không thể nghĩ bàn Hòa Thượng Tuyên Hóa khai thị
https://www.youtube.com/watch?v=GYjjx98Alvo - Ý Nghĩa Ba Ngày Vía Quan Âm - Thích Pháp Hòa
https://www.youtube.com/watch?v=px1AQc5ihxI - Linh Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Là Có Thật - Đại Bi Chú Giảng Giải
https://www.youtube.com/watch?v=AI7_RrVrwYI
https://www.youtube.com/watch?v=2irOryR_33k - Giảng Giải Chú Đại Bi Phần 1 - HT Thích Tuyên Hóa
https://www.youtube.com/watch?v=l1OL1-IeaS8 - Thần Lực Chú Đại Bi - HT Thích Tuyên Hóa
https://www.youtube.com/watch?v=Hmo0U-KI5M8 - Giảng Chú Đại Bi p2 - Ai có duyên Phật xem video này Phật Bà Quán Âm phù hộ
https://www.youtube.com/watch?v=ETzzN-LhgjY - CHÚ ĐẠI BI - GIẢNG GIẢI - Hòa Thượng Tuyên Hóa
https://www.youtube.com/watch?v=hhBoZZpXepc - Giảng Chú Đại Bi p1 - Ai có duyên Phật xem video này Phật Bà Quán Âm phù hộ
https://www.youtube.com/watch?v=v5GMh11j8Lg - Chú Đại Bi Giảng Giải - Hòa Thượng Tuyên Hóa
https://www.youtube.com/watch?v=7AVjnReef3I - Phần 2 - Giảng Thần Chú Đại Bi TUYỆT HAY- Giọng đọc tựa hồ ĐỨC PHẬT nhẹ nhàng thanh thoát
https://www.youtube.com/watch?v=azypMwCOznA - TRỌN BỘ - Giảng Giải Thần Chú Đại Bi TUYỆT HAY - Ý Nghĩa, Cách Tụng Chú ĐẠI BI
https://www.youtube.com/watch?v=eQLR4jcYZOU - Sự Nhiệm Màu Của Chú Đại Bi Ai Có Duyên Nghe Kinh Này Quan Âm Cứu Khổ Cứu Nạn Gặp Nhiều May Mắn P1

Thầy Thích Trung Đạo:
https://www.youtube.com/watch?v=TSL-ZjQdR0g
https://www.youtube.com/watch?v=O8iF71j9Tmk

Thầy Thích Pháp Hòa:
https://www.youtube.com/watch?v=gTHyhQzaHaY
https://www.youtube.com/watch?v=moxzDC1ie8U - CLIP này sẽ giúp bạn có ĐỘNG LỰC LẠY QUAN ÂM mỗi ngày - Thầy Thích Pháp Hòa (truyền động lực)
https://www.youtube.com/watch?v=4hCfcaIXxfA - Vì sao tụng kinh như ca hát? (vấn đáp) Thầy Thích Pháp Hòa
https://www.youtube.com/watch?v=KhQm5GQR04M - Vấn đáp - Mỗi ngày Trì Chú Đại Bi 1 TIẾNG thì có KẾT QUẢ gì không ?
https://www.youtube.com/watch?v=yCbx9mJbwq0 - Giải thích về TỤNG CHÚ ĐẠI BI mỗi ngày - Thích Pháp Hòa (rất bổ ích)
https://www.youtube.com/watch?v=7AVjnReef3I - Phần 2 - Giảng Thần Chú Đại Bi TUYỆT HAY- Giọng đọc tựa hồ ĐỨC PHẬT nhẹ nhàng thanh thoát
https://www.youtube.com/watch?v=DXCinnrQ-Mo - Cười đau bụng với một số pháp danh của Phật tử | Thầy Pháp Hòa
https://www.youtube.com/watch?v=kwYwHng-MRY - Ý Nghĩa Ngày Vía Quán Thế Âm Thích Pháp Hòa
https://www.youtube.com/watch?v=2uxlD0u6gPE - VẤN ĐÁP - Vì sao lại có 3 NGÀY VÍA QUAN ÂM - Thầy Thích Pháp Hòa (rất mới và ý nghĩa)
https://www.youtube.com/watch?v=CGwnVm51KRU

Thầy Thích Nhật Từ:
https://www.youtube.com/watch?v=kMTWYUyVJqs - Vấn đáp: Thần chú Đại Bi, tái sinh và hóa thân, hoằng pháp cho người dân tộc thiểu số
https://www.youtube.com/watch?v=oc27YlzCN38
https://www.youtube.com/watch?v=LDr-Lodnd-A

Thầy Thích Chân Quang:
https://www.youtube.com/watch?v=L2cJShqCqGo - Sự linh ứng của Bồ Tát Quán Thế Âm - TT. Thích Chân Quang
https://www.youtube.com/watch?v=N66dlpgmQVA

Thầy Thích Thiện Tuệ:
https://www.youtube.com/watch?v=8orUxohveQs - 287. Sự Linh Ứng Của Bồ Tát Quan Âm (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Thầy Thích Trí Minh:
https://www.youtube.com/watch?v=oS5YVc-xwhQ - Cùng cầu nguyện QUAN ÂM vì sao có người được LINH ỨNG, người không được linh ứng?

Thầy Thích Tịnh Từ:
https://www.youtube.com/watch?v=RubQHSeNTR8 - Sự Nhiệm Màu Chú Đại Bi Và Truyện Linh Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn,Phật PHáp Nhiệm Màu
https://www.youtube.com/watch?v=ml1P6EvSYOs - Chuyện thật 100% về BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM Cứu Khổ Cứu Nạn | Hãy Nghe 1 Lần
https://www.youtube.com/watch?v=UsY75oGsBoo - Những Mẫu Chuyện Linh Ứng Quán Thế Âm - Thích Tịnh Từ

42 Ấn Pháp:
https://www.youtube.com/watch?v=nAuYtZrWLlk - 42 Thu Nhan Ấn Pháp Của Thần chú Đại bi /Người Tu nên hành Tri_Quan Tinh
https://www.youtube.com/watch?v=p-w_Kc-psEc
https://www.youtube.com/watch?v=lvwrk_ilJFM

500 Lạy:
https://www.youtube.com/watch?v=NioIc2vYQ4E - Khóa Lễ Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm 500 Lạy - Chùa Phật Ngọc Xá Lợi (Tân Ngãi - Tp Vĩnh Long)
https://www.youtube.com/watch?v=7_tx9yNH8nM - Nghi Thức Lạy 500 Danh Hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát - Thích Giác Nhàn
https://www.youtube.com/watch?v=pAipspXlEGg - Lễ vía Bồ tát Quán Thế Âm 500 Lạy - TT. Thích Trí Thoát
https://www.youtube.com/watch?v=AhgamfyUlJ4 - Hướng Dẫn Đảnh Lễ 500 Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm
https://www.youtube.com/watch?v=5Hx5vatjhD0 - Lạy Ngũ Bách Hồng Danh 500 danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát Tịnh Độ Đạo Tràng CHùa Hưng Thiền
https://www.youtube.com/watch?v=Bk_68V-AWH4 - 12 Hạnh Nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm ( Thầy Thích Giác Nhàn giảng, Rất hay)
https://www.youtube.com/watch?v=cSwLcUtP77M - Đảnh Lễ 500 danh hiệu Bồ tát quan âm tại Chùa Linh Phước
https://www.youtube.com/watch?v=nRISukIBrLM - LẠY 500 DANH HIỆU QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT CHÙA LINH PHƯỚC 2017
https://www.youtube.com/watch?v=AJm3WSTHrks - Pháp Hội Lạy Ngũ Bách Danh Tại Chùa Đại Tòng Lâm - 19/2/Ất Mùi
https://www.youtube.com/watch?v=APEvwn2Nzng - Ý NGHĨA & LỢI ÍCH LẠY NGŨ BÁCH DANH
https://www.youtube.com/watch?v=sqja1CN39s8 - Tổ Đình Hộ Pháp Tổ chức Lễ Phật - Tâm An - Thân Khỏe
https://www.youtube.com/watch?v=TMocqfUt3SY - Kinh NGŨ BÁCH DANH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT"ĐĐ.THÍCH VẠN MÃN"
https://www.youtube.com/watch?v=NioIc2vYQ4E - Khóa Lễ Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm 500 Lạy - Chùa Phật Ngọc Xá Lợi (Tân Ngãi - Tp Vĩnh Long)
https://www.youtube.com/watch?v=TCtjWhVRpu0 - Tụng Kinh NGŨ BÁCH DANH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
https://www.youtube.com/watch?v=9o-86aMy39E - LỄ VÍA QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT .CHÙA LINH PHƯỚC. LẠY 500 LẠY
https://www.youtube.com/watch?v=g1s4DssKYvA - 19/2 Toàn Cảnh Lễ vía Bồ tát Quán Thế Âm 500 Lạy - TT. Thích Trí Thoát - Cực Kỳ Oai Nghiêm
https://www.youtube.com/watch?v=TwIcuzq67e0 - 2013-09 Công Đức Lễ Niệm 500 Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm-Tập 1
https://www.youtube.com/watch?v=DbHbNweeVa4 - Công đức lạy Ngũ bách danh Quan Thế Âm Bồ-tát
https://www.youtube.com/watch?v=XxIFXJo_IHE - Ngũ Thừa Phật Giáo - Thầy Thích Phước Tiến 2017
https://www.youtube.com/watch?v=etqfFu5FJ3Y Nghi Thuc Lay 500 Danh Hieu Quan The Am Bo Tat Thich Giac Nhan clip1
https://www.youtube.com/watch?v=3W67wvsoAWo - Lạy Ngũ Bách Danh Quan Thế Am Bồ Tát 500 Lạy
https://www.youtube.com/watch?v=-nOF8Fw_SxM - Via Bo Tat Quan The Am Ngay 19/6/2018 (al) - 500 Lay
https://www.youtube.com/watch?v=-RzUS4lcX-w - Kinh Ngũ bách danh Quán Thế Âm trừ diệt trọng tội, cầu gì được nấy
https://www.youtube.com/watch?v=VsNQZoH7R6I - Lễ ngũ bách danh Quan âm Bồ tát Cư sĩ Bồ tát giới Nguyễn Văn Thắng
https://www.youtube.com/watch?v=GCCRGurTryw - CHÙA THẤT BỮU-TỖ CHỨC- LẠY 500- DANH HIỆU BỒ TÁT QUAN ÂM/NGÀY/19/11/ÂM LICH- 2018

Thầy Thích Huyền Châu:
https://www.youtube.com/watch?v=PpmwyxdPKRg - Thích Huyền Châu - Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni - 10/12, đề tài 8: 42 Thủ Ấn của BTQTÂ
https://www.youtube.com/watch?v=PnawMs2loKc
https://www.youtube.com/watch?v=ZhrdXHBnu8U

Thầy Thích Hằng Trường:
https://www.youtube.com/watch?v=Y8d3TKR4wuE - Sự mầu nhiệm của chú Đại Bi (phần 1)
https://www.youtube.com/watch?v=9pQvRvQlVI4
https://www.youtube.com/watch?v=rLx4bRESW68
https://www.youtube.com/watch?v=FD92cHF3Y0E - Ý Nghĩa Từng Chữ Của Chú Đại Bi (Phần 1)

Diệu Pháp Âm:
https://www.youtube.com/watch?v=2irOryR_33k - Giảng Giải Chú Đại Bi Phần 1 - Diệu Pháp Âm
https://www.youtube.com/watch?v=x4pjxwfDM0g - Giảng Giải Chú Đại Bi Phần 2 - Diệu Pháp Âm
https://www.youtube.com/watch?v=4fhDB2ic30c - Giảng Giải Chú Đại Bi Phần 3 - Diệu Pháp Âm
https://www.youtube.com/watch?v=IcjrmxraG4I
https://www.youtube.com/watch?v=1OIYVAZrd1I
https://www.youtube.com/watch?v=LRy7hx0R5Fk

Thích Phước Tiến:
https://www.youtube.com/watch?v=8Qx2yZHrsBk - Nguồn Gốc Và Mật Nghĩa Chú Đại Bi (KT64) - Thích Phước Tiến 2016
https://www.youtube.com/watch?v=PtS4HuxsAiM - Bồ Tát Quán Thế Âm - Tín Ngưỡng Và Triết Lý - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Lz_h9lTRMac - Ý Nghĩa Đại Bi Thần Chú-Thấy Phước Tiến Thuyết Giãng

Thầy Diệu Huệ:
https://www.youtube.com/watch?v=Zh7ITU_EQDQ - Thần chú Đại Bi 2/8
https://www.youtube.com/watch?v=KxuLBLcyGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=F4T0dregRvo

Các Thầy Khác:
https://www.youtube.com/watch?v=6vzSFysy_2Q - Sức mạnh Quan Thế Âm - TT. Thích Lệ Trang
https://www.youtube.com/watch?v=Jlkf1cGfyNY - SỰ LINH ỨNG CỦA BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM - GIA TRÌ LỰC CỦA QUAN ÂM HT THÍCH TRÍ QUẢNG
https://www.youtube.com/watch?v=aqg8Qq_BK3s - Chú Đại Bi & Sự linh ứng của Quan Âm Bồ-tát
https://www.youtube.com/watch?v=4zSCgrrCUMY - Quan Âm cứu khổ
https://www.youtube.com/watch?v=XlnIsdJZXZo - LINH ỨNG THẦN CHÚ ĐẠI BI - CHỈ VỚI "BẢO ẤN" NÀY MANG ĐẾN LỢI LẠC CHO CHÚNG TA
https://www.youtube.com/watch?v=jcmEtn9RJz8 - Sự mầu nhiệm của chú Đại Bi (phần 1) - tiếp theo
https://www.youtube.com/watch?v=ZcYHDvEllPY - Nếu bạn không cảm nhận được sự linh ứng của BỒ TÁT Quan Thế Âm hãy nghe bài giảng này
https://www.youtube.com/watch?v=QFz0Ejm93d8
https://www.youtube.com/watch?v=kwnyGXxaYZg - Phật Thuyết Nhân Quả - CON CHÓ CÁI
https://www.youtube.com/watch?v=alQeikEqnWc - Lợi ích to lớn của việc trì chú ĐẠI BI mỗi ngày trước khi ngủ… nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát
https://www.youtube.com/watch?v=jTIx_t5_e2M - Linh ứng nhiệm màu khi trì tụng CHÚ ĐẠI BI năng lực bất tư nghì của Bồ Tát Quan Thế Âm
https://www.youtube.com/watch?v=9RjlAus5SXk - Muốn Cầu Nguyện BỒ TÁT 100% linh ứng hãy nên nghe dù chỉ 1 lần - Truyện Nhân Quả Phật Giáo Hay Nhất
https://www.youtube.com/watch?v=honzXPcijXI - Giảng về ý nghĩa Thần Chú Đại Bi
https://www.youtube.com/watch?v=Ac1X5I4Fw0E - Bồ Tát Quán Thế Âm - Hòa thượng Thích Thanh Từ giảng
https://www.youtube.com/watch?v=6vzSFysy_2Q
https://www.youtube.com/watch?v=OoYBo-GdHoE - Sư thầy CHỈ CÁCH CẦU NGUYỆN QUÁN THẾ ÂM ĐƯỢC LINH ỨNG - Đừng bỏ qua nhé - Rất hay
https://www.youtube.com/watch?v=dzt5C0-2_B0 - muốn Linh Ứng 100% khi Cầu Nguyện Bồ Tát thì Phải Làm Đúng Điều Này.
https://www.youtube.com/watch?v=bV0jZlrTrbo - Linh Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát - Từ Bi Cứu Khổ Cứu Nạn
https://www.youtube.com/watch?v=Zh7ITU_EQDQ - Thần chú Đại Bi 2/8
https://www.youtube.com/watch?v=l1OL1-IeaS8 - Thần Lực Chú Đại Bi
https://www.youtube.com/watch?v=ql0uauESf2Q - Ý nghĩa và tác dụng quá hay của Chú Đại Bi
https://www.youtube.com/watch?v=j2XxR80ZhsY - Lợi Ích Của Chú Đại Bi - TT.Thích Thiện Mỹ
https://www.youtube.com/watch?v=hfGYk3ZWPNk - Chuyện có thật 100% trì Chú Đại Bi Linh Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn | Phật pháp Nhiêm màu
https://www.youtube.com/watch?v=dzt5C0-2_B0 - muốn Linh Ứng 100% khi Cầu Nguyện Bồ Tát thì Phải Làm Đúng Điều Này..
https://www.youtube.com/watch?v=HC4mFwHG-gw - Hướng dẫn cách tụng Kinh Phật – Chú Đại bi đúng cách
https://www.youtube.com/watch?v=alQeikEqnWc - Lợi ích to lớn của việc trì chú ĐẠI BI mỗi ngày trước khi ngủ… nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát
https://www.youtube.com/watch?v=OoYBo-GdHoE - Sư thầy CHỈ CÁCH CẦU NGUYỆN QUÁN THẾ ÂM ĐƯỢC LINH ỨNG - Đừng bỏ qua nhé - Rất hay
https://www.youtube.com/watch?v=jTIx_t5_e2M - Linh ứng nhiệm màu khi trì tụng CHÚ ĐẠI BI năng lực bất tư nghì của Bồ Tát Quan Thế Âm
https://www.youtube.com/watch?v=7PKrgCRjuMk - Tụng chú đại bi mà KHÔNG HIỂU GÌ thì không được GIA HỘ đúng không?
https://www.youtube.com/watch?v=31tMY4h1IdE - Muốn Lời Nguyện Cầu Được Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Linh Ứng Thì nên nghe Để Biết Điều Này
https://www.youtube.com/watch?v=2c7lv1c48wc - Lễ Vía Bồ Tát Quan Âm 19 / 9 / 2014 Tại Chùa Đại Tòng Lâm - ĐĐ Thích Giác Nhàn
https://www.youtube.com/watch?v=DRhRKIhawUE - Tụng chú Đại bi vào thời gian nào trong ngày? vừa tụng VỪA NẰM có được không?

Sự Tích Quán Thế Âm - Truyền Thuyết Quán Thế Âm Bồ Tát:
https://www.youtube.com/watch?v=gsTWoEt_WLc - Truyền thuyết về Bồ Tát Quán Thế Âm
https://www.youtube.com/watch?v=fJfeAsgFzwY - Truyền Thuyết QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT Có thật 100% - TINH HOA PHẬT GIÁO
https://www.youtube.com/watch?v=EG68QQ01uvY - Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát - Quán Thế Âm Bồ Tát Là Có Thật - TINH HOA PHẬT GIÁO

Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 8 - Chùa Hoằng Pháp:
https://www.youtube.com/watch?v=XitRUXjcyOE
https://www.youtube.com/watch?v=ZIzrOtVlDWw
https://www.youtube.com/watch?v=fHTlsNzRq5g
https://www.youtube.com/watch?v=nL4YFfF3D1Q
https://www.youtube.com/watch?v=cpzhGWswz14
https://www.youtube.com/watch?v=fLZBlQ4ecB0
https://www.youtube.com/watch?v=a84FArxRUBg
https://www.youtube.com/watch?v=OeO5GAuP0GA
https://www.youtube.com/watch?v=3Vngq5VhFuk
https://www.youtube.com/watch?v=jRh_omAgtUk
https://www.youtube.com/watch?v=kCnFR1XJJfI
https://www.youtube.com/watch?v=n8eFM9xHqnA
https://www.youtube.com/watch?v=cEHwWeGdrSU - Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 24 - Chùa Hoằng Pháp

Cam Lộ:
https://www.youtube.com/watch?v=GcbmLh1Ou8M - CAM LỘ PHƯƠNG ĐẲNG GIỚI ĐÀN - LỄ TẤN HƯƠNG VÀ QUÁ ĐƯỜNG LỄ TẠ GIỚI SƯ - DVD12
https://www.youtube.com/watch?v=ATTimv3kvAA - Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ 20/9 P1

Sự Linh Ứng Của Quán Thế Âm:
https://www.youtube.com/watch?v=ZVLy-1zxgsU - Chuyện có thật - Ngỡ ngàng trước những linh ứng vi diệu của Chú Đại Bi - done watching

https://www.youtube.com/watch?v=a6BP_y4pVSQ&list=RDMEZmS1puMIg&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=-8ETWPIYmAk&list=RDMEZmS1puMIg&index=26

Các tên khác của Chú Đại Bi:

  1. Quảng đại Viên mãn
  2. Vô ngại Đại bi
  3. Cứu khổ Đà la ni
  4. Diên thọ Đà la ni
  5. Mãn nguyện Đà la ni
  6. Diệt ác thú Đà la ni
  7. Phá ác nghiệp chướng Đà la ni
  8. Tối siêu thượng Đà la ni
  9. Thiên thủ thiên nhãn Quán Thế Âm Bồ tát Quảng đại Viên mãn Vô ngại Đại bi tâm Đà la ni.

Hiệu lực của Chú Đại Bi:

Những ai phát nguyện nhất tâm trì tụng thì sẽ được tiêu trừ tội chướng trong đời nầy và kiếp vị lai. Trong giây phút lâm chung, nếu mình tự niệm hoặc được thiện tín thành tâm hộ niệm thì sẽ được vãng sanh hoặc đến quốc độ mà mình muốn đến. Có đức Phật A Di Đà và chư vị Bồ tát thùy từ tiếp dẫn.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License