Kinh Bát Nhã

kinh

Nhạc:
https://www.youtube.com/watch?v=SHK3A9hJ20k - Bát nhã ba la mật đa tâm kinh có chữ (tiếng phạn)
https://www.youtube.com/watch?v=n6oGPTVPFB4 - Bát nhã Tâm Kinh - Phổ nhạc: Võ Tá Hân

Tụng:
https://www.youtube.com/watch?v=nMG9T9xdlj0 - Bát Nhã Tâm Kinh (Nghĩa Việt) - Thầy Thích Trí Thoát tụng

Giảng Giải:
https://www.youtube.com/watch?v=094-8R7vSA8 - Ý Nghĩa Của Kinh Bát Nhã - Thầy Thích Nhật Từ - 3 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=q-j8_NUBxWI - Bát Nhã Tâm Kinh Phần 1 - Thầy Thích Phước Tiến
https://www.youtube.com/watch?v=WfnKIzxEr-8 - Bát Nhã Tâm Kinh Phần 2 - Thầy Thích Phước Tiến
https://www.youtube.com/watch?v=kyl7rxGGkGo - Tánh Không - Nền Tảng Triết Học Đại Thừa - Thầy Thích Phước Tiến
https://www.youtube.com/watch?v=k67ofokQqU4 - Giải Nghĩa Kinh Bát Nhã Tâm Kinh - HT Thích Thanh Từ
https://www.youtube.com/watch?v=T57v4hGiKmw - Bát Nhã Tâm Kinh….. Hòa Thượng Tuyên Hóa Giảng Thuật
https://www.youtube.com/watch?v=xYJr5MKN5ZQ - Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật - Phật Pháp Vô Biên
https://www.youtube.com/watch?v=sDR_5-v0mFE - Bát Nhã Tâm Kinh - Hòa Thượng Tuyên Hóa Giảng
https://www.youtube.com/watch?v=fnS0EMuF-U8 - Bát Nhã Tâm Kinh (rất sâu sắc) | Thầy Thích Minh Niệm Thuyết Giảng Mới Nhất
https://www.youtube.com/watch?v=sH84OWDj0Oo - Trái Tim của Hiểu Biết (Bát Nhã Tâm Kinh) - Thích Nhất Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=MMEt03EGLJk - Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Lược Giải (2) - HT Thích Duy Lực
https://www.youtube.com/watch?v=sDR_5-v0mFE - Bát Nhã Tâm Kinh - Hòa Thượng Tuyên Hóa
https://www.youtube.com/watch?v=4jNNhYuO9-U - Chữ KHÔNG trong bài kinh Bát Nhã
https://www.youtube.com/watch?v=o8j4xKSKHG4 - Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo
https://www.youtube.com/watch?v=4jNNhYuO9-U - Chữ KHÔNG trong bài kinh Bát Nhã Đầy ý nghĩa Hay
https://www.youtube.com/watch?v=McbR1NfvLtE - Đức Phật Thuyết Giảng Về Tánh Không Và Vô Ngã
https://www.youtube.com/watch?v=kp9JHgUtyVg - Bát Nhã không gian chim Bằng tung cánh - Tâm Tịnh
https://www.youtube.com/watch?v=7WBVYgwXoAs - Vô Ngã Vô Ưu
https://www.youtube.com/watch?v=7DR7tt138W4 - Sắc và KHÔNG trong Bát Nhã Tâm Kinh - HT Thích Đắc Huyền
https://www.youtube.com/watch?v=a8rVbmwqH3Y - Thầy Minh Niệm Mới Nhất 2018 || Bát Nhã Tâm Kinh
https://www.youtube.com/watch?v=_DtlcNHGUIY - Hỏi đáp về Không, Vô tướng, Vô tác, Vô cầu - Nền tảng Giáo pháp của Đức Phật -HT Viên Minh

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License