Buddhism Videos

buddhism

https://www.youtube.com/watch?v=2HNjnr84j9w
https://www.youtube.com/watch?v=wpa1hdh88JE - done watching
https://www.youtube.com/watch?v=RCjouACFJUk
https://www.youtube.com/watch?v=CE6nkB8Y5nU

https://www.youtube.com/watch?v=etVHHa4IpeM - Music
https://www.youtube.com/watch?v=eytfr21V5Ok - 7 Difficult But Simple Buddhist Habits That Will Change Your Life

https://www.youtube.com/watch?v=xQiP24tkiiw
https://www.youtube.com/watch?v=gttF8xbDMK4
https://www.youtube.com/watch?v=tPuq5x75N_Q

https://www.youtube.com/watch?v=bAxRFUbf5JM
https://www.youtube.com/watch?v=KOEXkaow0ko - Discovering Buddhism
https://www.youtube.com/watch?v=tMDFB5vcS_M
https://www.youtube.com/watch?v=KGLiw6J6uhM - Dharma Gaze: Practices of Buddhism and Poetry—An Evening with Anne Waldman
https://www.youtube.com/watch?v=fP5MZp0540o - "Dharma Poems" by Michael Erlewine, Part-1
https://www.youtube.com/watch?v=JXj5X8X7LXw - Bốn điều chẳng thể tránh: Thiền và Đời Sống _115

https://www.youtube.com/watch?v=h8ubdov6CWQ - 36 Vi To Thien Tong - part 1
https://www.youtube.com/watch?v=c6ikfaUibOk - Thich Phuoc Tien

HT Thich Thai Sieu
https://hoavouu.com/p69/1/ht-thich-thai-sieu
http://viendongdaily.com/ht-thai-sieu-sap-den-dao-trang-tu-bi-ogo83y4b.html

HT Thich Tinh Từ

https://www.youtube.com/watch?v=sBXd_q3lxDg - Xa loi Phat
https://www.youtube.com/watch?v=-1nXauSQgPo
https://www.youtube.com/watch?v=N4bA0jDirXc

https://www.youtube.com/watch?v=FE4CvjrfOrU - Vô Môn Thiền Tự - Trả Lời Phỏng Vấn với Phương Thanh

https://www.youtube.com/watch?v=73hsrEUTNcw - THIỀN YÊN LẶNG - TT. THÍCH GIÁC NHIÊM
https://www.youtube.com/watch?v=QnJIjEAE41w - My Path To Becoming A Buddhist | Emma Slade
https://www.youtube.com/watch?v=8qxxDzIP72Q - Su Tich Chu Dai Bi
https://www.youtube.com/watch?v=BbZCfWZI6qE - Jesus was a Buddhist Monk
https://www.youtube.com/watch?v=6EdGcKEWEk8 - 36 vị Tổ Thiền tông: Tổ 2 - A Nan Đà
https://www.youtube.com/watch?v=iTL7ABV-sys - Thái độ và lối sống của chúng ta ngày nay - Thích Tâm Nguyên
https://www.youtube.com/watch?v=YCq_amwGx78
https://www.youtube.com/watch?v=AaTtQxmsEsE
https://www.youtube.com/watch?v=4dnIPaF_DEM
https://www.youtube.com/watch?v=E7NhBE0B7gs
https://www.youtube.com/watch?v=Nr0k8ufDVxo
https://www.youtube.com/watch?v=lvG_VvTjcL0
https://www.youtube.com/watch?v=lOVLh7FB6uc
https://www.youtube.com/watch?v=pZtS-CbBfDY
https://www.youtube.com/watch?v=rutgqsjmlkU
https://www.youtube.com/watch?v=kgqCxVbsiQc
https://www.youtube.com/watch?v=Ms4Bw136oY0
https://www.youtube.com/watch?v=M6QNqrj9t2Y

https://www.youtube.com/watch?v=qbnpxOAzWYc&list=RDQM8yKmYKBt5kk&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=3EzxOV24KR4&list=PLtsIekDrMPtUdQKR-gBpIYXVYevwWM-Ty

http://www.youtube.com/watch?v=hdvOg19Ozz0 - C

https://www.youtube.com/watch?v=sq_aV0cT45Q&list=TLxM2WgF4r0XoyOTAzMjAxNg
https://www.youtube.com/watch?v=S7x_0AdVccg&list=TLvs5E2Br5ricyNDExMjAxNQ
https://www.youtube.com/watch?v=PKRfokyiung&index=2&list=TLvs5E2Br5ricyNDExMjAxNQ
https://www.youtube.com/watch?v=j_c9GDnNME8&index=3&list=TLvs5E2Br5ricyNDExMjAxNQ

Thầy Thích Trí Thoát:
https://www.youtube.com/watch?v=U2_23KkxVIw - Tụng Kinh Địa Tạng (Thầy Thích Trí Thoát tụng)
https://www.youtube.com/watch?v=TbeBQjzVy9g - TỤNG CHÚ ĐẠI BI 21 BIẾN ( CÓ CHỮ ) - ĐĐ. THÍCH TRÍ THOÁT
https://www.youtube.com/watch?v=tAM8npjIo9E - TỤNG CHÚ ĐẠI BI 21 BIẾN ( CÓ CHỮ ) - ĐĐ. THÍCH TRÍ THOÁT
https://www.youtube.com/watch?v=rkb6Ub5nqoY - Tụng Kinh Vô Lượng Thọ - Thầy Thích Trí Thoát tụng
https://www.youtube.com/watch?v=FzEWXYGTzvM - Kinh Dược Sư - Nghĩa Việt (tụng) - Thầy Thích Trí Thoát
https://www.youtube.com/watch?v=-M3aqBxjTSQ - Tụng "Kinh Vô Lượng Thọ" (Có Phụ Đề) (Mới, Rất Hay) - Thích Trí Thoát
https://www.youtube.com/watch?v=5Wg0Vs-OziA - Niệm Phật 6 chữ - Nam Mô A Di Đà Phật - Thầy Thích Trí Thoát
https://www.youtube.com/watch?v=071Fwu0gv6U - Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (tụng) - Thầy Thích Trí Thoát
https://www.youtube.com/watch?v=mkc5Xr8w9kI - Tụng Kinh Vô Lượng Thọ ( Trọn Bộ ) - Thích Trí Thoát ( Có Phụ Đề )
https://www.youtube.com/watch?v=FIuJ-VINWAM - Kinh Từ Bi Thủy Sám - Thầy Thích Trí Thoát tụng
https://www.youtube.com/watch?v=HrfV3cMb65s - Niệm Phật kinh hành - Thay Thich Tri Thoat & Thich Tuong Tri (Niem)
https://www.youtube.com/watch?v=YBmR_lP-AZU - Kinh Dược Sư (Nghĩa Việt) - Thích Trí Thoát tri tung
https://www.youtube.com/watch?v=ZRAlg5wGd8U - THẦYTHÍCH TRÍ THOÁT TỤNG 48 LỜI ĐẠI NGUYỆN -Tại CHÙA PHÚC KHÊ HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI
https://www.youtube.com/watch?v=RbX291IL1PM - KINH LĂNG NGHIÊM ( CÓ CHỮ ) - ĐĐ.THÍCH TRÍ THOÁT TỤNG - 楞嚴經
https://www.youtube.com/watch?v=67mzMZufSpA - Kinh Vô Lượng Thọ 1-7 - Thầy Thích Trí Thoát trì tụng
https://www.youtube.com/watch?v=6Dvgv0slUsU - Kinh Vu Lan - Thầy Thích Trí Thoát trì tụng (có chữ)

Thầy Thích Phước Tiến:
https://www.youtube.com/watch?v=dHxbQ60tGNw - Đời Vay Trả - ĐĐ.Thích Phước Tiến
https://www.youtube.com/watch?v=5afk2LVUQhE - Hãy Tập Cách Sống Tốt (9/2013) Thích Phước Tiến

https://www.youtube.com/watch?v=3PGKn-0skrk - Kinh Nhân Quả Ba Đời
https://www.youtube.com/watch?v=mcAVyVCtoLI - Đại Bi Chú Giảng Giải 1-2 - HT Thích Tuyên Hóa
https://www.youtube.com/watch?v=nciX-fiaaM8 - Phật nói Kinh Thiện Ác Nhân Quả
https://www.youtube.com/watch?v=qX4wYzirhag - Tụng Chú Đại Bi ( 21 biến, có hào quang ) - Thầy Thích Huệ Duyên
https://www.youtube.com/watch?v=BHnsyHikoBE - Phật Thuyết Kinh Di-lặc Đại Thành Phật | Phim Phật Giáo
https://www.youtube.com/watch?v=PZlQ23AnNdE - Kinh Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Nhân Quả - DieuPhapAm.Net
https://www.youtube.com/watch?v=NiNOpuHmb3Y - Tụng Công Phu Khuya (Chú Lăng Nghiêm) - Có Phụ Đề
https://www.youtube.com/watch?v=l1OL1-IeaS8 - Thần Lực Chú Đại Bi
https://www.youtube.com/watch?v=3a9Rq9DZdsw - (2/2) Mười Câu Chuyện Thời Phật Tại Thế - bản mới
https://www.youtube.com/watch?v=WJsenRPy9Tg - Kinh Quan The Am Bo Tat Tho Ky
https://www.youtube.com/watch?v=lKKMBKjm_Kw - Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Phổ Môn Bồ Tát Quán Thế Âm - HT. Tuyên Hóa
https://www.youtube.com/watch?v=bXpoBHyGh4U - Kinh Quán Âm cứu khổ(Bạch Y Thần Chú)
https://www.youtube.com/watch?v=1EmydFsFcTs - Kinh Quan Am Cuu Kho (Pho Mon Kinh)
https://www.youtube.com/watch?v=HnpXMzodbww - Quan The Am Bo Tat "Quan am Tan Kinh" Tap 4-End
https://www.youtube.com/watch?v=BjKwxkOPluM - Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni
https://www.youtube.com/watch?v=LiHUTWFe3Qo - Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký - Phim Phật Giáo
https://www.youtube.com/watch?v=fJMtwCCJD1M - KINH LAY BO TAT QUAN AM QUACH TUAN DUCHUA PHUC LINH IN HAI PHONG)
https://www.youtube.com/watch?v=C_XSgBO2pvc - Nam Mo Quan The Am Bo Tat Nhac Phat Hoa Ngu) - Phật Pháp Vô Biên
https://www.youtube.com/watch?v=_qLk7g6xHpI - Kinh Lay Bo Tat Quan The Am…
https://www.youtube.com/watch?v=VoiMrW2xG74 - Đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát (niệm tiếng Hoa) 大慈大悲觀世音菩薩
https://www.youtube.com/watch?v=Jqe57wBgrds - Kinh Quan The Am Bo Tat Tho Ky
https://www.youtube.com/watch?v=BUqqeAeXtAo - Kinh Lay Me Bo Tat Quan The Am (live) - Nhat Khoa & Phuong Hoang
https://www.youtube.com/watch?v=QIw6u5bTPsI - Lạy Phật Quan Âm -Hoàng Duy (Vol 3 Quan Âm Mẹ Hiền)-HD
https://www.youtube.com/watch?v=9QpoRmLa3gI - Quan The Am Bo Tat 1/2
https://www.youtube.com/watch?v=W6DrQ_W-U0U - Su tich quan the am bo tat,(phim hoat hinh tong hop)
https://www.youtube.com/watch?v=lGrWJ_SNvZw - Truyền thuyết về Bồ Tát Quán Thế Âm - FULL (Đọc Truyện Đêm Khuya)
https://www.youtube.com/watch?v=UeeqMnkzhNk - CHÚ ĐẠI BI - PHẦN TỰ (CỰC HAY)
https://www.youtube.com/watch?v=x8bwXoaPgZs - Chuyện Linh Ứng Tại Núi Chứa Chan Gia Lào
https://www.youtube.com/watch?v=c6x_7ze5_bE - LƯƠNG HOÀNG SÁM PHÁP - Tụng 1/2

https://www.youtube.com/watch?v=sPJM7HhDzzM - Đọc: Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
https://www.youtube.com/watch?v=iq1Au-qBCms - KINH CẦU AN - THÍCH NGUYÊN AN
https://www.youtube.com/watch?v=EleWNrYzAa0 - NIỆM LÀNH SANH TƯỚNG ĐẸP - Thầy Pháp Hòa (Rất Hay) Austin, TX Tue April 2013 Tập 1 of 2
https://www.youtube.com/watch?v=QxnVQrcfbMQ - Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Thích Từ Thọ tri tung
https://www.youtube.com/watch?v=B4s-OvHfXVg - Alan Watts: Mahayana Buddhism (1960) [full length]
https://www.youtube.com/watch?v=h0mjpDkQktI - Venerable Robina on Friday, Sept. 7, 2012
https://www.youtube.com/watch?v=Z25EwRE9aP4

http://www.youtube.com/watch?v=Fwmy3TcugDY&list=PL5C25F5D0043646F7
http://www.youtube.com/watch?v=ShcRNMsERKg&list=PLPNhaFb8l8Xuxz5BdI6frsxl78r9o9yGY
http://www.youtube.com/watch?v=ROhJnOaPK1c&list=PLjq0tX_ID6aib50Z-OW2k3zeU0egRvfj_

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License